Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 88)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
8801.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve     
  motorsuz diğer hava taşıtları:    
8801.00.10.00.00  – Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler  Adet 5
8801.00.90.00.00  – Diğerleri Adet 5
       
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydu-    
  lar dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:    
   – Helikopterler:    
8802.11.00.00.00  – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler Adet 5
8802.12.00.00.00  – – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Adet 5
8802.20  – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı    
     geçmeyenler):    
8802.20.00.10.00  – – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan    
          özel yapıdaki uçaklar  Adet 0
8802.20.00.20.00  – – Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.20.00.90.00  – – Diğerleri Adet 5
8802.30  – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı    
     geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):    
8802.30.00.10.00  – – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan    
          özel yapıdaki uçaklar  Adet 0
8802.30.00.20.00  – -Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.30.00.90.00  – – Diğerleri Adet 5
8802.40  – Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı    
     geçenler):    
8802.40.00.10.00  – – Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.40.00.90.00  – – Diğerleri Adet 5
   – Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar    
     ve yörünge-altı araçları:    
   – – Uzay araçları (uydular dahil):    
8802.60.11.00.00  – – – Telekomünikasyon uyduları Adet 5
8802.60.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 5
8802.60.90.00.00  – – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları Adet 5
       
88.03 88.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parça-    
  ları:    
8803.10.00.00.00  – Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları 5
8803.20.00.00.00  – İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları 5
8803.30.00.00.00  – Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 5
8803.90  – Diğerleri:    
8803.90.10.00.00  – – Uçurtmalı balonlara ait olanlar 5
   – – Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar:    
8803.90.21.00.00  – – – Telekomünikasyon uydularına ait olanlar 5
8803.90.29.00.00  – – – Diğerleri 5
8803.90.30.00.00  – – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı    
       araçlarına ait olanlar 5
8803.90.90.00.00  – – Diğerleri 5
       
8804.00.00.00.00 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto-    
  şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı 5
       
88.05 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş     
  cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi     
  yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:    
8805.10  – Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve    
     parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların    
     aksam ve parçaları:    
   – – Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve    
        parçaları    
8805.10.10.00.11  – – – Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı 5
8805.10.10.00.15  – – – Aksam ve parçaları 5
8805.10.90.00.00  – – Diğerleri 5
   – Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam    
      ve parçaları:    
8805.21.00.00.00  – – Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları  5
8805.29.00.00.00  – – Diğerleri 5

© Akif PARLATAN 500&1715