Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 78)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
78.01 İşlenmemiş kurşun:    
7801.10.00.00.00  – Rafine edilmiş kurşun 35
   – Diğerleri:    
   – – Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla     
       olanlar :    
7801.91.00.00.11  – – – Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine     
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) 35
7801.91.00.00.19  – – – Diğerleri 35
7801.99  – – Diğerleri:    
7801.99.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine     
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) 35
7801.99.90.00.00  – – – Diğerleri 35
       
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları 35
       
[‘78.03]      
       
78.04 Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve    
  ince pullar:    
   – Saclar, yapraklar ve şeritler:    
7804.11.00.00.00  – – Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2    
       mm. yi geçmeyenler) 40
7804.19.00.00.00  – – Diğerleri 40
7804.20.00.00.00  – Kurşun tozları ve ince pullar 40
       
[78.05]      
       
7806.00 Kurşundan diğer eşya:    
7806.00.10.00.00  – Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan                          
     korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) 40
7806.00.80.00.00  – Diğerleri 40

© Akif PARLATAN 500&1715