Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 90)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
90.01 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler     
  hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden     
  mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik     
  elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan     
  bu tür elemanlar hariç) :    
9001.10  – Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:    
   – – Görüntü iletici kablolar:    
9001.10.10.10.00  – – – Camdan olanlar 30
9001.10.10.90.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
9001.10.90.10.00  – – – Optik tarzda işlenmemiş olanlar 15
   – – – Diğerleri:    
9001.10.90.91.00  – – – – Camdan olanlar 30
9001.10.90.99.00  – – – – Diğerleri 30
9001.20  – Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:    
9001.20.00.10.00  – – Camdan olanlar 30
9001.20.00.90.00  – – Diğerleri 30
9001.30.00.00.00  – Kontak lensler Adet 30
9001.40  – Camdan gözlük camları:    
9001.40.20.00.00  – – Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   – – Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   – – – Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.40.41.00.00  – – – – Tek odaklılar Adet 30
9001.40.49.00.00  – – – – Diğerleri Adet 30
9001.40.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 30
9001.50  – Diğer maddelerden gözlük camları:    
9001.50.20.00.00  – – Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   – – Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   – – – Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.50.41.00.00  – – – – Tek odaklılar Adet 30
9001.50.49.00.00  – – – – Diğerleri Adet 30
9001.50.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 30
9001.90  – Diğerleri:    
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9001.90.00.11.00  – – – Camdan olanlar 30
9001.90.00.19.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
9001.90.00.91.00  – – – Camdan olanlar 30
9001.90.00.99.00  – – – Diğerleri 30
       
90.02 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler,    
  prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme-    
  miş camdan bu tür elemanlar hariç):    
   – Objektif mercekleri:    
9002.11  – – Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya    
       küçültme cihazlarına mahsus olanlar:    
9002.11.00.10.00  – – – Camdan olanlar Adet 40
9002.11.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
9002.19  – – Diğerleri:    
9002.19.00.10.00  – – – Camdan olanlar Adet 40
9002.19.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
9002.20  – Filtreler:    
9002.20.00.10.00  – – Camdan olanlar Adet 40
9002.20.00.90.00  – – Diğerleri Adet 40
9002.90  – Diğerleri:    
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9002.90.00.11.00  – – – Camdan olanlar 40
9002.90.00.19.00  – – – Diğerleri 40
   – – Diğerleri:    
9002.90.00.91.00  – – – Camdan olanlar 40
9002.90.00.99.00  – – – Diğerleri 40
       
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam     
  ve parçaları:    
   – Çerçeveler:    
9003.11.00.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar Adet 100
9003.19.00.00.00  – – Diğer maddelerden olanlar Adet 100
9003.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 100
       
90.04 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus    
  gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):    
9004.10  – Güneş gözlükleri:    
9004.10.10.00.00  – – Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar Adet 100
   – – Diğerleri:    
9004.10.91.00.00  – – – Plastik camlı olanlar Adet 100
9004.10.99.00.00  – – – Diğerleri Adet 100
9004.90  – Diğerleri:    
   – – Plastik camlı olanlar    
9004.90.10.00.11  – – – Optik tarzda işlenmiş camları olanlar 100
9004.90.10.00.12  – – – Röntgen gözlükleri 100
9004.90.10.00.19  – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri    
9004.90.90.00.11  – – – Optik tarzda işlenmiş camları olanlar 100
9004.90.90.00.12  – – – Röntgen gözlükleri 100
9004.90.90.00.19  – – – Diğerleri 100
       
90.05 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve    
  bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri    
  (telsiz astronomi cihazları hariç):    
9005.10.00.00.00  – Çift gözlü dürbünler Adet 50
9005.80  – Diğer aletler:    
9005.80.00.10.00  – – Tek gözlü dürbünler 50
   – – Diğerleri    
9005.80.00.90.11  – – – Optik teleskoplar 20
9005.80.00.90.19  – – – Diğerleri 20
9005.90  – Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):    
9005.90.00.10.00  – – Dürbünlere ait olanlar 50
9005.90.00.90.00  – – Diğerleri 20
       
