Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 79)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
79.01 İşlenmemiş çinko:    
   – Alaşımsız çinko:    
7901.11  – – Ağırlık itibariyle % 99,99 veya daha fazla çinko içerenler :    
   – – – Külçe    
7901.11.00.10.11  – – – – İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko 25
7901.11.00.10.12  – – – – İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko 25
7901.11.00.90.00  – – – Diğerleri  25
7901.12  – – Ağırlık itibariyle % 99,99’dan az çinko içerenler:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99’dan az    
         çinko içerenler    
   – – – – Külçe :    
7901.12.10.10.11  – – – – – İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko 25
7901.12.10.10.12  – – – – – İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko 25
7901.12.10.90.00  – – – – Diğerleri  25
   – – – Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95’den az çinko    
          içerenler :    
7901.12.30.10.00  – – – – Külçe 25
7901.12.30.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Ağırlık itibariyle % 97,5 veya daha fazla fakat % 98,5 ‘dan az çinko    
          içerenler :    
7901.12.90.10.00  – – – – Külçe 25
7901.12.90.90.00  – – – – Diğerleri 25
7901.20.00.00.00  – Çinko alaşımları 25
       
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları 25
       
79.03 Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:    
7903.10.00.00.00  – İnce tozlar 40
7903.90  – Diğerleri :    
7903.90.00.00.11  – – Tozlar 40
7903.90.00.00.12  – – İnce pullar 40
       
7904.00 Çinko çubuklar, profiller ve teller:    
7904.00.00.10.00  – İçi boş profiller 40
   – Diğerleri :    
7904.00.00.90.11  – – İçi dolu profiller 35
7904.00.00.90.12  – – Çubuklar 35
7904.00.00.90.13  – – Teller 35
       
7905.00 Çinko saclar, levhalar,  yapraklar ve şeritler:    
7905.00.00.10.00  – Levhalar 40
   – Diğerleri :    
7905.00.00.90.11  – – Saclar 40
7905.00.00.90.12  – – Yapraklar 40
7905.00.00.90.13  – – Şeritler 40
       
[79.06]      
       
7907.00 Çinkodan diğer eşya    
7907.00.00.10.00  – Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları    
     (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) 40
7907.00.00.90.00  – Diğerleri 50
       

© Akif PARLATAN 500&1715