Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 63)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
  I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA    
       
63.01 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri:    
6301.10.00.00.00  – Elektrikli battaniyeler Adet 100
6301.20  – Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar    
    hariç) ve seyahat battaniyeleri:    
6301.20.10.00.00  – – Örme veya kroşe Adet 100
6301.20.90.00.00  – – Diğerleri  Adet 100
6301.30  – Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri :    
6301.30.10.00.00  – – Örme veya kroşe Adet 100
6301.30.90.00.00  – – Diğerleri Adet 100
6301.40  – Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat    
     battaniyeleri:    
6301.40.10.00.00  – – Örme veya kroşe Adet 100
   – – Diğerleri:    
6301.40.90.10.00  – – – Dokunmamış mensucattan Adet 60
6301.40.90.90.00  – – – Diğerleri Adet 100
6301.90  – Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri:    
6301.90.10.00.00  – – Örme veya kroşe Adet 100
   – – Diğerleri:    
6301.90.90.10.00  – – – Dokunmamış mensucattan  Adet 60
6301.90.90.90.00  – – – Diğerleri Adet 100
       
63.02 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:    
6302.10.00.00.00  – Yatak çarşafları (örme veya kroşe) 100
   – Diğer yatak çarşafları (baskılı):    
6302.21  – – Pamuktan     
6302.21.00.00.11  – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 100
6302.21.00.00.19  – – – Diğerleri 100
6302.22  – – Sentetik veya suni liflerden:    
6302.22.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan  60
6302.22.90.00.00  – – – Diğerleri 100
6302.29  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.29.10.00.00  – – – Keten veya ramiden  100
6302.29.90.00.00  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
   – Diğer yatak çarşafları:    
6302.31.00.00.00  – – Pamuktan  100
6302.32  – – Sentetik veya suni liflerden:    
6302.32.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan  60
6302.32.90.00.00  – – – Diğerleri  100
6302.39  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.39.20.00.00  – – – Keten veya ramiden  100
6302.39.90.00.00  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
6302.40.00.00.00  – Masa örtüleri (örme veya kroşe)  100
   – Diğer masa örtüleri:    
6302.51.00.00.00  – – Pamuktan 100
6302.53  – – Sentetik veya suni liflerden:    
6302.53.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan 100
6302.53.90.00.00  – – – Diğerleri 100
6302.59  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
6302.59.10.00.00  – – – Ketenden 100
   – – – Diğerleri    
6302.59.90.00.11  – – – – Ramiden 100
6302.59.90.00.12  – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6302.59.90.00.19  – – – – Diğerleri 100
6302.60  – Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)    
6302.60.00.00.11  – – Örme 100
6302.60.00.00.19  – – Diğerleri 100
   – Diğerleri:    
6302.91.00.00.00  – – Pamuktan 100
6302.93  – – Sentetik veya suni liflerden:    
6302.93.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan 60
6302.93.90.00.00  – – – Diğerleri 100
6302.99  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.99.10.00.00  – – – Ketenden 100
   – – – Diğerleri    
6302.99.90.00.11  – – – – Ramiden 100
6302.99.90.00.12  – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6302.99.90.00.19  – – – – Diğerleri 100
       
63.03 Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları:    
   – Örme veya kroşe:    
6303.12.00.00.00  – – Sentetik liflerden m2 100
6303.19.00.00.00  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden m2 100
   – Diğerleri:    
6303.91  – – Pamuktan :    
6303.91.00.00.11  – – – Tül perdeler m2 100
6303.91.00.00.20  – – – Perdeler  m2 100
6303.91.00.00.30  – – – Diğerleri  m2 100
6303.92  – –  Sentetik liflerden:    
6303.92.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan m2 100
   – – – Diğerleri    
6303.92.90.00.11  – – – – Tül perdeler m2 100
6303.92.90.00.12  – – – – Perdeler m2 100
6303.92.90.00.19  – – – – Diğerleri m2 100
6303.99  – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6303.99.10.00.00  – – – Dokunmamış mensucattan m2 100
   – – – Diğerleri    
6303.99.90.00.11  – – – – Keten veya ramiden olanlar  m2 100
   – – – – Diğerleri:    
6303.99.90.00.21  – – – – – Tül perdeler m2 100
6303.99.90.00.22  – – – – – Yünden el yapımı perdeler (kalın perdeler dahil)  m2 100
6303.99.90.00.23  – – – – – Yünden diğer perdeler (kalın perdeler dahil) m2 100
6303.99.90.00.29  – – – – – Diğerleri m2 100
       