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta    
  flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları    
  ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):    
9006.30.00.00.00  – Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya    
     cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edil-    
     miş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için    
     mukayese yapan fotoğraf makinaları Adet 60
9006.40.00.00.00  – Anında fotoğraf veren makinalar Adet 60
   – Diğer fotoğraf makinaları:    
9006.51.00.00.00  – – Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için     
       objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR) Adet 60
9006.52.00.00.00  – – Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53  – – Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları:    
9006.53.10.00.00  – – – Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 60
9006.59.00.00.00  – – Diğerleri Adet 60
   – Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve    
     flaş lambaları:         
9006.61.00.00.00  – – Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar     
       (elektronik flaşlar) Adet 60
9006.69  – – Diğerleri:    
9006.69.00.10.00  – – – Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri Adet 50
9006.69.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 60
   – Aksam, parça ve aksesuar:    
9006.91.00.00.00  – – Fotoğraf makinalarına ait olanlar 60
9006.99  – – Diğerleri :    
9006.99.00.10.00  – – – Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar 60
9006.99.00.90.00  – – – Diğerleri 60
       
90.07 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen    
  sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :    
9007.10.00.00.00  – Kameralar Adet 60
9007.20.00.00.00  – Projektörler Adet 60
   – Aksam, parça ve aksesuar:    
9007.91.00.00.00  – – Kameralara ait olanlar 60
9007.92.00.00.00  – – Projektörlere ait olanlar 60
       
90.08 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf    
  büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):    
9008.50.00.00.00  – Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar Adet 60
9008.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9008.90.00.10.00  – – Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar 60
9008.90.00.90.00  – – Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve    
       aksesuar 60
       
[90.09]      
       
90.10 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve     
  cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:    
9010.10  – Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının    
     otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş    
     filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus     
     malzeme ve  cihazlar:    
   – – Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar    
9010.10.00.10.11  – – – Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar 60
9010.10.00.10.19  – – – Diğerleri 60
   – – Diğerleri    
9010.10.00.90.11  – – – Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar 60
9010.10.00.90.19  – – – Diğerleri 60
9010.50  – Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer    
       malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:    
   – –  Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:    
9010.50.00.10.11  – – – Fotoğraf filmi montaj cihazı 60
9010.50.00.10.19  – – – Diğerleri 60
   – – Diğerleri :    
9010.50.00.90.11  – – – Sinema filmi montaj cihazı 60
9010.50.00.90.12  – – – Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar 60
9010.50.00.90.13  – – – Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar 60
9010.50.00.90.19  – – – Diğerleri   60
9010.60.00.00.00  – Projeksiyon perdeleri 60
9010.90  – Aksam , parça ve aksesuar:     
9010.90.20.00.00  – – 9010.50.00 veya 9010.60.00 alt pozisyonlarındaki alet ve cihazlara ait olanlar 60
9010.90.80.00.00  – – Diğerleri 60
       
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik-    
  rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):    
9011.10  –  Stereoskopik mikroskoplar :    
9011.10.10.00.00  – –  Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla donatılmış olanlar Adet 20
9011.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 20
9011.20  – Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi    
     veya mikroprojeksiyon için olanlar) :    
9011.20.10.00.00  – – Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla  donatılmış fotomikrografik mikroskoplar Adet 20
   – – Diğerleri    
9011.20.90.00.11  – – – Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.12  – – – Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.13  – – – Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.80  – Diğer mikroskoplar    
9011.80.00.00.11  – – Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar Adet 20
9011.80.00.00.19  – – Diğerleri Adet 20
9011.90  – Aksam, parça ve aksesuar :    
9011.90.10.00.00  – – 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar 20
9011.90.90.00.00  – – Diğerleri 20
       
90.12 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:    
9012.10  – Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları :    
9012.10.10.00.00  – – Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak     
         hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron  mikroskopları 15
   – – Diğerleri    
9012.10.90.00.11  – – – Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları  15
9012.10.90.00.12  – – – Difraksiyon cihazları 15
9012.90  – Aksam, parça ve aksesuar :    
9012.90.10.00.00  – –  9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar 15
9012.90.90.00.00  – – Diğerleri 15
       
