Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 87)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):    
8701.10.00.00.00  – Tek akslı traktörler Adet 30
8701.20  – Yarı römorkler için çekiciler:    
8701.20.10.00.00  – – Yeni olanlar    Adet 30
8701.20.90.00.00  – – Kullanılmış olanlar    Adet 30
8701.30.00.00.00  – Paletli traktörler    Adet 30
   – Diğerleri:    
8701.91  – – Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler    
8701.91.10.00.00  – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler    Adet 30
8701.91.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 30
8701.92  – – Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler    
8701.92.10.00.00  – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler    Adet 30
8701.92.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 30
8701.93  – – Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler    
8701.93.10.00.00  – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler    Adet 30
8701.93.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 30
8701.94  – – Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler    
8701.94.10.00.00  – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler    Adet 30
8701.94.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 30
8701.95  – – Motor gücü 130 kW.ı geçenler    
8701.95.10.00.00  – – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler    Adet 30
8701.95.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 30
       
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu    
  taşıtlar:    
8702.10  – Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar     
     (dizel veya yarı dizel):    
   – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8702.10.11.11.00  – – – – Otobüs    Adet 75
8702.10.11.12.00  – – – – Midibüs    Adet 75
8702.10.11.13.00  – – – – Minibüs    Adet 75
   – – – Kullanılmış olanlar:    
8702.10.19.11.00  – – – – Otobüs    Adet 75
8702.10.19.12.00  – – – – Midibüs    Adet 75
8702.10.19.13.00  – – – – Minibüs    Adet 75
   – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8702.10.91.11.00  – – – – Otobüs    Adet 75
8702.10.91.12.00  – – – – Midibüs    Adet 75
8702.10.91.13.00  – – – – Minibüs    Adet 75
   – – – Kullanılmış olanlar:    
8702.10.99.11.00  – – – – Otobüs    Adet 75
8702.10.99.12.00  – – – – Midibüs    Adet 75
8702.10.99.13.00  – – – – Minibüs    Adet 75
8702.20  – Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
     (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar     
8702.20.10.00.00  – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler    Adet 75
8702.20.90.00.00  – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler     Adet 75
8702.30   – Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de    
      tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar    
8702.30.10.00.00  – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler    Adet 75
8702.30.90.00.00  – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler     Adet 75
8702.40.00.00.00  – Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar    Adet 75
8702.90  – Diğerleri:    
   – – Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:    
   – – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler:    
   – – – – Yeni olanlar:    
8702.90.11.11.00  – – – – – Otobüs    Adet 75
8702.90.11.12.00  – – – – – Midibüs    Adet 75
8702.90.11.13.00  – – – – – Minibüs    Adet 75
   – – – – Kullanılmış olanlar:    
8702.90.19.11.00  – – – – – Otobüs    Adet 75
8702.90.19.12.00  – – – – – Midibüs    Adet 75
8702.90.19.13.00  – – – – – Minibüs    Adet 75
   – – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler:    
   – – – – Yeni olanlar:    
8702.90.31.11.00  – – – – – Otobüs    Adet 75
8702.90.31.12.00  – – – – – Midibüs    Adet 75
8702.90.31.13.00  – – – – – Minibüs    Adet 75
   – – – – Kullanılmış olanlar:    
8702.90.39.11.00  – – – – – Otobüs    Adet 75
8702.90.39.12.00  – – – – – Midibüs    Adet 75
8702.90.39.13.00  – – – – – Minibüs    Adet 75
8702.90.90.00.00  – – Diğer motorlarla mücehhez olanlar    Adet 75
       