63.04 Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç):    
  – Yatak örtüleri:    
6304.11 – – Örme veya kroşe    
6304.11.00.00.11 – – – Pamuktan Adet 100
6304.11.00.00.12 – – – Keten veya ramiden Adet 100
6304.11.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6304.19 – – Diğerleri:    
  – – – Pamuktan:    
  – – – – Dokunmamış mensucattan     
6304.19.10.10.11 – – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  Adet 60
6304.19.10.10.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
  – – – – Diğerleri     
6304.19.10.90.11 – – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  Adet 100
6304.19.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 100
  – – – Keten ve ramiden:    
6304.19.30.10.00 – – – – Dokunmamış mensucattan Adet 100
6304.19.30.90.00 – – – – Diğerleri Adet 100
  – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6304.19.90.10.00 – – – – Dokunmamış mensucattan  Adet 60
  – – – – Diğerleri    
6304.19.90.90.11 – – – – – Yünden veya sentetik veya suni liflerden olanlar Adet 100
6304.19.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 100
6304.20.00.00.00  – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen türden cibinlikler Adet 100
  – Diğerleri:    
6304.91 – – Örme veya kroşe    
6304.91.00.00.11 – – – Pamuktan 100
6304.91.00.00.12 – – – Keten veya ramiden 100
6304.91.00.00.19 – – – Diğerleri 100
6304.92 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (pamuktan):    
  – – – Keçeden olanlar     
6304.92.00.10.11 – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  50
6304.92.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
  – – – Diğerleri     
6304.92.00.90.11 – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  100
6304.92.00.90.19 – – – – Diğerleri 100
6304.93 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (sentetik liflerden)    
6304.93.00.00.11 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar 100
6304.93.00.00.19 – – – Diğerleri 100
6304.99 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (dokumaya elverişli diğer maddelerden)    
6304.99.00.00.11 – – – Keten ve ramiden olanlar 100
6304.99.00.00.12 – – – Yünden veya suni liflerden olanlar  100
6304.99.00.00.13 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar 100
6304.99.00.00.19 – – – Diğerleri 100
       
63.05 Ambalaj için torba ve çuvallar:    
6305.10 – 53.03 Pozisyonundaki jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya    
    elverişli diğer liflerinden:    
  – – Kullanılmış:    
6305.10.10.10.00 – – – Örme  100
6305.10.10.20.00 – – – Jütten   50
6305.10.10.90.00 – – – Diğerleri  50
  – – Diğerleri:    
6305.10.90.10.00 – – – Örme  100
  – – – Jütten      
6305.10.90.30.11 – – – – M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 50
6305.10.90.30.12 – – – – M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 50
6305.10.90.30.13 – – – – M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 50
  – – – Diğerleri     
6305.10.90.90.11 – – – – M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 50
6305.10.90.90.12 – – – – M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 50
6305.10.90.90.13 – – – – M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 50
6305.20 -Pamuktan:    
6305.20.00.10.00 – – Örme 100
6305.20.00.90.00 – – Diğerleri 50
  – Sentetik veya suni maddelerden:    
6305.32 – – Dökme maddeler için esnek mahfazalar:    
   – – – Polietilen yada polipropilen şeritlerden veya benzerlerinden olanlar:    
6305.32.11.00.00  – – – – Örme veya kroşe 100
6305.32.19.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri:    
6305.32.90.10.00  – – – – Dokunmamış mensucattan 60
   – – – – Diğerleri     
6305.32.90.90.11  – – – – – Örme olanlar 50
6305.32.90.90.19  – – – – – Diğerleri  50
6305.33 – – Diğerleri (polietilen ve polipropilen şeritlerden ve benzerlerin-    
      den elde edilenler):    
6305.33.10.00.00 – – – Örme veya kroşe 100
6305.33.90.00.00 – – – Diğerleri 50
6305.39 – – Diğerleri:    
  – – – Örme     
6305.39.00.10.11 – – – – Kullanılmış olanlar 100
6305.39.00.10.19 – – – – Diğerleri  100
  – – -Dokunmamış mensucattan      
6305.39.00.20.11 – – – – Kullanılmış olanlar 60
6305.39.00.20.19 – – – – Diğerleri 60
  – – – Diğerleri     
6305.39.00.90.11 – – – – Kullanılmış olanlar  50
6305.39.00.90.19 – – – – Diğerleri  50
6305.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
  – – Örme    
6305.90.00.10.11 – – – Keten ve sisalden kullanılmış olanlar  100
6305.90.00.10.19 – – – Diğerleri 100
  – – Diğerleri    
6305.90.00.90.11 – – – Ketenden, kullanılmış olanlar  50
6305.90.00.90.12 – – – Ramiden, kullanılmış olanlar 50
6305.90.00.90.13 – – – Sisalden, kullanılmış olanlar 50
6305.90.00.90.19 – – – Diğerleri 50
       