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde    
  belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları     
  hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  diğer optik alet ve cihazlar:    
9013.10  – Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya    
     XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve    
     parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar    
9013.10.10.00.00  – – Bu fasılda veya  XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve     
      parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar 60
   – – Diğerleri:    
9013.10.90.00.11  – – – Silahlar için teleskopik dürbünler 60
9013.10.90.00.12  – – – Periskoplar 60
9013.10.90.00.19  – – – Diğerleri 60
9013.20  – Lazerler (lazer diyodları hariç):    
9013.20.00.00.10  – – Silahlar için olanlar 60
9013.20.00.00.90  – – Diğerleri 60
9013.80  – Diğer alet, cihaz ve tertibat    
   – – Sıvı kristal tertibatı:    
   – – – Aktif matris sıvı kristal tertibatı:    
9013.80.20.00.11  – – – – Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar 60
9013.80.20.00.12  – – – – Renkli olanlar 60
9013.80.30.00.00  – – – Diğerleri 60
9013.80.90.00.00  – – Diğerleri 60
9013.90  – Aksam, parça ve aksesuar    
9013.90.05.00.00  – – Silahlara takılacak teleskopik dürbünlere veya periskoplara ait olanlar 60
9013.90.10.00.00  – – Sıvı kristal tertibatı için olanlar 60
9013.90.80.00.00  – – Diğerleri 60
       
90.14 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:    
9014.10.00.00.00  – Pusulalar 20
9014.20  – Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar     
     (pusulalar hariç):    
   – – Düşük sürati gösteren alet ve cihazlar:    
   – – – Elektrikli veya elektronik olanlar:    
9014.20.20.11.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9014.20.20.19.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
9014.20.20.91.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: Adet 20
9014.20.20.99.00  – – – – Diğerleri Adet 20
   – – Diğerleri:    
9014.20.80.10.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlar 40
9014.20.80.90.00  – – – Diğerleri 20
9014.80  – Diğer alet ve cihazlar:    
9014.80.00.10.00  – – Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler 40
   – – Diğerleri    
9014.80.00.90.11  – – – Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar 20
9014.80.00.90.19  – – – Diğerleri 20
9014.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
   – – 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında    
        kullanılanlara ait olanlar:    
9014.90.00.11.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 40
9014.90.00.19.00  – – – Diğerleri 20
   – – Diğerleri:    
9014.90.00.91.00  – – – Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik    
          dedektörlere ait olanlar 40
9014.90.00.99.00  – – – Diğerleri 20
       
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik,     
  oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları    
  (pusulalar hariç); telemetreler:    
9015.10  – Telemetreler:    
9015.10.10.00.00  – – Elektronik olanlar 40
   – – Diğerleri:    
9015.10.90.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9015.10.90.90.00  – – – Diğerleri 20
9015.20  – Teodolitler ve takimetreler (takeometreler):    
9015.20.10.00.00  – – Elektronik olanlar 40
   – – Diğerleri:    
9015.20.90.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9015.20.90.90.00  – – – Diğerleri . 20
9015.30  – Seviye tesbit aletleri (nivolar):    
9015.30.10.00.00  – – Elektronik olanlar 40
   – – Diğerleri:    
9015.30.90.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9015.30.90.90.00  – – – Diğerleri 20
9015.40  – Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:    
9015.40.10.00.00  – – Elektronik olanlar 40
   – – Diğerleri:    
9015.40.90.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9015.40.90.90.00  – – – Diğerleri 20
9015.80  – Diğer alet ve cihazlar:    
   – – Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları    
9015.80.20.00.11  – – – Meteorolojiye ait alet ve cihazlar 40
9015.80.20.00.12  – – – Jeofiziğe ait alet ve cihazlar 40
9015.80.20.00.19  – – – Diğerleri 40
   – – Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet    
          ve cihazlar; hidrografı aletleri:    
   – – – Elektrikli olanlar    
9015.80.40.10.11  – – – – Jeodezi alet ve cihazları 40
9015.80.40.10.19  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri    
9015.80.40.90.11  – – – – Jeodezi alet ve cihazları 20
9015.80.40.90.19  – – – – Diğerleri 20
   – – Diğerleri:    
9015.80.80.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9015.80.80.90.00  – – – Diğerleri 20
9015.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
   – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9015.90.00.10.11  – – – Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar 40
9015.90.00.10.19  – – –  Diğerleri 40
9015.90.00.90.00  – – Diğerleri: 20
       
