Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 81)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
81.01 Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8101.10.00.00.00  – Tozlar 30
   – Diğerleri:    
8101.94.00.00.00  – – İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen    
       çubuklar dahil) 10
8101.96.00.00.00  – – Teller 30
8101.97  – –  Döküntü ve hurdalar:    
8101.97.00.10.00  – – – Döküntüler 10
8101.97.00.90.00  – – – Hurdalar 30
8101.99  – – Diğerleri:    
8101.99.10.00.00  – – – Çubuklar ve miller  (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller,    
         saclar, şeritler ve yapraklar 30
   – – – Diğerleri:    
8101.99.90.10.00  – – – – Tungstenden mamul eşya 30
   – – – – Diğerleri :    
8101.99.90.90.11  – – – – – Tungstenden mamul flamanlar  30
8101.99.90.90.19  – – – – – Diğerleri 30
       
81.02 Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8102.10.00.00.00  – Tozlar 10
   – Diğerleri:    
8102.94.00.00.00  – – İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çu-    
       buklar dahil) 10
8102.95  – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profil-    
        ler, saclar, şeritler ve yapraklar :    
8102.95.00.00.11  – – – Çubuklar 10
8102.95.00.00.12  – – – Profiller 10
8102.95.00.00.13  – – – Saclar 10
8102.95.00.00.14  – – – Şeritler 10
8102.95.00.00.15  – – – Yapraklar 10
8102.96.00.00.00  – – Teller 10
8102.97  – – Döküntü ve hurdalar :    
8102.97.00.10.00  – – – Döküntüler 30
8102.97.00.90.00  – – – Hurdalar 30
8102.99  – – Diğerleri :    
8102.99.00.00.11  – – – Molibdenden mamul flamanlar 30
8102.99.00.00.19  – – – Diğerleri 30
       
81.03 Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8103.20  – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk-    
     lar dahil); tozlar:    
8103.20.00.10.00  – – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar    
       dahil) 10
8103.20.00.90.00  – – Tozlar 30
8103.30  – Döküntü ve hurdalar :     
8103.30.00.10.00  – – Döküntüler 10
8103.30.00.90.00  – – Hurdalar 30
8103.90  – Diğerleri:    
   – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç),    
        profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar :    
8103.90.10.00.11  – – – Çubuklar 30
8103.90.10.00.12  – – – Profiller 30
8103.90.10.00.13  – – – Teller 30
8103.90.10.00.14  – – – Saclar 30
8103.90.10.00.15  – – – Şeritler 30
8103.90.10.00.16  – – – Yapraklar 30
8103.90.90.00.00  – – Diğerleri 30
       
81.04 Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
   – İşlenmemiş magnezyum:    
8104.11.00.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler 5
8104.19.00.00.00  – – Diğerleri 5
8104.20  – Döküntü ve hurdalar :    
8104.20.00.00.11  – – Döküntüler 5
8104.20.00.00.12  – – Hurdalar 5
8104.30.00.00.00  – Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar 5
8104.90  – Diğerleri :    
8104.90.00.00.11  – – Çubuklar 5
8104.90.00.00.12  – – Profiller 5
8104.90.00.00.13  – – Teller 5
8104.90.00.00.19  – – Diğerleri 5
       
81.05 Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt    
  ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8105.20  – Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlen-    
     memiş kobalt; tozlar:    
8105.20.00.00.11  – – İşlenmemiş kobalt 10
8105.20.00.00.12  – – Kobalt tozları 10
8105.20.00.00.19  – – Diğerleri 10
8105.30  – Döküntü ve hurdalar :    
8105.30.00.00.11  – – Kobalt döküntüleri 10
8105.30.00.00.12  – – Kobalt hurdaları 10
8105.90.00.00.00  – Diğerleri 10
       
8106.00 Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
   – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :    
8106.00.10.00.11  – – İşlenmemiş bizmut 10
8106.00.10.00.12  – – Bizmut döküntüleri 10
8106.00.10.00.13  – – Bizmut hurdaları 10
8106.00.10.00.14  – – Bizmut tozları 10
8106.00.90.00.00  – Diğerleri 10
       
81.07 Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8107.20  – İşlenmemiş kadmiyum; tozlar :    
8107.20.00.00.11  – – İşlenmemiş kadmiyum 10
8107.20.00.00.12  – – Kadmiyum tozları 10
8107.30  – Döküntü ve hurdalar :    
8107.30.00.00.11  – – Kadmiyum döküntüleri 10
8107.30.00.00.12  – – Kadmiyum hurdaları 10
8107.90.00.00.00  – Diğerleri 10
       
81.08 Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8108.20  – İşlenmemiş titanyum; tozlar:    
8108.20.00.00.11  – – İşlenmemiş titanyum 10
8108.20.00.00.12  – – Titanyum tozları 10
8108.30  – Döküntü ve hurdalar :    
8108.30.00.00.11  – – Titanyum döküntüleri 10
8108.30.00.00.12  – – Titanyum hurdaları 10
8108.90  – Diğerleri:    
8108.90.30.00.00  – – Çubuklar, profiller ve teller 10
8108.90.50.00.00  – – Saclar, şeritler ve yapraklar 10
8108.90.60.00.00  – – İnce ve kalın borular 10
8108.90.90.00.00  – – Diğerleri 10
       
81.09 Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8109.20  – İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:    
8109.20.00.00.11  – – İşlenmemiş zirkonyum 10
8109.20.00.00.12  – – Zirkonyum tozları 10
8109.30  – Döküntü ve hurdalar :    
8109.30.00.00.11  – – Zirkonyum döküntüleri 10
8109.30.00.00.12  – – Zirkonyum hurdaları 10
8109.90.00.00.00  – Diğerleri 10
       
