Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 9)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka-    
  buk ve kapçıkları ; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan     
  kahve yerine kullanılan maddeler:    
   – Kahve (kavrulmamış):    
0901.11.00.00.00  – – Kafeini alınmamış 75
0901.12.00.00.00  – – Kafeini alınmış 75
   – Kahve (kavrulmuş):    
0901.21.00.00.00  – – Kafeini alınmamış 100
0901.22.00.00.00  – – Kafeini alınmış 100
0901.90  – Diğerleri :    
0901.90.10.00.00  – – Kahve kabuk ve kapçıkları 75
   – – Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:    
0901.90.90.10.00  – – – Kavrulmamış 75
0901.90.90.90.00  – – – Kavrulmuş 100
       
09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :    
0902.10.00.00.00  – Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır    
     ambalajlarda) 187
0902.20.00.00.00  – Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 187
0902.30.00.00.00  – Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay    
     (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 187
0902.40.00.00.00  – Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente    
     edilmiş diğer çaylar 187
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 100
       
09.04 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş    
  veya ezilmiş veya öğütülmüş) :     
   – Karabiber:    
0904.11.00.00.00  – – Ezilmemiş, öğütülmemiş 100
0904.12.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
   – Capsicum ve Pimenta cinsi biberler:     
0904.21  – – Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş    
0904.21.10.00.00  – – – TatIı biberler 25
   – – – Diğerleri:    
0904.21.90.00.11  – – – – Kırmızı biber 100
0904.21.90.00.12  – – – – Yenibahar 100
0904.21.90.00.18  – – – – Diğer biberler 100
0904.22  – – Ezilmiş veya öğütülmüş:     
0904.22.00.00.11  – – – Kırmızı biber 100
0904.22.00.00.12  – – – Yenibahar 100
0904.22.00.00.18  – – – Diğer biberler 100
       
09.05 Vanilya:    
0905.10.00.00.00  – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 40
0905.20.00.00.00  – Ezilmiş veya öğütülmüş 40
       
09.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:    
   – Ezilmemiş, öğütülmemiş    
0906.11.00.00.00  – – Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 100
0906.19.00.00.00  – – Diğerleri 100
0906.20.00.00.00  – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
       
09.07 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları):     
0907.10.00.00.00  – Ezilmemiş, öğütülmemiş 100
0907.20.00.00.00  – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
       
09.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :    
   – Küçük Hindistan cevizi:    
0908.11.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.12.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
   – Küçük Hindistan cevizi kabuğu    
0908.21.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.22.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
   – Kakule    
0908.31.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.32.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
09.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman    
  kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:    
   – Kişniş tohumları:    
0909.21.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.22.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
   – Kimyon tohumları:    
0909.31.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.32.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
   – Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları,     
     Rezene tohumları; ardıç meyveleri    
0909.61.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.62.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
       
09.10 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları,    
  köri ve diğer baharat:    
   – Zencefil:     
0910.11.00.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.12.00.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.20  – Safran:    
0910.20.10.00.00  – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.20.90.00.00  – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.30.00.00.00  – Zerdeçal (curcuma) 100
   – Diğer baharat:    
0910.91  – – Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:    
0910.91.05.00.00  – – – Köri 100
   – – – Diğerleri:    
0910.91.10.00.00  – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.91.90.00.00  – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.99  – – Diğerleri:    
0910.99.10.00.00  – – – Çemen (boy otu tohumları) 100
   – – – Kekik:    
   – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş:    
0910.99.31.00.00  – – – – – Yaban kekiği (Thymus serpyllum) 100
0910.99.33.00.00  – – – – – Diğerleri 100
0910.99.39.00.00  – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.99.50.00.00  – – – Defne yaprakları 100
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş     
0910.99.91.00.11  – – – – – Mahlep 100
0910.99.91.00.13  – – – – – Sumak 100
0910.99.91.00.14  – – – – – Çörekotu 100
0910.99.91.00.19  – – – – – Diğerleri 100
   – – – – Ezilmiş  veya öğütülmüş    
0910.99.99.00.11  – – – – – Mahlep 100
0910.99.99.00.13  – – – – – Sumak 100
0910.99.99.00.19  – – – – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715