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal     
  edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)    
  (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):       
   – Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar;     
     golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve    
     benzeri taşıtlar:    
8703.10.11.00.00  – – Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma     
       ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)     
       veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar Adet 60
8703.10.18.00.00  – – Diğerleri    Adet 60
   – Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal     
     pistonlu motorlu olanlar):    
8703.21  – – Silindir hacmi 1000 cm3′ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.21.10.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.21.10.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.21.10.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – – Kullanılmış olanlar:    
8703.21.90.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.21.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.21.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.22  – – Silindir hacmi 1000 cm3′ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.22.10.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.22.10.90.11  – – – – –  Ambulanslar    Adet 60
8703.22.10.90.12  – – – – –  Motorlu karavanlar    Adet 60
8703.22.10.90.19  – – – – –  Diğerleri    Adet 60
   – – – Kullanılmış olanlar:    
8703.22.90.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.22.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.22.90.90.12  – – – – – Motorlu karavanlar    Adet 60
8703.22.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.23  – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.23.11.00.00  – – – – Motorlu karavanlar    Adet 60
   – – – –  Diğerleri :    
   – – – – – Binek otomobilleri:    
8703.23.19.11.00  – – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler    Adet 75
8703.23.19.12.00  – – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.23.19.13.00  – – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler    Adet 75
   – – – – – Diğerleri :    
8703.23.19.90.11  – – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.23.19.90.19  – – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – – Kullanılmış olanlar:    
   – – – – Binek otomobilleri :    
8703.23.90.11.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler    Adet 75
8703.23.90.12.00  – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler    Adet 75
8703.23.90.13.00  – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.23.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.23.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.24  – – Silindir hacmi 3000 cm3.ü geçenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.24.10.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.24.10.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.24.10.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – – Kullanılmış olanlar:    
8703.24.90.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.24.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.24.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu    
     olanlar) (dizel veya yarı dizel):    
8703.31  – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.31.10.10.00  – – – – Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.31.10.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.31.10.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – –  Kullanılmış olanlar:    
8703.31.90.10.00  – – – –  Binek otomobilleri    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.31.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.31.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.32  – – Silindir hacmi 1500 cm3′ü geçen fakat 2500 cm3′ü geçmeyenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.32.11.00.00  – – – – Motorlu karavanlar    Adet 60
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Binek otomobilleri :    
8703.32.19.11.00  – – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.32.19.12.00  – – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.32.19.13.00  – – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler    Adet 75
   – – – – – Diğerleri :    
8703.32.19.90.11  – – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.32.19.90.19  – – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – –  Kullanılmış olanlar:    
   – – – – Binek otomobilleri :    
8703.32.90.11.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler    Adet 75
8703.32.90.12.00  – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.32.90.13.00  – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.32.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.32.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.33  – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçenler:    
   – – – Yeni olanlar:    
8703.33.11.00.00  – – – – Motorlu karavanlar    Adet 60
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Binek otomobilleri :    
8703.33.19.10.11  – – – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.33.19.10.12  – – – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler    Adet 75
   – – – – – Diğerleri :    
8703.33.19.90.11  – – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.33.19.90.19  – – – – – – Diğerleri    Adet 60
   – – –  Kullanılmış olanlar:    
   – – – – Binek otomobilleri :    
8703.33.90.10.11  – – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler    Adet 75
8703.33.90.10.12  – – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler    Adet 75
   – – – – Diğerleri :    
8703.33.90.90.11  – – – – – Ambulanslar    Adet 60
8703.33.90.90.19  – – – – – Diğerleri    Adet 60
8703.40   – Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de    
      tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına    
     bağlanarak şarj edilenler hariç)    
8703.40.10.00.00  – – Yeni olanlar    Adet 60
8703.40.90.00.00  – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8703.50.00.00.00  – Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
     (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar)     
     (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)    Adet 60
8703.60   – Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de    
      tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına    
     bağlanarak şarj edilenler)    
8703.60.10.00.00  – – Yeni olanlar    Adet 60
8703.60.90.00.00  – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8703.70.00.00.00  – Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
     (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar)     
     (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)    Adet 60
8703.80  – Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)    
8703.80.10.00.00  – – Yeni olanlar    Adet 60
8703.80.90.00.00  – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8703.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 60
       
