Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 8)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru –    
   tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):    
   – Hindistan cevizi:    
0801.11.00.00.00  – – Kurutulmuş 75
0801.12.00.00.00  – – İç kabuklu (endokarp) 75
0801.19.00.00.00  – – Diğerleri 75
   – Brezilya cevizi :    
0801.21.00.00.00  – – Kabuklu 75
0801.22.00.00.00  – – Kabuksuz  75
   – Kaju cevizi :    
0801.31.00.00.00  – – Kabuklu  75
0801.32.00.00.00  – – Kabuksuz 75
       
08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl –    
  mış veya soyulmuş olsun olmasın):     
   – Bademler:    
0802.11  – – Kabuklu:    
0802.11.10.00.00  – – – Acı bademler 48
0802.11.90.00.00  – – – Diğerleri 48
0802.12  – – Kabuksuz:    
0802.12.10.00.00  – – – Acı bademler 48
0802.12.90.00.00  – – – Diğerleri 48
   – Fındıklar veya filbert (Corylus spp.):    
0802.21.00.00.00  – – Kabuklu 48
0802.22.00.00.00  – – Kabuksuz 48
   – Cevizler:    
0802.31.00.00.00  – – Kabuklu 48
0802.32.00.00.00  – – Kabuksuz 48
   – Kestane (Castanea Spp.):    
0802.41.00.00.00  – – Kabuklu 48
0802.42.00.00.00  – – Kabuksuz 48
   – Antep fıstığı:    
0802.51.00.00.00  – – Kabuklu 48
0802.52.00.00.00  – – Kabuksuz 48
   – Avustralya fındığı (Makadamya cevizi):    
0802.61.00.00.00  – – Kabuklu 48
0802.62.00.00.00  – – Kabuksuz 48
0802.70.00.00.00  – Kola Cevizi (Cola spp.) 48
0802.80.00.00.00  – Arek cevizi 48
0802.90  – Diğerleri:    
0802.90.10.00.00  – – Pekan cevizi 48
   – – Çam fıstığı    
0802.90.50.00.11  – – – Çam fıstığı içi 48
0802.90.50.00.12  – – – Diğerleri 48
0802.90.85.00.00  – – Diğerleri 48
       
08.03 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):    
0803.10  – Plantain:    
0803.10.10.00.00  – – Taze 162
0803.10.90.00.00  – – Kurutulmuş 162
0803.90  – Diğerleri:    
0803.90.10.00.00  – – Taze 162
0803.90.90.00.00  – – Kurutulmuş 162
08.04 Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango     
  ve mangost (taze veya kurutulmuş):    
0804.10.00.00.00  – Hurma 75
0804.20  – İncir:    
0804.20.10.00.00  – – Taze 51
   – – Kurutulmuş:    
0804.20.90.00.11  – – – Ezme 51
0804.20.90.00.19  – – – Diğerleri 51
0804.30.00.00.00  – Ananas 75
0804.40.00.00.00  – Avokado armudu  75
0804.50  – Guava armudu, mango ve mangost    
0804.50.00.00.11  – – Mango 75
0804.50.00.00.19  – – Diğerleri 75
       
08.05 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) :    
0805.10  – Portakal:    
   – – Tatlı, taze:    
0805.10.22.00.00  – – – Navel (göbekli) portakallar 60
0805.10.24.00.00  – – – Beyaz portakallar 60
0805.10.28.00.00  – – – Diğerleri 60
0805.10.80.00.00  – – Diğerleri  60
   – Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve    
     benzeri turunçgil melezleri:    
0805.21  – – Mandarinler (Tanjerin ve Satsumalar dahil):     
0805.21.10.00.00  – – – Satsuma 60
0805.21.90.00.00  – – – Diğerleri 60
0805.22.00.00.00  – – Klemantin 60
0805.29.00.00.00  – – Diğerleri 60
0805.40.00.00.00  – Greyfurt (pomelolar dahil) 60
       
0805.50  – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar    
     (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):    
0805.50.10.00.00  – – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) 60
0805.50.90.00.00  – – Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 60
0805.90  – Diğerleri    
0805.90.00.00.11  – – Diğer taze turunçgiller 60
0805.90.00.00.12  – – Diğer kurutulmuş turunçgiller 60
       