9016.00 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar)    
  (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):    
   – Teraziler:    
9016.00.10.10.00  – – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9016.00.10.90.00  – – Diğerleri Adet 40
   – Aksam, parça ve aksesuar:    
9016.00.90.10.00  – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 40
9016.00.90.90.00  – – Diğerleri 40
       
90.17 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus     
  aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları,     
  sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde    
  belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle-    
  ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler     
  gibi):    
9017.10  – Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun    
      olmasın) :    
   – – Çiziciler (plotter’ler) :    
9017.10.10.10.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.10.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri :    
9017.10.90.10.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.90.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
9017.20  – Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap     
     yapmaya mahsus aletler:    
9017.20.05.00.00  – – Çiziciler (plotter’ler) Adet 50
9017.20.10.00.00  – – Resim yapmaya mahsus diğer aletler 50
9017.20.39.00.00  – – Çizim yapmaya mahsus aletler Adet 50
9017.20.90.00.00  – – Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri    
        ve benzerleri dahil) Adet 50
9017.30  – Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:    
9017.30.00.10.00  – – Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.30.00.90.00  – – Diğerleri Adet 50
9017.80  – Diğer aletler:    
   – – Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:    
9017.80.10.10.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlar 40
   – – – Diğerleri    
9017.80.10.90.11  – – – – İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler 50
9017.80.10.90.19  – – – – Diğer şerit metreler 50
9017.80.10.90.29  – – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
9017.80.90.10.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlar 40
9017.80.90.90.00  – – – Diğerleri 50
9017.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9017.90.00.10.00  – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 50
9017.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci –    
  hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz    
  testine mahsus cihazlar dahil) :    
   – Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik    
     parametre muayene ölçüm cihazları dahil):    
9018.11.00.00.00  – – Elektrokardiyograflar (EKG) 35
9018.12.00.00.00  – – Ultrasonik tetkik cihazları 35
9018.13.00.00.00  – – Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları 35
9018.14.00.00.00  – – Sintigrafi cihazları 35
9018.19  – – Diğerleri:    
9018.19.10.00.00  – – – İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme     
          tertibatı 35
   – – – Diğerleri    
9018.19.90.00.11  – – – – Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) 35
9018.19.90.00.12  – – – – Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) 35
9018.19.90.00.13  – – – – Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar 35
9018.19.90.00.14  – – – – Elektromiyografi (EMG) 35
9018.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 35