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:    
8704.10  – Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış    
     damperler:    
   – – Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel  veya    
        yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
        olanlar    
8704.10.10.11.00  – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu     
           motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi  2800 cm3‘ü geçen     
          kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar Adet 60
8704.10.10.19.00  – – – Diğerleri Adet 60
8704.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 60
   – Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
     olanlar (dizel veya yarı dizel):    
8704.21  – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:    
8704.21.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçenler:    
8704.21.31.00.00  – – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.21.39.00.00  – – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
   – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ü geçmeyenler:    
8704.21.91.00.00  – – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.21.99.00.00  – – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8704.22  – – Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:     
8704.22.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8704.22.91.00.00  – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.22.99.00.00  – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8704.23  – – Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:    
8704.23.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8704.23.91.00.00  – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.23.99.00.00  – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
   – Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     
     olanlar:    
8704.31  – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:    
8704.31.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Silindir hacmi 2800 cm3′ü geçenler:    
8704.31.31.00.00  – – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.31.39.00.00  – – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
   – – – – Silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyenler:    
8704.31.91.00.00  – – – – – Yeni olanlar    Adet 60
8704.31.99.00.00  – – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8704.32  – – Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:    
8704.32.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8704.32.91.00.00  – – – -Yeni olanlar    Adet 60
8704.32.99.00.00  – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 60
8704.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 60
       
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel    
  olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar,    
  itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme-    
  ye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar,     
  seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):     
   – Vinçli taşıtlar    
8705.10.00.00.11  – –  Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler    Adet 60
8705.10.00.00.19  – – Diğerleri    Adet 60
8705.20.00.00.00  – Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler    Adet 60
8705.30.00.00.00  – İtfaiye taşıtları    Adet 60
8705.40.00.00.00  – Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar    Adet 60
8705.90  – Diğerleri:    
8705.90.30.00.00  – – Beton pompalama taşıtları    Adet 60
   – – Diğerleri:    
   – – – Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar    
8705.90.80.10.11  – – – – Arazözler    Adet 60
8705.90.80.10.12  – – – – Kar küremeye mahsus taşıtlar    Adet 60
   – – – Diğerleri    
8705.90.80.90.11  – – – – Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar    Adet 60
8705.90.80.90.18  – – – – Diğerleri    Adet 60
       
8706.00 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için     
  motorla donatılmış şasiler:    
   – 87.01 Pozisyonunda yer alan traktörlerin şasileri; 87.02,87.03 ve    
     87.04 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların silindir hacmi    
     2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu    
     (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım    
     ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu şasileri:    
   – – 87.02 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan taşıtların motorlu şasileri    
8706.00.11.00.11  – – – 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
8706.00.11.00.12  – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
   – –  Diğerleri    
8706.00.19.00.11  – – – 8701.20 Alt pozisyonundaki çekicilerin motorlu şasileri    Adet 50
8706.00.19.00.12  – – – 87.01 Pozisyonunda yer alan diğer traktörlerin motorlu şasileri    Adet 50
8706.00.19.00.13  – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
   – Diğerleri:    
8706.00.91.00.00  – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
   – – Diğerleri    
8706.00.99.00.11  – – – 87.02 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
8706.00.99.00.12  – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
8706.00.99.00.13  – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri    Adet 50
       
87.07 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri    
  (şoför mahalleri dahil):    
8707.10  – 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserileri:    
8707.10.10.00.00  – – Montaj sanayiine ait olanlar    Adet 80
8707.10.90.00.00  – – Diğerleri    Adet 80
8707.90  – Diğerleri:    
8707.90.10.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokül-    
        törlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma     
        ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya     
        silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
        pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;     
        87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar    Adet 80
8707.90.90.00.00  – – Diğerleri    Adet 80
       
