Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 80)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
80.01 İşlenmemiş kalay:    
8001.10.00.00.00  – Alaşımsız kalay 10
8001.20.00.00.00  – Kalay alaşımları 10
       
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları 10
       
8003.00 Kalaydan çubuklar, profiller ve teller:    
8003.00.00.10.00  – İçi boş profiller  40
   – Diğerleri :    
8003.00.00.90.11  – – Kalay alaşımlarından içi dolu profiller 10
8003.00.00.90.12  – – Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller 10
8003.00.00.90.13  – – Kalay alaşımlarından  çubuklar 10
8003.00.00.90.14  – – Alaşımsız kalaydan çubuklar 10
8003.00.00.90.15  – – Kalay alaşımlarından teller 10
8003.00.00.90.16  – – Alaşımsız kalaydan teller 10
       
[80.04]      
       
[80.05]      
       
[80.06]      
       
8007.00 Kalaydan diğer eşya    
   –  Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)    
   – – M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :    
8007.00.10.10.11  – – – Kalay alaşımlarından olanlar 10
8007.00.10.10.12  – – – Alaşımsız kalaydan olanlar 10
   – – M2 ağırlığı 1 kg.  veya daha az olanlar :    
8007.00.10.90.11  – – – Kalay alaşımlarından olanlar 40
8007.00.10.90.12  – – – Alaşımsız kalaydan olanlar 40
   – Diğerleri:    
   – –  Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan,    
        suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet    
        üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları    
        0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:    
8007.00.80.11.00  – – – M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler 10
8007.00.80.19.00  – – – Diğerleri 40
   – – Diğerleri:    
8007.00.80.21.00  – – – Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler    
          manşonlar ve benzerleri 40
8007.00.80.29.00  – – – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715