Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 70)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:    
7001.00.10.00.00  – Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları 10
   – Külçe cam:    
7001.00.91.00.00  – – Optik camdan olanlar 15
   – – Diğerleri:    
7001.00.99.10.00  – – – Rubinli cam 25
7001.00.99.90.00  – – – Diğerleri 10
       
70.02 İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler     
   hariç), çubuklar veya borular:    
7002.10.00.00.00  – Bilyalar 25
7002.20  – Çubuklar:    
7002.20.10.00.00  – – Optik camdan olanlar 15
   – – Diğerleri:    
7002.20.90.10.00  – – – Rubinli camdan olanlar 25
   – – – Diğerleri    
7002.20.90.90.11  – – – – Soda kireç camından renkli çubuklar 25
7002.20.90.90.12  – – – – Soda kireç camından renksiz çubuklar 25
7002.20.90.90.13  – – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar 25
7002.20.90.90.14  – – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar 25
7002.20.90.90.19  – – – – Camdan diğer çubuklar 25
   – Borular:    
7002.31  – – Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten:    
7002.31.00.10.00  – – – Rubinli camdan olanlar 25
7002.31.00.90.00  – – – Diğerleri 25
7002.32  – – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10– 6/    
       Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:    
7002.32.00.10.00  – – – Rubinli camdan olanlar 25
   – – – Diğerleri    
7002.32.00.90.11  – – – – Renkli camdan borular 25
7002.32.00.90.12  – – – – Renksiz camdan borular 25
7002.39  – – Diğerleri:    
7002.39.00.10.00  – – – Rubinli camdan olanlar 25
   – – – Diğerleri    
7002.39.00.90.11  – – – – Soda kireç camından renkli borular 25
7002.39.00.90.12  – – – – Soda kireç camından renksiz borular 25
7002.39.00.90.13  – – – – Kurşunlu camdan borular 25
7002.39.00.90.19  – – – – Diğer cam borular 25
       
70.03 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya    
  profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan     
  bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :    
   – Tel ile takviye edilmemiş plakalar :    
7003.12  – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplan-    
       mış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı  ya da yansıtıcı olmayan     
       bir tabakası olanlar:    
7003.12.10.00.00  – – – Optik camdan olanlar m2 15
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar    
7003.12.91.10.00  – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.91.90.00  – – – – – Diğerleri m2 40
   – – – – Diğerleri    
7003.12.99.10.00  – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.99.90.00  – – – – – Diğerleri m2 40
7003.19  – – Diğerleri:    
7003.19.10.00.00  – – – Optik camdan olanlar m2 15
   – – – Diğerleri    
   – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar    
7003.19.90.10.11  – – – – – Buzlu renkli cam m2 100
7003.19.90.10.12  – – – – – Buzlu renksiz cam m2 100
7003.19.90.10.19  – – – – – Diğerleri m2 100
7003.19.90.90.00  – – – – Diğerleri m2 40
7003.20  – Tel ile takviye edilmiş plakalar:    
7003.20.00.10.00  – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış    
        veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar m2 40
7003.20.00.90.00  – – Diğerleri m2 40
7003.30.00.00.00  – Profiller 100
       
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı     
  ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde    
  işlenmemiş):    
7004.20  – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya    
     absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir    
     ‘tabakası olanlar:    
7004.20.10.00.00  – – Optik camdan olanlar m2 15
   – – Diğerleri:    
7004.20.91.00.00  – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 100
   – – – Diğerleri:    
7004.20.99.10.00  – – – – Antik cam m2 100
   – – – – Diğerleri    
7004.20.99.90.11  – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.12  – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.13  – – – – – Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.14  – – – – – Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler m2 50
7004.90  – Diğer camlar:    
7004.90.10.00.00  – – Optik camdan olanlar m2 15
   – – Diğerleri:    
7004.90.80.10.00  – – – Antik cam m2 100
7004.90.80.90.00  – – – Diğerleri m2 50
       
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar    
  halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir     
  tabakası ‘olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:    
7005.10  – Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya     
     da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:    
7005.10.05.00.00  – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 75
   – – Diğerleri:    
7005.10.25.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.30.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.80.00.00  – – –  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
   – Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:    
7005.21  – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış    
       kaplanmış veya sadece taşlanmış:    
7005.21.25.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.30.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.80.00.00  – – –  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.29  – – Diğerleri:    
7005.29.25.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.35.00.00  – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.80.00.00  – – –  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.30.00.00.00  – Tel ile takviye edilmiş  cam m2 75
       