87.08 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam,     
  parça ve aksesuarı:    
8708.10  – Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları:    
8708.10.10.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu    
        taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma    
        ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya    
        silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-    
        lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;     
        87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – Diğerleri:    
8708.10.90.10.00  – – – Traktörlere ait olanlar 50
8708.10.90.90.00  – – – Diğerleri 70
   – Karoserilerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (sürücü mahalleri     
     dahil):    
8708.21  – – Emniyet kemerleri:    
8708.21.10.00.00  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan     
          motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen     
          sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı     
          dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3′ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli     
          içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıt-    
          lara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara     
          ait olanlar    Adet 70
8708.21.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 70
8708.29  – – Diğerleri:    
   – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara     
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3′ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
          meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir    
          hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis-    
          tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05     
          pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:    
8708.29.10.10.00  – – – – 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar 50
   – – – – Diğerleri    
8708.29.10.90.11  – – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.12  – – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.13  – – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.10.90.19  – – – – – Diğerleri 70
   – – – Diğerleri:    
8708.29.90.10.00  – – – – Traktörlere ait olanlar 50
   – – – – Diğerleri    
8708.29.90.90.11  – – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.12  – – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.13  – – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı 70
8708.29.90.90.19  – – – – – Diğerleri 70
8708.30  – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları:    
8708.30.10.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara     
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşleme-    
          li içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir     
          hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pis-    
          tonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – Diğerleri:    
8708.30.91.00.00  – – – Diskli frenlere ait olanlar 70
8708.30.99.00.00  – – – Diğerleri 70
8708.40  – Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları:    
8708.40.20.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
        ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
        meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
        dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
        pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
        87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – Diğerleri:    
8708.40.50.00.00  – – – Vites kutuları 70
   – – – Aksam ve parçalar:    
8708.40.91.00.00  – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.40.99.00.00  – – – – Diğerleri 70
8708.50  – Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile     
    birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları:    
   – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu     
        taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma    
        ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya    
        silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-    
        lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
        87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar    
8708.50.20.00.11  – – – Taşıyıcı akslar 70
8708.50.20.00.12  – – – Dingil 70
8708.50.20.00.13  – – – Dingil başı 70
8708.50.20.00.19  – – – Diğerleri 70
   – – Diğerleri:    
   – – – Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları     
         ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar    
8708.50.35.00.11  – – – – Taşıyıcı akslar 70
8708.50.35.00.12  – – – – Dingil 70
8708.50.35.00.13  – – – – Dingil başı 70
8708.50.35.00.19  – – – – Diğerleri 70
   – – – Aksam ve parçalar:    
8708.50.55.00.00  – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
   – – – – Diğerleri:    
8708.50.91.00.00  – – – – – Taşıyıcı akslar için olanlar 70
8708.50.99.00.00  – – – – – Diğerleri 70
8708.70  – Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı:    
8708.70.10.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
        ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
        meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
        dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
        pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
        87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – Diğerleri:    
   – – – Aluminyumdan tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı    
8708.70.50.00.12  – – – – Tekerlekler 70
8708.70.50.00.13  – – – – Jantlar 70
8708.70.50.00.18  – – – – Diğerleri 70
8708.70.91.00.00  – – – Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş    
          tekerlek poyraları 70
   – – – Diğerleri    
8708.70.99.00.12  – – – – Tekerlekler 70
8708.70.99.00.13  – – – – Jantlar 70
8708.70.99.00.18  – – – – Diğerleri 70
8708.80  – Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil):    
8708.80.20.00.00  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu     
        taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma    
        ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya    
        silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-    
         lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
         87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – Diğerleri:    
8708.80.35.00.00  – – – Süspansiyon amartisörleri 70
8708.80.55.00.00  – – – Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları 70
   – – – Diğerleri:    
8708.80.91.00.00  – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.80.99.00.00  – – – – Diğerleri 70
   – Diğer aksam, parça ve aksesuar:    
8708.91  – – Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları:    
8708.91.20.00.00  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
          meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
          dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
          pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – – Diğerleri:    
8708.91.35.00.00  – – – – Radyatörler 70
   – – – – Aksam ve parçalar:    
8708.91.91.00.00  – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.91.99.00.00  – – – – – Diğerleri 70
8708.92  – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları:    
8708.92.20.00.00  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
          meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
          dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
          pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – – Diğerleri:    
8708.92.35.00.00  – – – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları 70
   – – – – Aksam ve parçalar:    
8708.92.91.00.00  – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.92.99.00.00  – – – – – Diğerleri 70
8708.93  – – Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları:    
8708.93.10.00.00  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
          meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
          dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
          pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar 70
   – – – Diğerleri    
8708.93.90.00.11  – – – – Debriyajlar 70
8708.93.90.00.12  – – – – Aksam ve parçalar 70
8708.94  – – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların    
        aksam ve parçaları:    
   – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu    
          taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma    
          ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya    
          silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanma-    
          lı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:    
8708.94.20.00.11  – – – – Direksiyon simitleri 70
8708.94.20.00.12  – – – – Direksiyon kolonları 70
8708.94.20.00.13  – – – – Mekanik direksiyon kutuları 70
8708.94.20.00.14  – – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 70
8708.94.20.00.15  – – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 70
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları    
8708.94.35.00.11  – – – – – Direksiyon simitleri 70
8708.94.35.00.12  – – – – – Direksiyon kolonları 70
8708.94.35.00.13  – – – – – Mekanik direksiyon kutuları 70
8708.94.35.00.14  – – – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 70
8708.94.35.00.15  – – – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 70
   – – – – Aksam ve parçalar:    
8708.94.91.00.00  – – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.94.99.00.00  – – – – – Diğerleri 70
8708.95  – – Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları:    
8708.95.10.00.00  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 alt pozisyonundaki motokültörlere     
         ait olanlar ;  87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir     
          hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu     
          motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen     
         kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki     
          motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu     
          taşıtlara ait olanlar Adet 70
   – – – Diğerleri:    
8708.95.91.00.00  – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar 70
8708.95.99.00.00  – – – – Diğerleri 70
8708.99  – – Diğerleri:    
   – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara    
          ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşle-    
          meli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silin-    
          dir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı    
          pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;    
          87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:    
8708.99.10.11.00  – – – –  8701.10 Alt posizyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı 30
8708.99.10.12.00  – – – – Diğer şasi aksamı 50
   – – – – Diğerleri:    
8708.99.10.19.11  – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.10.19.17  – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.10.19.19  – – – – – Diğerleri 70
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:    
   – – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:    
8708.99.93.11.00  – – – – – – Şasi aksamı 30
   – – – – – – Diğerleri:    
8708.99.93.19.11  – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.93.19.17  – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.93.19.19  – – – – – – – Diğerleri 70
   – – – – – Diğerleri:    
8708.99.93.91.00  – – – – – – Şasi aksamı 50
   – – – – – – Diğerleri:    
8708.99.93.99.11  – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.93.99.17  – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.93.99.19  – – – – – – – Diğerleri 70
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:    
8708.99.97.11.00  – – – – – – Şasi aksamı 30
   – – – – – – Diğerleri:    
8708.99.97.19.11  – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.97.19.17  – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.97.19.19  – – – – – – – Diğerleri 70
   – – – – – Diğerleri:    
8708.99.97.91.00  – – – – – – Şasi aksamı 50
   – – – – – – Diğerleri:    
8708.99.97.99.11  – – – – – – – Motorsuz şasiler 70
8708.99.97.99.17  – – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller 70
8708.99.97.99.19  – – – – – – – Diğerleri 70
       