08.06 Üzümler (taze veya kurutulmuş):    
0806.10  – Taze    
0806.10.10.00.00  – – Sofralık 61
0806.10.90.00.00  – – Diğerleri 61
0806.20  – Kurutulmuş:    
0806.20.10.00.00  – – Korint üzümü 61
0806.20.30.00.00  – – Sultani üzümü 61
0806.20.90.00.00  – – Diğerleri 61
       
08.07 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):    
   – Kavunlar (karpuzlar dahil):    
0807.11.00.00.00  – – Karpuzlar 96
0807.19.00.00.00  – – Diğerleri 96
0807.20.00.00.00  – Papaya 96
       
08.08 Elma, armut ve ayva (taze):    
0808.10  – Elma :    
0808.10.10.00.00  – – Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül’den 15 Aralık’a kadar 67
   – – Diğerleri :     
0808.10.80.00.11  – – – Golden cinsi 67
0808.10.80.00.13  – – – Starking elma 67
0808.10.80.00.14  – – – Starkrimson elma 67
0808.10.80.00.19  – – – Diğerleri 67
0808.30  – Armut:    
0808.30.10.00.00  – – Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos’tan 31 Aralık’a kadar 67
0808.30.90.00.00  – – Diğerleri 67
0808.40.00.00.00  – Ayva 67
       
08.09 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):    
0809.10.00.00.00  – Kayısı (zerdali dahil) 62
   – Kiraz (vişne dahil) :    
0809.21.00.00.00  – – Vişne (Prunus cerasus) 62
0809.29.00.00.00  – – Diğerleri 62
0809.30  – Şeftali (nektarin dahil) :    
0809.30.10.00.00  – – Nektarinler 62
0809.30.90.00.00  – – Diğerleri 62
0809.40  – Erik ve çakal eriği:    
   – – Erik     
0809.40.05.00.11  – – –  Can eriği 62
0809.40.05.00.12  – – –  Malta eriği (yeni dünya) 62
0809.40.05.00.13  – – –  Mürdüm eriği 62
0809.40.05.00.19  – – –  Diğer erikler 62
0809.40.90.00.00  – – Çakal eriği 62
       
08.10 Diğer meyveler (taze):    
0810.10.00.00.00  – Çilek  62
0810.20  – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler:    
0810.20.10.00.00  – – Ahududu 62
0810.20.90.00.00  – – Diğerleri 62
0810.30  – Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü :    
0810.30.10.00.00  – – Siyah Frenk üzümü 62
0810.30.30.00.00  – – Kırmızı Frenk üzümü 62
0810.30.90.00.00  – – Diğerleri 62
0810.40  – Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri :    
0810.40.10.00.00  – – Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium  vitis-idea türü meyve) 62
0810.40.30.00.00  – – Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) 62
0810.40.50.00.00  – – İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan)    
        ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) 62
0810.40.90.00.00  – – Diğerleri 62
0810.50.00.00.00  – Kivi 62
0810.60.00.00.00  – Durian 62
0810.70.00.00.00  –  Persimmon (Trabzon hurması) 62
0810.90  – Diğerleri:    
   – – Demirhindi, mahun elması,  “lychees”, ekmek ağacı meyvesi,    
        sapodillo meyvesi, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya    
0810.90.20.00.11  – – – Demirhindi, mahun elması,  “lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi 62
0810.90.20.00.12  – – – Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya 62
   – – Diğerleri    
0810.90.75.00.11  – – – Nar 62
0810.90.75.00.12  – – – Muşmula 62
0810.90.75.00.13  – – – Kuşburnu 62
0810.90.75.00.17  – – – Diğerleri 62
       