7006.00 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş,     
  kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış    
  veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen-    
  memiş veya donatılmamış olanlar:    
7006.00.10.00.00  – Optik camdan 15
   – Diğerleri    
7006.00.90.00.11  – – Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar 100
7006.00.90.00.12  – – Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)  100
7006.00.90.00.19  – – Diğerleri 100
       
70.07 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine     
  edilmiş camlardan]:    
   – Sertleştirilmiş emniyet camları:    
7007.11  – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-    
       nılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:    
   – – – Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar    
7007.11.10.00.11  – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz    
            emniyet camları 50
7007.11.10.00.12  – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan     
            bombeli emniyet camları 50
7007.11.10.00.19  – – – – Diğer düz emniyet camları 50
7007.11.10.00.29  – – – – Diğer bombeli emniyet camları 50
   – – – Diğerleri    
7007.11.90.00.11  – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz    
            emniyet camları 50
7007.11.90.00.12  – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan     
            bombeli emniyet camları 50
7007.11.90.00.19  – – – – Diğer düz emniyet camları 50
7007.11.90.00.29  – – – – Diğer bombeli emniyet camları 50
7007.19  – – Diğerleri:    
   – – – Emaye olanlar    
7007.19.10.00.11  – – – – Düz camlar m2 50
7007.19.10.00.12  – – – – Bombeli camlar m2 50
   – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar    
7007.19.20.00.11  – – – – Düz camlar m2 50
7007.19.20.00.12  – – – – Bombeli camlar m2 50
   – – – Diğerleri    
   – – – – Düz camlar    
7007.19.80.00.13  – – – – – 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte    
             yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar  m2 50
7007.19.80.00.14  – – – – – 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda     
              kullanılan türde ekran koruma camları m2 50
7007.19.80.00.15  – – – – – Diğerleri m2 50
7007.19.80.00.16  – – – – Bombeli camlar m2 50
   – Lamine edilmiş emniyet camları:    
7007.21  – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-    
       nılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:    
   – – – Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar:    
   – – – – Düz camlar:    
7007.21.20.00.21  – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.20.00.29  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Bombeli camlar:    
7007.21.20.00.31  – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.20.00.39  – – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Düz camlar:    
7007.21.80.00.21  – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.80.00.29  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Bombeli camlar:    
7007.21.80.00.31  – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.80.00.39  – – – – – Diğerleri 50
7007.29  – – Diğerleri    
7007.29.00.00.11  – – – Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.12  – – – Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.13  – – – Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.14  – – – Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.19  – – – Diğer düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.29  – – – Diğer bombeli emniyet camları m2 50
       
7008.00 Çok katlı yalıtım camları:    
7008.00.20.00.00  – Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya    
     emici veya yansıtıcı tabakası olanlar m2 100
   – Diğerleri:    
7008.00.81.00.00  – – İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya    
       diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava    
       geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar m2 100
7008.00.89.00.00  – – Diğerleri m2 100
       
70.09 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):    
7009.10  – Taşıtlar için dikiz aynaları:    
7009.10.00.10.00  – – Sadece kesilmiş olanlar Adet 75
7009.10.00.90.00  – – Diğerleri Adet 100
   – Diğerleri:    
7009.91  – – Çerçevesiz:    
7009.91.00.10.00  – – – Sadece kesilmiş olanlar 75
7009.91.00.90.00  – – – Diğerleri 100
7009.92.00.00.00  – – Çerçeveli 100
       