9018.20.00.00.00  – Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar 35
   – Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:    
9018.31  – – Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):    
   – – – Plastik maddelerden olanlar    
9018.31.10.00.11  – – – – Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) 35
9018.31.10.00.12  – – – – Bir kullanımlık steril şırıngalar  35
9018.31.10.00.19  – – – – Diğerleri 35
   – – – Diğerleri    
9018.31.90.00.11  – – – – Kulak yıkama şırıngası (metal) 35
9018.31.90.00.12  – – – – Tüberkülin şırıngaları 35
9018.31.90.00.13  – – – – Tıpta kullanılan şırıngalar 35
9018.31.90.00.14  – – – – İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) 35
9018.31.90.00.19  – – – – Diğerleri 35
9018.32  – – Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:    
   – – – Metalden boru şeklinde iğneler    
9018.32.10.00.11  – – – – Şırınga iğnesi, bir kullanımlık  35
9018.32.10.00.19  – – – – Diğerleri 35
9018.32.90.00.00  – – – Cerrahi dikiş iğneleri 35
9018.39  – – Diğerleri    
9018.39.00.00.11  – – – Serum ve kan verme seti kanülü 35
9018.39.00.00.12  – – – Hemodializ seti kanülü 35
9018.39.00.00.13  – – – Kelebek seti kanülü 35
9018.39.00.00.14  – – – İdrar sondası – nelaton 35
9018.39.00.00.15  – – – İdrar sondası – foley 35
9018.39.00.00.17  – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, anjiyografi için 35
9018.39.00.00.18  – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)  35
9018.39.00.00.21  – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) 35
9018.39.00.00.22  – – – Damar içi kataterler – steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) 35
9018.39.00.00.28  – – – Diğer kateterler 35
9018.39.00.00.39  – – – Diğerleri 35
   – Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:    
9018.41  – – Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik    
       teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)    
9018.41.00.00.11  – – – Dişçilik tornaları (Frezeleri) 35
9018.41.00.00.12  – – – Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine     
          haldeki dişçilik tornaları  35
9018.49  – – Diğerleri:    
9018.49.10.00.00  – – – Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar 35
9018.49.90.00.00  – – – Diğerleri 35
9018.50  – Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:    
9018.50.10.00.00  – – Optik olmayanlar 35
9018.50.90.00.00  – – Optik olanlar 35
9018.90  – Diğer alet ve cihazlar:    
   – – Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar    
9018.90.10.00.11  – – – Elektronik tansiyon aleti 35
9018.90.10.00.12  – – – Mekanik tansiyon aleti 35
9018.90.10.00.13  – – – Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar 35
9018.90.20.00.00  – – Endoskoplar 35
   – – Böbrek diyaliz cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)    
9018.90.30.00.11  – – – Böbrek makinaları  35
9018.90.30.00.13  – – – Dializ ve fistula setleri 35
9018.90.30.00.19  – – – Diğerleri 35
9018.90.40.00.00  – – Diyatermi cihazları 35
   – – Transfüzyon ve infüzyon cihazları    
9018.90.50.00.11  – – – Cihazlar 35
9018.90.50.00.12  – – – Kan torbaları 35
9018.90.50.00.19  – – – Diğerleri 35
9018.90.60.00.00  – –  Anestezi alet ve cihazları 35
9018.90.75.00.00  – – Sinir stimilasyonu cihazları 35
   – – Diğerleri    
9018.90.84.00.12  – – – Her nevi bisturiler 35
9018.90.84.00.18  – – – Rahim içi aletler 35
9018.90.84.00.19  – – – Diğer alet ve cihazlar 35
       
