Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 75)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
75.01 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara     
  ürünleri:    
7501.10.00.00.00  – Nikel matları 5
7501.20  – Nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri :    
7501.20.00.00.11  – – Nikel oksit sinterleri 5
7501.20.00.00.12  – – Nikel speissleri  5
7501.20.00.00.19  – – Diğerleri 5
       
75.02 İşlenmemiş nikel:     
7502.10  – Alaşımsız nikel:    
7502.10.00.10.00  – – Mond ve katot nikel 0
   – – Diğerleri :    
7502.10.00.90.11  – – – Bilya şeklinde nikel 5
7502.10.00.90.19  – – – Diğerleri 5
7502.20.00.00.00  – Nikel alaşımları 5
       
7503.00 Nikel döküntü ve hurdaları:    
7503.00.10.00.00  – Alaşımsız nikelden olanlar 5
7503.00.90.00.00  – Nikel alaşımlarından olanlar 5
       
7504.00.00.00.00 Nikel tozu ve nikelden ince pullar 25
       
75.05 Nikelden çubuklar, profiller ve teller:    
   – Çubuklar ve profiller:    
7505.11  – – Alaşımsız nikelden olanlar:    
7505.11.00.10.00  – – – İçi boş profiller  25
   – – – Diğerleri :    
7505.11.00.90.11  – – – – İçi dolu profiller 20
7505.11.00.90.12  – – – – Çubuklar 20
7505.12  – – Nikel alaşımlarından olanlar:    
7505.12.00.10.00  – – – İçi boş profiller 25
   – – – Diğerleri :    
7505.12.00.90.11  – – – – İçi dolu profiller 20
7505.12.00.90.12  – – – – Çubuklar 20
   – Teller:    
7505.21.00.00.00  – – Alaşımsız nikelden olanlar 20
7505.22.00.00.00  – – Nikel alaşımlarından olanlar 20
       
75.06 Nikelden saclar, levhalar, şeritler ve yapraklar:    
7506.10  – Alaşımsız nikelden olanlar :    
7506.10.00.00.11  – – Saclar 25
7506.10.00.00.12  – – Levhalar 25
7506.10.00.00.13  – – Şeritler 25
7506.10.00.00.14  – – Yapraklar 25
7506.20  – Nikel alaşımlarından olanlar :    
7506.20.00.00.11  – – Saclar 25
7506.20.00.00.12  – – Levhalar 25
7506.20.00.00.13  – – Şeritler 25
7506.20.00.00.14  – – Yapraklar 25
       
75.07 Nikelden ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar,    
  dirsekler ve manşonlar gibi):    
   – İnce ve kalın borular:    
7507.11.00.00.00  – – Alaşımsız nikelden olanlar 25
7507.12.00.00.00  – – Nikel alaşımlarından olanlar 25
7507.20.00.00.00  – Boru bağlantı parçaları 25
       
75.08 Nikelden diğer eşya:    
7508.10.00.00.00  – Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler 60
7508.90  – Diğerleri:    
   – – Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) :    
7508.90.00.10.11  – – – Kalıba dökülmüş 15
7508.90.00.10.19  – – – Diğerleri 15
   – – Diğerleri :    
7508.90.00.90.11  – – – Vidalar, civatalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar 60
7508.90.00.90.19  – – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715