       
70.10 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum    
  ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl-    
  maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan    
  tıpa,kapak ve benzerleri:    
7010.10.00.00.00 – Serum ampulleri Adet 50
7010.20.00.00.00  – Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı  75
7010.90  – Diğerleri:    
   – – Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)    
   – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar    
7010.90.10.10.11  – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.12  – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler   Adet 100
7010.90.10.10.13  – – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler  Adet 100
7010.90.10.10.14  – – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler   Adet 100
   – – – Diğerleri    
7010.90.10.90.11  – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.12  – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler   Adet 75
7010.90.10.90.13  – – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler  Adet 75
7010.90.10.90.14  – – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler   Adet 75
   – – Diğerleri:    
   – – – Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :    
7010.90.21.00.11  – – – – Eczacılıkta kullanılanlar Adet 75
7010.90.21.00.19  – – – – Diğerleri Adet 75
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :    
7010.90.31.10.00  – – – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar Adet 100
7010.90.31.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 75
   – – – – Hacmi 2,5 litreden az olanlar :    
   – – – – – Yiyecek ve içecekler için olanlar:    
   – – – – – – Şişeler :    
   – – – – – – – Renksiz camdan:    
7010.90.41.00.00  – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.43.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar  Adet 75
7010.90.45.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.47.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar  Adet 75
   – – – – – – – Renkli camdan:    
7010.90.51.00.00  – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.53.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar  Adet 75
7010.90.55.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.57.00.00  – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar  Adet 75
   – – – – – – Diğerleri:    
7010.90.61.00.00  – – – – – – – Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.67.00.00  – – – – – – – Hacmi 0,25 litreden az olanlar  Adet 75
   – – – – – Eczacılık ürünleri için olanlar:    
7010.90.71.00.00  – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçenler  Adet 75
7010.90.79.00.00  – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler  Adet 75
   – – – – – Diğer ürünler için olanlar:    
   – – – – – – Renksiz camdan    
7010.90.91.00.11  – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.91.00.12  – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler Adet 75
   – – – – – – Renkli camdan    
7010.90.99.00.11  – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.99.00.12  – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler Adet 75
       
       
70.11 Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan    
  parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve     
  benzerleri için):    
7011.10.00.00.00  – Elektrikli aydınlatma için 50
7011.20  – Katod ışın tüpleri için    
7011.20.00.00.11  – – Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) 50
7011.20.00.00.12  – – Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 50
7011.20.00.00.13  – – Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 50
7011.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
[70.12]      
       
70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler     
   için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):    
7013.10  – Cam seramiğinden olanlar:    
7013.10.00.10.00  – – Sofra ve mutfak işleri için olanlar Adet 100
7013.10.00.90.00  – – Diğerleri Adet 100
   -Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):    
7013.22  – – Kurşun kristalden:    
7013.22.10.00.00  – – – El imali olanlar Adet 100
7013.22.90.00.00  – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.28  – – Diğerleri:    
7013.28.10.00.00  – – – El imali olanlar Adet 100
7013.28.90.00.00  – – – Makina imali olanlar Adet 100
   – Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):    
7013.33  – – Kurşun kristalden:    
   – – – El imali olanlar:    
7013.33.11.00.00  – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.19.00.00  – – – – Diğerleri Adet 100
   – – – Makina imali olanlar:    
7013.33.91.00.00  – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.99.00.00  – – – – Diğerleri Adet 100
7013.37  – – Diğerleri:    
7013.37.10.00.00  – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – El imali olanlar:    
7013.37.51.00.00  – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 100
   – – – – Makina imali olanlar:    
7013.37.91.00.00  – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.99.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 100
   – Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç)    
     (cam seramiğinden olanlar hariç):    
7013.41  – – Kurşun kristalden olanlar:    
7013.41.10.00.00  – – – EI imali olanlar Adet 100
7013.41.90.00.00  – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.42.00.00.00  – – 00 C ile 300 0C’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı     
       5×10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar Adet 100
7013.49  – – Diğerleri:    
7013.49.10.00.00  – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
   – – – Diğerleri:    
7013.49.91.00.00  – – – – EI imali olanlar Adet 100
7013.49.99.00.00  – – – – Makina imali olanlar Adet 100
   – Diğer cam eşya:    
7013.91  – – Kurşun kristalden:    
7013.91.10.00.00  – – – El imali olanlar Adet 100
7013.91.90.00.00  – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.99.00.00.00  – – Diğerleri Adet 100
       
7014.00 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo-    
  nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):    
   – Optik camdan olanlar    
7014.00.00.10.11  – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 15
7014.00.00.10.19  – – Diğer far ve stop camları 15
7014.00.00.10.29  – – Diğerleri 15
   – Diğerleri    
7014.00.00.90.11  – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 75
7014.00.00.90.19  – – Diğer far ve stop camları 75
7014.00.00.90.29  – – Diğerleri 75
       
70.15 Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük    
  camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik    
  tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam    
  küreler ve segmanlar:    
7015.10.00.00.00  – Numaralı gözlük camları 15
7015.90  – Diğerleri:    
   – – Numarasız gözlük camları    
7015.90.00.10.11  – – – Güneş gözlüğü camları 60
7015.90.00.10.12  – – – Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları 60
7015.90.00.20.00  – – Saat camları 60
   – – Diğerleri    
7015.90.00.90.11  – – – Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar 60
7015.90.00.90.19  – – – Diğerleri 60
       
