Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 67)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
6701.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince     
  tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren     
  eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)    
6701.00.00.00.11 – Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları 100
6701.00.00.00.12 – Kalın veya ince tüyler 100
6701.00.00.00.13 – Bunlardan mamul eşya 100
       
67.02 Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı;     
  yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya:    
6702.10  – Plastikten olanlar    
6702.10.00.00.11  – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 100
6702.10.00.00.12  – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 100
6702.10.00.00.15  – – Aksamı 100
6702.90  – Diğer maddelerden olanlar    
6702.90.00.00.11  – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 100
6702.90.00.00.12  – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 100
6702.90.00.00.15  – – Aksamı 100
       
6703.00 İnsan saçı (kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekil-    
  de tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya diğer surette hazır-    
  lanmış); peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere    
  hazırlanmış yün,  diğer hayvan kılları veya dokumaya elverişli     
  diğer maddeler    
6703.00.00.00.11 – Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde     
     tertiplenmiş insan saçları 100
6703.00.00.00.19 – Diğerleri 100
       
67.04 İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer    
  maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve    
  benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma-    
  yan insan saçından diğer eşya:    
   – Dokumaya elverişli sentetik maddelerden:    
6704.11.00.00.00  – – Peruklar 100
6704.19.00.00.00  – – Diğerleri 100
6704.20  – İnsan saçından    
6704.20.00.00.11  – – Peruklar 100
6704.20.00.00.19  – – Diğerleri 100
6704.90  – Diğer maddelerden    
6704.90.00.00.11  – – Peruklar 100
6704.90.00.00.19  – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715