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;    
  ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer    
  terapik teneffüs cihazları:    
9019.10  – Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:    
   – – Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)    
9019.10.10.00.11  – – – Cihazlar 30
9019.10.10.00.15  – – – Aksam ve parçalar 30
   – – Diğerleri    
9019.10.90.00.11  – – – Mekanoterapi cihazları 30
9019.10.90.00.12  – – – Psikotekni cihazları 30
9019.10.90.00.13  – – – Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri 30
9019.10.90.00.19  – – – Diğerleri 30
9019.10.90.00.25  – – – Aksam ve parçalar 30
9019.20  – Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer     
     terapik teneffüs cihazları    
9019.20.00.00.18  – – Cihazlar 30
9019.20.00.00.25  – – Aksam ve parçalar 30
9020.00  Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve    
   değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):    
9020.00.00.00.11  – Teneffüs cihazları 30
9020.00.00.00.12  – Gaz maskeleri 30
9020.00.00.00.15  – Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı 30
9020.00.00.00.18  – Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı 30
       
90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık     
  bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-    
  lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus     
  cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte    
  veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:    
9021.10  – Ortopedik veya kırıklara mahsus  cihazlar:    
   – –  Ortopedik cihazlar    
9021.10.10.00.11  – – – Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah-    
            sus cihazlar 25
9021.10.10.00.12  – – – Çekme ve germe cihazları (traksiyon) 25
9021.10.10.00.19  – – – Diğerleri 25
   – –  Kırıklara mahsus cihazlar    
9021.10.90.00.12  – – – Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil)
(paslanmaz çelikten), 
25
9021.10.90.00.18  – – – Diğer cihazlar 25
   – Protez dişler ve bağlantı parçaları:    
9021.21  – – Protez dişler:    
9021.21.10.00.00  – – – Plastik maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.21.90.00.00  – – – Diğer maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.29.00.00.00  – – Diğerleri 25
   – Vücudun diğer suni parçaları:     
9021.31.00.00.00  – – Suni eklemler 25
9021.39  – – Diğerleri:    
9021.39.10.00.00  – – – Protez gözler 0
   – – – Diğerleri    
9021.39.90.00.11  – – – – İnter-okiler lensler 0
9021.39.90.00.12  – – – – Kalp kapakçıkları 0
9021.39.90.00.13  – – – – Diğer uzuv ve organ iç protezleri 0
9021.39.90.00.14  – – – – Diğer uzuv ve organ dış protezleri 0
9021.39.90.00.19  – – – – Diğerleri 0
9021.40.00.00.00  – Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam,     
     parça ve aksesuar hariç) Adet 25
9021.50  – Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)    
9021.50.00.00.11  – – Dahili kalp pilleri Adet 25
9021.50.00.00.12  – – Harici kalp pilleri Adet 25
9021.90  – Diğerleri:    
9021.90.10.00.00  – – Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça     
        ve aksesuarı 25
   – – Diğerleri    
9021.90.90.00.13  – – – Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar 25
9021.90.90.00.14  – – – Körler için yardımcı elektronik cihazlar 25
9021.90.90.00.19  – – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) 25
       
90.22 X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik     
  veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
  veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı     
  jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa-    
  ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:    
   – X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı     
     kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi     
     cihazları dahil):    
9022.12.00.00.00  – – Bilgisayarlı tomografi cihazları Adet 15
9022.13.00.00.00  – – Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Adet 15
9022.14.00.00.00  – – Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar     
       için)  Adet 15
9022.19.00.00.00  – – Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
   – Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya    
     veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
     veya radyoterapi cihazları dahil):    
9022.21.00.00.00  – – Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Adet 15
9022.29.00.00.00  – – Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
9022.30.00.00.00  – X -Işın tüpleri Adet 15
9022.90  – Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):    
9022.90.20.00.00  – – X-Işını kullanarak çalışan aletlere ait aksam parça ve aksesuar 15
   – – Diğerleri:    
9022.90.80.00.11  – – – Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar 15
9022.90.80.00.19  – – – Diğerleri 15
       
9023.00 Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve     
  başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve     
  modeller:    
9023.00.10.00.00  – Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar 25
   – Diğerleri    
9023.00.80.00.11  – – Maketler 25
9023.00.80.00.19  – – Diğerleri 25
       
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik    
  maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiye-    
  tini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye     
  mahsus makina ve cihazlar:    
9024.10  – Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
9024.10.20.00.00  – – Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus     
          olanlar  40
9024.10.40.00.00  – – Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar 40
   – – Diğerleri:    
9024.10.80.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9024.10.80.90.00  – – – Diğerleri 25
9024.80  – Diğer makina ve cihazlar:.    
   – – Elektronik olanlar:    
9024.80.11.00.00  – – – Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve    
          kontrol etmeye mahsus olanlar 40
9024.80.19.00.00  – – – Diğerleri 40
   – – Diğerleri:    
9024.80.90.10.00  – – – Elektrikli olanlar 40
9024.80.90.90.00  – – – Diğerleri 25
9024.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9024.90.00.10.00  – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 40
9024.90.00.90.00  – – Diğerleri 25
       