08.11 Meyveler ve sert kabuklu meyveler (pişirilmemiş veya buharda     
  veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya     
  diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):    
0811.10  – Çilek:    
   – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler :    
0811.10.11.00.00  – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
0811.10.19.00.00  – – – Diğerleri 75
0811.10.90.00.00  – – Diğerleri 20
0811.20  – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı    
     Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü:    
   – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler :    
0811.20.11.00.00  – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 75
0811.20.19.00.00  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:    
0811.20.31.00.00  – – – Ahududu 20
0811.20.39.00.00  – – – Siyah Frenk üzümü 20
0811.20.51.00.00  – – – Kırmızı Frenk üzümü 20
0811.20.59.00.00  – – – Böğürtlen, dut ve loganberrier 20
0811.20.90.00.00  – – – Diğerleri 20
0811.90  – Diğerleri :    
   – – İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler:    
   – – – Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler :    
0811.90.11.00.00  – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 75
0811.90.19.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri :    
0811.90.31.00.00  – – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 75
0811.90.39.00.00  – – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:    
0811.90.50.00.00  – – – Adi yaban mersini 20
0811.90.70.00.00  – – – Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar 20
   – – – Kiraz (vişne dahil) :    
0811.90.75.00.00  – – – – Vişne (Prunus cerasus) 20
0811.90.80.00.00  – – – – Diğerleri 20
0811.90.85.00.00  – – – Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 20
   – – – Diğerleri    
0811.90.95.00.11  – – – – Erik 20
0811.90.95.00.12  – – – – Kayısı (zerdali dahil) 20
0811.90.95.00.13  – – – – Şeftali 20
0811.90.95.00.14  – – – – Elma 20
0811.90.95.00.15  – – – – Üzüm 20
0811.90.95.00.19  – – – – Diğerleri 20
       
08.12 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli    
  olmayan meyveler ve sert kabuklu meyveler (örneğin; kükürtdioksit gazı    
  kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) :    
0812.10.00.00.00  – Kiraz (vişne dahil) 20
0812.90  – Diğerleri:    
0812.90.25.00.00  – – Kayısı (zerdali dahil), Portakal 20
0812.90.30.00.00  – – Papaya 20
0812.90.40.00.00  – – Adi yaban mersini 20
0812.90.70.00.00  – – Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ”lychees”,ekmek     
        ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitaha-    
        ya ve sert kabuklu tropikal meyveler 20
   – – Diğerleri    
0812.90.98.00.11  – – – Şeftali 20
0812.90.98.00.12  – – – Erik 20
0812.90.98.00.13  – – – Elma 20
0812.90.98.00.14  – – – Turunç 20
0812.90.98.00.15  – – – Çilek 20
0812.90.98.00.16  – – – Siyah Frenk üzümü 20
0812.90.98.00.17  – – – Ahududu 20
0812.90.98.00.18  – – – Diğerleri 20
       
08.13 Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert    
  kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları:    
0813.10.00.00.00  – Kayısı (zerdali dahil) 48
0813.20.00.00.00  – Erik 48
0813.30.00.00.00  – Elma 48
0813.40  – Diğer meyveler:    
0813.40.10.00.00  – – Şeftali (nektarinler dahil) 20
0813.40.30.00.00  – – Armut 20
0813.40.50.00.00  – – Papaya 20
0813.40.65.00.00  – – Demir hindi, mahun elması, ”lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek    
        meyvesi, karambola ve pitahaya 20
   – – Diğerleri    
0813.40.95.00.11  – – – Dut 20
0813.40.95.00.12  – – – Ayva 20
0813.40.95.00.19  – – – Diğerleri 20
0813.50  – Bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyva-    
     lerin birbirleriyle olan karışımları:    
   – – Kurutulmuş meyvaların karışımları (08.01 ila 08.06 pozisyonların-    
        dakiler hariç):    
   – – – Eriksiz olanlar :    
0813.50.12.00.00  – – – – Papaya, demirhindi,mahun elması,”lychees”, ekmek ağacı mey –    
            vesi, sapadillo eriği ,çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya     
            içerenler 42
0813.50.15.00.00  – – – – Diğerleri 42
0813.50.19.00.00  – – – Erikli olanlar 42
   – – Sadece 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş mey-    
        vaların karışımları:    
   – – – Sert kabuklu tropikal meyvelerden:    
0813.50.31.10.00  – – – – Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler 75
0813.50.31.90.00  – – – – Diğerleri 42
0813.50.39.00.00  – – – Diğerleri 42
   – – Diğer karışımlar:    
0813.50.91.00.00  – – – Erik veya incir içermeyenler 42
   – – – Diğerleri:    
0813.50.99.10.00  – – – – Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler 75
0813.50.99.90.00  – – – -Diğerleri 42
       
0814.00.00.00.00 Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze,    
  dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde    
  veya diğer koruyucu eriyikler  içinde geçici olarak konserve     
  edilmiş) 20

© Akif PARLATAN 500&1715