63.06 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıkla-    
  ra,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:    
  – Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar:    
6306.12.00.00.00 – – Sentetik liflerden  60
6306.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 60
  – Çadırlar:    
6306.22.00.00.00 – – Sentetik liflerden 60
6306.29.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 60
6306.30.00.00.00 – Yelkenler 60
6306.40.00.00.00 – Şişme yataklar Adet 60
6306.90.00.00.00 – Diğerleri 60
       
63.07 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):    
6307.10  – Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik    
     bezleri:    
6307.10.10.00.00  – – Örme veya kroşe  100
6307.10.30.00.00  – – Dokunmamış mensucattan  60
   – – Diğerleri:    
6307.10.90.10.00  – – – Keçeden  50
6307.10.90.90.00  – – – Diğerleri  100
6307.20.00.00.00  – Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri 100
6307.90  – Diğerleri:    
   – – Örme veya kroşe:    
6307.90.10.00.11  – – – Askılı bebek taşıyıcıları 100
6307.90.10.00.19  – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri:    
6307.90.91.00.00  – – – Keçeden 50
   – – – Diğerleri:    
6307.90.92.00.00  – – – – 56.03 pozisyonundaki mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda    
           kullanılan tek kullanımlık örtüler 100
   – – – – Diğerleri:     
   – – – – – Dokunmamış mensucattan:    
6307.90.98.10.11  – – – – – – Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)  60
6307.90.98.10.19  – – – – – – Diğerleri 60
   – – – – – Diğerleri:     
6307.90.98.90.11  – – – – – – Askılı bebek taşıyıcıları 100
6307.90.98.90.19  – – – – – – Diğerleri 100
       
  II. TAKIMLAR    
6308.00 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında    
  kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesua-    
  rıyla birlikte olsun olmasın) veya benzeri dokumaya elverişli maddelerden     
  eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):    
   –  Pamuktan:     
6308.00.00.00.11  – –  Ağartılmamış veya ağartılmış  100
6308.00.00.00.19  – – Diğerleri  100
6308.00.00.00.21  – Sentetik liflerden (devamsız veya döküntü)  100
6308.00.00.00.29  –  Diğerleri  100
       
  III. KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE MENSUCATTAN MAMUL    
  BENZERİ EŞYA; PAÇAVRALAR    
6309.00.00.00.00 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 100
       
63.10 Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri    
  ve sicim, ip ve halattan veya dokumaya elverişli maddelerden kul-    
  lanılmış eşya:    
6310.10.00.00.00  – Tasnife tabi tutulmuş olanlar 10
   – Diğerleri    
6310.90.00.00.11  – – Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar 10
6310.90.00.00.19  – –  Diğerleri 10

© Akif PARLATAN 500&1715