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde     
  eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendin-    
  den hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında     
  kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:    
   – Taşıtlar:    
8709.11  – – Elektrikli olanlar:    
8709.11.10.00.00  – – -Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış     
          olanlar (EURATOM)    Adet 50
8709.11.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 50
8709.19  – – Diğerleri:    
8709.19.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış     
          olanlar (EURATOM)    Adet 50
8709.19.90.00.00  – – – Diğerleri    Adet 50
8709.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
8710.00 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış     
  olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları    
8710.00.00.00.11 – Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları 15
8710.00.00.00.12 – Yürüyüş takımları ve yürüyüş takımlarının aksam ve parçaları 15
8710.00.00.00.19 – Diğer aksam ve parçalar 15
       
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan     
  tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:    
8711.10  – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal piston-    
      lu motorlu olanlar    
8711.10.00.00.11  – – Mopedler    Adet 60
8711.10.00.00.19  – – Diğerleri    Adet 60
8711.20  – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten     
      yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:    
8711.20.10.00.00  – – Skuterler    Adet 60
   – – Diğerleri :    
8711.20.92  – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler    
8711.20.92.00.11  – – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler    Adet 60
8711.20.92.00.19  – – – – Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler    Adet 60
8711.20.98.00.00  – – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler    Adet 60
8711.30  – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten     
      yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:    
8711.30.10.00.00  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler    Adet 60
8711.30.90.00.00  – – Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler    Adet 60
8711.40.00.00.00  – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten     
      yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar    Adet 60
8711.50.00.00.00  – Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu     
      motorlu olanlar    Adet 60
8711.60  – Elektrik motorundan tahrikli olanlar:    
8711.60.10.00.00  – – Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru     
       olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar    Adet 60
   – – Diğerleri    
8711.60.90.00.11  – – – Motor gücü 20 kW’ ı geçenler    Adet 60
8711.60.90.00.12  – – – Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler    Adet 60
8711.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 60
       