70.16 Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları,    
  tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli)     
  olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve     
  diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde    
  birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok,    
  pano, levha ve benzeri şekillerde):    
7016.10.00.00.00  – Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük    
     cam eşya (mesnedi olsun olmasın) 150
7016.90  – Diğerleri:    
   – – Vitray halinde birleştirilmiş camlar    
7016.90.10.00.11  – – – Kurşunla tutturulmuş cam m2 100
7016.90.10.00.19  – – – Diğerleri m2 100
7016.90.40.00.00  – – Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar 50
7016.90.70.00.00  – – Diğerleri 50
70.17 Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya    
   (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):    
7017.10  – Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar    
7017.10.00.00.11  – – Laboratuvar eşyası 40
7017.10.00.00.19  – – Diğerleri 40
7017.20  – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10– 6/    
     Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar    
7017.20.00.00.11  – – Laboratuvar eşyası 40
7017.20.00.00.19  – – Diğerleri 40
7017.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
70.18 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş    
  taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya     
  (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar    
  hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler    
  veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den    
  az olan cam kürecikler:    
7018.10  – Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş     
      taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:    
   – – Camdan boncuklar:    
7018.10.11.00.00  – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 150
7018.10.19.00.00  – – – Diğerleri 150
7018.10.30.00.00  – – Taklit inciler 150
   – – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:    
7018.10.51.00.00  – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 150
7018.10.59.00.00  – – – Diğerleri 150
7018.10.90.00.00  – – Diğerleri 150
7018.20.00.00.00  – Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler 150
7018.90  – Diğerleri:    
   – – Camdan gözler; camdan eşya    
7018.90.10.00.11  – – – Camdan gözler 150
7018.90.10.00.12  – – – Camdan eşya 150
7018.90.90.00.00  – – Diğerleri 150
       
70.19 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş     
  mensucat gibi):    
   – Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:    
7019.11.00.00.00  – – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 50
7019.12.00.00.00  – – Fitiller 50
7019.19  – – Diğerleri    
7019.19.10.00.00  – – – Flamentlerden  50
7019.19.90.00.00  – – – Devamsız liflerden 50
   – Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri    
     dokunmamış mensucattan eşya:    
7019.31.00.00.00  – – Takviye tabakaları 100
7019.32.00.00.00  – – Cam tülü 100
7019.39  – – Diğerleri    
7019.39.00.00.11  – – –  Örtüler 100
7019.39.00.00.12  – – –  Şilteler 100
7019.39.00.00.13  – – –  Panolar 100
7019.39.00.00.19  – – –  Diğerleri 100
7019.40.00.00.00  – Fitilden dokunmuş mensucat 100
   – Diğer dokunmuş mensucat:    
7019.51.00.00.00  – – Eni 30 cm.’i geçmeyenler 100
7019.52.00.00.00  – – Eni 30 cm.’i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş    
       mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flament-     
       lerden) 100
7019.59.00.00.00  – – Diğerleri 100
7019.90  – Diğerleri:    
7019.90.00.10.00  – – Dokumaya elverişli liflerden 100
7019.90.00.20.00  – – Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) 50
   – – Diğerleri:    
7019.90.00.30.00  – – – Cam liflerden keçe 60
7019.90.00.90.00  – – – Diğerleri 100
7020.00 Camdan  diğer eşya:    
7020.00.05.00.00  – Yarı iletken  disklerin üretimine mahsus difüzyon ve     
      oksidasyon ocaklarına  konulmak için   hazırlanmış    
      kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları 100
  – İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:    
7020.00.07.00.00  – – Tamamlanmamış 10
7020.00.08.00.00  – – Tamamlanmış 10
   – Diğerleri :    
   – – Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:    
   – – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için    
          su seviyesini gösteren camlar    
7020.00.10.10.11  – – – – Kazanlar için özel emniyet camları 50
7020.00.10.10.12  – – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 50
   – – – Diğerleri    
7020.00.10.90.11  – – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 100
7020.00.10.90.12  – – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan  100
            diğer cam eşya     
7020.00.10.90.19  – – – – Diğerleri 100
   – – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5×10– 6/ Kelvin’i    
        geçmeyen  (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:    
   – – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için     
         su seviyesini gösteren camlar    
7020.00.30.10.11   – – – – Kazanlar için özel emniyet camları 50
7020.00.30.10.12  – – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 50
   – – –  Diğerleri    
7020.00.30.90.11  – – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 100
7020.00.30.90.12  – – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan 100
            diğer cam eşya    
7020.00.30.90.19  – – – – Diğerleri 100
7020.00.80.00.00   – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715