90.25 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler,    
  pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler    
  (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle    
  kombine olanları:    
   – Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine     
     olmayanlar):    
9025.11  – – Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):    
9025.11.20.00.00  – – – Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler Adet 35
   – – – Diğerleri    
9025.11.80.00.11  – – – – Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı) Adet 35
9025.11.80.00.19  – – – – Diğerleri Adet 35
9025.19  – – Diğerleri:    
   – – – Elektronik olanlar:    
 9025.19.20.11.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   – – – – Diğerleri     
 9025.19.20.19.11  – – – – – Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.20.19.19  – – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
 9025.19.80.21.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
   – – – –  Elektrikli olanlar    
 9025.19.80.22.11  – – – – – Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.80.22.19  – – – – – Diğerleri Adet 40
 9025.19.80.23.00  – – – – Pirometreler Adet 35
 9025.19.80.29.00  – – – – Diğerleri Adet 35
9025.80  – Diğer aletler:    
   – – Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):    
9025.80.20.10.00  – – – Elektronik ve elektrikli olanlar Adet 40
9025.80.20.90.00  – – – Diğerleri: Adet 35
   – – Diğerleri:    
   – – – Elektronik olanlar    
9025.80.40.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: 40
9025.80.40.90.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri    
9025.80.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 35
9025.80.80.20.00  – – – – Elektrikli olanlar 40
9025.80.80.90.00  – – – – Diğerleri 35
9025.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar     
9025.90.00.11.00  – – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar 40
9025.90.00.19.00  – – – Diğerleri 35
   – – Diğerleri:    
   – – – Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9025.90.00.21.11  – – – – Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD) 40
9025.90.00.21.12  – – – – Optik pirometreler için algılayıcılar 40
9025.90.00.21.13  – – – – Termokopul 40
9025.90.00.21.19  – – – – Diğerleri 40
9025.90.00.29.00  – – – Diğerleri 35
       
90.26 Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özellikle-    
  rini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimet-    
  reler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi)    
  ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar    
  hariç):    
9026.10  – Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye    
     mahsus olanlar:    
   – – Elektronik olanlar:    
   – – – Debimetreler:    
9026.10.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.21.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
9026.10.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.29.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – Diğerleri:    
   – – – Debimetreler:    
9026.10.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.81.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
9026.10.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.89.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
9026.20  – Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:    
   – – Elektronik olanlar:    
9026.20.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.20.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
   – – Diğerleri :    
   – – -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:    
9026.20.40.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.40.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
9026.20.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.80.20.00  – – – – Basınç kontrol anahtarları Adet 40
9026.20.80.80.00  – – – – Diğerleri Adet 40
9026.80  – Diğer alet ve cihazlar:    
   – – Elektronik olanlar:    
9026.80.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9026.80.20.90.00  – – – Diğerleri 40
   – – Diğerleri:     
9026.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9026.80.80.90.00  – – – Diğerleri 40
9026.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9026.90.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar 35
9026.90.00.90.00  – – Diğerleri 35
       
90.27 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler,    
  refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları);    
  akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya ben-    
  zerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı,     
  ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar     
  (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:    
9027.10  – Gaz veya duman analiz cihazları:    
9027.10.10.00.00  – – Elektronik olanlar Adet 40
9027.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 40
9027.20.00.00.00  – Kromatograflar ve elektroforez cihazları 40
9027.30  – Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler,     
      spektrofotometreler ve spektrograflar    
9027.30.00.00.11  – – Spektrometreler 40
9027.30.00.00.19  – – Diğerleri 40
9027.50.00.00.00  – Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR) 40
9027.80  – Diğer alet ve cihazlar:    
9027.80.05.00.00  – – Pozometreler 40
   – – Diğerleri:    
   – – – Elektronik olanlar:    
9027.80.11.00.00  – – – – pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler 40
9027.80.13.00.00  – – – – Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında yarı iletken madde veya LCD    
          alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların    
           fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar  40
9027.80.17.00.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri:    
9027.80.91.00.00  – – – – Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler 40
9027.80.99.00.00  – – – – Diğerleri 40
9027.90  – Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:    
9027.90.10.00.00  – – Mikrotomlar Adet 40
   – – Aksam, parça ve aksesuar :    
9027.90.50.00.00  – – – 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar 40
9027.90.80.00.00  – – – Mikrotomlara veya  gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar 40
       