81.10 Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8110.10  – İşlenmemiş antimon; tozlar:    
8110.10.00.00.11  – – İşlenmemiş antimon 25
8110.10.00.00.12  – – Antimon tozları 25
8110.20  – Döküntü ve hurdalar :    
8110.20.00.00.11  – – Antimon döküntüleri 25
8110.20.00.00.12  – – Antimon hurdaları 25
8110.90.00.00.00  – Diğerleri 25
       
8111.00 Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
   – İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:    
   – – İşlenmemiş manganez; tozlar :    
8111.00.11.00.11  – – – İşlenmemiş manganez 10
8111.00.11.00.12  – – – Manganez tozları 10
   – – Döküntü ve hurdalar :    
8111.00.19.00.11  – – – Manganez döküntüleri 10
8111.00.19.00.12  – – – Manganez hurdaları 10
8111.00.90.00.00  – Diğerleri 10
       
81.12 Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (selti-    
  yum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu    
  metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
   – Berilyum:    
8112.12  – – İşlenmemiş berilyum; tozlar:    
8112.12.00.00.11  – – – İşlenmemiş berilyum 25
8112.12.00.00.12  – – – Berilyum tozları 25
8112.13  – – Döküntü ve hurdalar :    
8112.13.00.00.11  – – – Berilyum döküntüleri 25
8112.13.00.00.12  – – – Berilyum hurdaları 25
8112.19  – – Diğerleri :    
8112.19.00.00.11  – – – İşlenmiş berilyum 25
8112.19.00.00.12  – – – Berilyumdan eşya 25
8112.19.00.00.19  – – – Diğerleri 25
   – Krom:    
8112.21  – – İşlenmemiş krom; tozlar:    
8112.21.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 10’dan fazla nikel içeren krom alaşımları 10
   – – – Diğerleri:    
8112.21.90.00.11  – – – – İşlenmemiş krom 10
8112.21.90.00.12  – – – – Krom tozları 10
8112.22  – – Döküntü ve hurdalar :    
8112.22.00.00.11  – – – Krom döküntüleri 10
8112.22.00.00.12  – – – Krom hurdaları 10
8112.29.00.00.00  – – Diğerleri 10
   – Talyum    
8112.51  – – İşlenmemiş ; tozlar :    
8112.51.00.00.11  – – – İşlenmemiş talyum 10
8112.51.00.00.12  – – – Talyum tozları 10
8112.52  – – Döküntü ve hurdalar :    
8112.52.00.00.11  – – – Talyum döküntüleri 10
8112.52.00.00.12  – – – Talyum hurdaları 10
8112.59.00.00.00  – – Diğerleri 10
   – Diğerleri:    
8112.92  – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:    
   – – – Hafniyum (seltiyum) :    
8112.92.10.00.11  – – – – İşlenmemiş hafniyum 10
8112.92.10.00.12  – – – – Hafniyum döküntüleri 10
8112.92.10.00.13  – – – – Hafniyum hurdaları 10
8112.92.10.00.14  – – – – Hafniyum tozları 10
   – – – Niobyum (kolombiyum); renyum;galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :    
   – – – – Döküntü ve hurdalar :    
8112.92.21.00.11  – – – – – Niobyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.12  – – – – – Niobyum hurdaları 10
8112.92.21.00.13  – – – – – Renyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.14  – – – – – Renyum hurdaları 10
8112.92.21.00.15  – – – – – Galyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.16  – – – – – Galyum hurdaları 10
8112.92.21.00.17  – – – – – İndiyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.18  – – – – – İndiyum hurdaları 10
8112.92.21.00.21  – – – – – Vanadyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.22  – – – – – Vanadyum hurdaları 10
8112.92.21.00.23  – – – – – Germanyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.24  – – – – – Germanyum hurdaları 10
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Niobyum (kolombiyum);renyum :    
8112.92.31.00.11  – – – – – – İşlenmemiş Niobyum 10
8112.92.31.00.12  – – – – – – Niobyum tozları 10
8112.92.31.00.13  – – – – – – İşlenmemiş Renyum 10
8112.92.31.00.14  – – – – – – Renyum tozları 10
   – – – – – İndiyum :    
8112.92.81.00.11  – – – – – – İşlenmemiş İndiyum 10
8112.92.81.00.12  – – – – – – İndiyum tozları 10
   – – – – -Galyum:    
8112.92.89.00.11  – – – – – – İşlenmemiş Galyum 10
8112.92.89.00.12  – – – – – – Galyum tozları 10
   – – – – – Vanadyum :    
8112.92.91.00.11  – – – – – – İşlenmemiş Vanadyum 10
8112.92.91.00.12  – – – – – – Vanadyum tozları 10
   – – – – -Germanyum :    
8112.92.95.00.11  – – – – – – İşlenmemiş Germanyum 10
8112.92.95.00.12  – – – – – – Germanyum tozları 10
8112.99  – – Diğerleri:    
   – – – Hafniyum (seltiyum);germanyum :    
8112.99.20.00.11  – – – – Hafniyum (seltiyum) 10
8112.99.20.00.12  – – – – Germanyum 10
8112.99.30.00.00  – – – Niobyum (kolombiyum); renyum 10
8112.99.70.00.00  – – – Galyum, indiyum;vanadyum 10
       
8113.00 Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8113.00.20.00.00  – İşlenmemiş  10
   – Döküntü ve hurdalar :    
8113.00.40.00.11  – – Sermet döküntüleri 10
8113.00.40.00.12  – – Sermet hurdaları 10
8113.00.90.00.00  – Diğerleri 10
       

© Akif PARLATAN 500&1715