Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 66)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
66.01 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe    
  şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):    
6601.10.00.00.00  – Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler  Adet 100
   – Diğerleri:    
6601.91.00.00.00  – – İçiçe girebilen milleri olanlar  Adet 100
6601.99  – – Diğerleri:    
6601.99.20.00.00  – – – Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar  Adet 100
6601.99.90.00.00  – – – Diğerleri  Adet 100
       
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri 100
       
66.03 66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve    
  teferruatı:    
6603.20.00.00.00  – Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine    
     monte edilenler dahil) 60
6603.90  – Diğerleri :    
6603.90.10.00.00  – – Saplar ve uçlar 60
   – – Diğerleri:    
6603.90.90.10.00  – – – 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı 60
6603.90.90.90.00  – – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715