Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 64)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez    
  ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek,     
  çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya     
  birleştirilmemiş):    
6401.10.00.00.00  – Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar Çift 100
   – Diğer ayakkabılar:    
6401.92  – – Bileği örtüp dizi örtmeyenler:    
6401.92.10.00.00  – – – Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
6401.92.90.00.00  – – – Yüzü plastik maddeden olanlar Çift 100
6401.99.00.00.00  – – Diğerleri Çift 100
       
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer     
  ayakkabılar:    
  – Spor ayakkabıları:    
6402.12 – – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar     
      sörfü için ayakkabılar    
6402.12.10.00.00 – – – Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları   Çift 100
6402.12.90.00.00 – – – Kar sörfü için ayakkabılar  Çift 100
6402.19.00.00.00 – – Diğerleri Çift 100
6402.20.00.00.00  – Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin    
     tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün    
     tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar Çift 100
   – Diğer ayakkabılar:    
6402.91  – – Bileği örtenler    
6402.91.10.00.00  – – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
6402.91.90.00.00  – – – Diğerleri Çift 100
6402.99  – – Diğerleri:    
6402.99.05.00.00  – – – Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
   – – – Diğerleri:    
6402.99.10.00.00  – – – – Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
   – – – – Yüzü plastik maddeden olanlar:    
   – – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası    
            kesilip çıkarılmış olanlar:    
6402.99.31.00.00  – – – – – – Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
6402.99.39.00.00  – – – – – – Diğerleri Çift 100
6402.99.50.00.00  – – – – – Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
   – – – – – Diğerleri:    
6402.99.91.00.00  – – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – – İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6402.99.93.00.00  – – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   – – – – – – – Diğerleri:    
6402.99.96.00.00  – – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6402.99.98.00.00  – – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
       
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla     
  elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:    
   – Spor ayakkabıları:    
6403.12.00.00.00  – – Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar    
        sörfü için ayakkabılar Çift 100
6403.19.00.00.00  – – Diğerleri Çift 100
6403.20.00.00.00  – Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş    
     parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar Çift 100
6403.40  – Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)    
6403.40.00.00.11  – – Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.12  – – Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.13  – – Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar  Çift 100
   – Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):    
6403.51  – – Bileği örtenler:    
6403.51.05.00.00  – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:    
6403.51.11.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.51.15.00.00  – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.51.19.00.00  – – – – – – Kadınlar için Çift 100
   – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.51.91.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.51.95.00.00  – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.51.99.00.00  – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.59  – – Diğerleri:    
6403.59.05.00.00  – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası    
             kesilip çıkarılmış olanlar:    
6403.59.11.00.00  – – – – – Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
   – – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.59.31.00.00  – – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.59.35.00.00  – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.39.00.00  – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
   – – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6403.59.50.00.11  – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.50.00.12  – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.59.50.00.13  – – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.59.91.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.59.95.00.00  – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.59.99.00.00  – – – – – – Kadınlar için Çift 100
   – Diğer ayakkabılar:    
6403.91  – – Bileği örtenler:    
6403.91.05.00.00  – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:    
6403.91.11.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.91.13.00.00  – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   – – – – – – Diğerleri:    
6403.91.16.00.00  – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.91.18.00.00  – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
   – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.91.91.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.91.93.00.00  – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   – – – – – – Diğerleri:    
6403.91.96.00.00  – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.91.98.00.00  – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.99  – – Diğerleri:    
6403.99.05.00.00  – – – İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip    
             çıkarılmış olanlar:    
6403.99.11.00.00  – – – – – Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
   – – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.99.31.00.00  – – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – – Diğerleri:    
6403.99.33.00.00  – – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   – – – – – – – Diğerleri:    
6403.99.36.00.00  – – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.99.38.00.00  – – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
6403.99.50.00.00  – – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
   – – – – Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.99.91.00.00  – – – – – 24 cm. den az olanlar Çift 100
   – – – – – 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.99.93.00.00  – – – – – – Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   – – – – – – Diğerleri:    
6403.99.96.00.00  – – – – – – – Erkekler için Çift 100
6403.99.98.00.00  – – – – – – – Kadınlar için Çift 100
       
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla    
  elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden    
  olan ayakkabılar:    
   – Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:    
6404.11.00.00.00  – – Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları,    
        jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri Çift 100
6404.19  – – Diğerleri:    
   – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6404.19.10.00.11  – – – – Erkekler için Çift 100
6404.19.10.00.12  – – – – Kadınlar için Çift 100
6404.19.10.00.13  – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   – – – Diğerleri    
6404.19.90.00.11  – – – – Erkekler için Çift 100
6404.19.90.00.12  – – – – Kadınlar için Çift 100
6404.19.90.00.13  – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6404.20  – Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden     
     ayakkabılar:    
6404.20.10.00.00  – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
6404.20.90.00.00  – – Diğerleri Çift 100
64.05 Diğer ayakkabılar:    
6405.10.00.00.00  – Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar Çift 100
6405.20  – Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:    
6405.20.10.00.00  – – Dış tabanı ahşap veya mantardan Çift 100
   – – Dış tabanı diğer maddelerden:    
   – – – Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6405.20.91.00.11  – – – – Erkekler için Çift 100
6405.20.91.00.12  – – – – Kadınlar için Çift 100
6405.20.91.00.13  – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   – – – Diğerleri    
6405.20.99.00.11  – – – – Erkekler için Çift 100
6405.20.99.00.12  – – – – Kadınlar için Çift 100
6405.20.99.00.13  – – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6405.90  – Diğerleri:    
   – – Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde    
        edilen köseleden olanlar    
6405.90.10.00.11  – – – Erkekler için Çift 100
6405.90.10.00.12  – – – Kadınlar için Çift 100
6405.90.10.00.13  – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   – – Dış tabanı diğer maddelerden olanlar    
6405.90.90.00.11  – – – Erkekler için Çift 100
6405.90.90.00.12  – – – Kadınlar için Çift 100
6405.90.90.00.13  – – – Çocuklar ve bebekler için Çift 100
       
64.06 Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tut-    
  turulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampa-    
  sı ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bun-    
  ların aksamı:    
6406.10  – Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):    
6406.10.10.00.00  – – Deriden 100
   – – Diğer maddelerden:    
6406.10.90.10.00  – – – Çelikten olanlar 50
6406.10.90.90.00  – – – Diğerleri 100
6406.20  – Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):    
   – – Kauçuktan    
6406.20.10.00.11  – – – Dış taban 100
6406.20.10.00.12  – – – Topuklar 100
   – – Plastik maddelerden    
6406.20.90.00.11  – – – Dış taban 100
6406.20.90.00.12  – – – Topuklar 100
   – Diğerleri:    
6406.90.30.00.00  – – Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturul-    
          muş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler Çift 100
   – – Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:    
   – – – Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar    
6406.90.50.10.11  – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 50
6406.90.50.10.19  – – – – Diğerleri 50
   – – – Bakırdan olanlar    
6406.90.50.30.11  – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 40
6406.90.50.30.19  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri    
6406.90.50.90.11  – – – – Çıkarılabilen iç tabanlar 100
6406.90.50.90.19  – – – – Diğerleri 100
6406.90.60.00.00  – – Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları 100
   – – Diğerleri:    
6406.90.90.10.00  – – – Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar 50
6406.90.90.30.00  – – – Bakırdan olanlar 40
6406.90.90.90.00  – – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715