8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli    
  dağıtım amaçlı bisikletler dahil):    
8712.00.30.00.00  – Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler    Adet 50
   – Diğerleri    
8712.00.70.00.11  – – Bilyalı rulmanı olmayanlar    Adet 100
8712.00.70.00.19  – – Diğerleri    Adet 50
       
87.13 Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir     
  tertibatı olsun olmasın):    
8713.10.00.00.00  – Hareket ettirici tertibatı olmayanlar    Adet 10
8713.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 10
       
87.14 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:    
8714.10  – Motorsikletlere ait olanlar (mopedler dahil):    
8714.10.10.00.00  – – Frenler ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.20.00.00  – – Vites kutuları ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.30.00.00  – – Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları 50
8714.10.40.00.00  – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları 50
8714.10.50.00.00  – – Debriyajlar ve bunların aksam parçaları 50
8714.10.90.00.00  – – Diğerleri 50
8714.20.00.00.00  – Engelliler için taşıyıcılara ait olanlar 50
   – Diğerleri:    
8714.91  – – Çerçeveler ve furşlar (çatallar) ve bunların aksam ve parçaları:    
8714.91.10.00.00  – – – Çerçeveler    Adet 50
8714.91.30.00.00  – – – Furşlar (çatallar)    Adet 50
8714.91.90.00.00  – – – Aksam ve parçalar 50
8714.92  – – Jantlar ve tekerleklere mahsus gergi çubukları:    
8714.92.10.00.00  – – – Jantlar    Adet 50
8714.92.90.00.00  – – – Gergi çubukları 50
8714.93.00.00.00  – – Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı     
        frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri 50
8714.94  – – Frenler (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra     
       frenleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları:    
8714.94.20.00.00  – – – Frenler 50
8714.94.90.00.00  – – – Aksam ve parçalar 50
8714.95.00.00.00  – – Seleler 50
8714.96  – – Pedallar ve krank dişlileri ve bunların aksam ve parçaları:    
8714.96.10.00.00  – – – Pedallar    Çift 50
8714.96.30.00.00  – – – Krank dişlileri 50
8714.96.90.00.00  – – – Aksam ve parçalar 50
8714.99  – – Diğerleri:    
8714.99.10.00.00  – – – Gidonlar    Adet 50
8714.99.30.00.00  – – – Bagaj taşıyıcılar    Adet 50
8714.99.50.00.00  – – – Vites değiştirme dişlileri (derayyörler) 50
8714.99.90.00.00  – – – Diğerleri; aksam ve parçalar 50
       
8715.00 Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:    
8715.00.10.00.00  – Bebek arabaları    Adet 60
8715.00.90.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
87.16 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer    
   taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:    
8716.10  – Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı     
      römorklar:    
8716.10.92.00.00  – – Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler    Adet 60
8716.10.98.00.00  – – Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler    Adet 60
8716.20.00.00.00  – Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşalt-    
      malı römork ve yarı römorklar Adet 50
   – Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:    
8716.31.00.00.00  – – Tanker römork ve yarı römorklar    Adet 50
8716.39  – – Diğerleri:    
8716.39.10.00.00  – – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış    
          olanlar (EURATOM)    Adet 60
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Yeni olanlar:    
8716.39.30.00.00  – – – – – Yarı römorklar    Adet 50
8716.39.50.00.00  – – – – – Diğerleri    Adet 50
8716.39.80.00.00  – – – – Kullanılmış olanlar    Adet 50
8716.40.00.00.00  – Diğer römorklar ve yarı römorklar 50
8716.80  – Diğer taşıtlar:    
8716.80.00.10.00  – – Hayvanla çekilen arabalar 60
   – – Diğerleri    
8716.80.00.90.11  – – – Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar  50
8716.80.00.90.12  – – – Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları 50
8716.80.00.90.18  – – – Diğerleri 50
8716.90  – Aksam ve parçalar:    
8716.90.10.00.00  – – Şasiler 60
8716.90.30.00.00  – – Karoseriler 60
8716.90.50.00.00  – – Akslar 60
   – – Diğer aksam ve parçalar    
8716.90.90.00.11  – – – Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu 60
8716.90.90.00.12  – – – Frenler ve bunların aksam ve parçaları 60
8716.90.90.00.19  – – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715