90.28 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):    
9028.10.00.00.00  – Gaz sayaçları Adet 50
9028.20.00.00.00  – Sıvı sayaçları Adet 50
9028.30  – Elektrik sayaçları:    
   – – Alternatif akım için olanlar:    
   – – – Tek fazlı    
9028.30.11.00.11  – – – – Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.11.00.19  – – – – Diğerler Adet 50
   – – – Çok fazlı    
9028.30.19.00.11  – – – – Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.19.00.19  – – – – Diğerler Adet 50
   – – Diğerleri    
9028.30.90.00.11  – – – Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları Adet 50
9028.30.90.00.12  – – – Aktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.13  – – – Reaktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.14  – – – Elektronik sayaçlar  Adet 50
9028.30.90.00.18  – – – Diğerleri Adet 50
9028.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
   – – Elektrik sayaçlarına ait olanlar    
9028.90.10.00.11  – – – Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar 50
9028.90.10.00.19  – – – Diğerleri 50
9028.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
90.29 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler,    
  pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15    
  pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:    
9029.10  – Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometre-    
     ler , pedometreler ve benzerleri:    
9029.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi    
        sayaçları  40
9029.10.00.20.00  – – Elektronik veya elektrikli olanlar 40
9029.10.00.90.00  – – Diğerleri 40
9029.20  – Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:    
   – – Hız göstergeleri ve takometreler:    
   – – – Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:    
9029.20.31.10.00  – – – – Elektronik veya elektrikli olanlar 40
9029.20.31.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri :    
9029.20.38.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar 40
9029.20.38.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – Stroboskoplar:    
9029.20.90.10.00  – – – Elektronik veya elektrikli olanlar 40
9029.20.90.90.00  – – – Diğerleri 50
9029.90.00.00.00  – Aksam, parça ve aksesuar 50
       
90.30 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop,     
  spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonun-    
  daki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya    
  diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
  cihazlar:     
9030.10  – İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
     cihazlar:    
9030.10.00.10.00  – – SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
9030.10.00.90.00  – – Diğerleri 40
9030.20  – Osiloskoplar ve osilograflar:    
9030.20.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.20.00.90.00  – – Diğerleri 40
   – Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye    
     mahsus diğer alet ve cihazlar:    
9030.31  – – Multimetreler (Kaydedici tertibatı olmayanlar):    
9030.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
   – – – Diğerleri    
9030.31.00.90.11  – – – – Elektronik olanlar 40
9030.31.00.90.12  – – – – Elektrikli olanlar 40
9030.32  – – Multimetreler (Kaydedici tertibatı olanlar):    
9030.32.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
   – – – Diğerleri    
9030.32.00.90.11  – – – – Elektronik olanlar 40
9030.32.00.90.12  – – – – Elektrikli olanlar 40
9030.33  – – Diğerleri ( kaydedici tertibatı olmayanlar):    
   – – – Direnç ölçen aletler    
9030.33.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.33.20.90.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Elektronik olanlar    
9030.33.30.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.33.30.90.00  – – – – – Diğerleri 40
   – – – – Diğerleri:    
9030.33.80.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.33.80.90.00  – – – – – Diğerleri 40
9030.39  – – Diğerleri (kaydedici tertibatı olanlar):    
   – – – Elektronik olanlar:    
9030.39.00.11.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.39.00.19.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri:    
9030.39.00.21.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.39.00.29.00  – – – – Diğerleri 40
9030.40  – Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve     
     cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri,     
     distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):    
9030.40.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
9030.40.00.90.00  – – Diğerleri 40
   – Diğer alet ve cihazlar:    
9030.82.00.00.00  – – Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolü-    
       ne mahsus olanlar 40
9030.84  – – Diğerleri, kaydedici tertibatı olanlar:    
9030.84.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
9030.84.00.90.00  – – – Diğerleri 40
9030.89  – – Diğerleri:    
   – – – Elektronik olanlar :    
9030.89.30.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.89.30.90.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri     
9030.89.90.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.89.90.90.00  – – – – Diğerleri 40
9030.90  – Aksam, parça ve aksesuar :    
9030.90.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 40
9030.90.00.90.00  – – Diğerleri 40
       
90.31 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:    
9031.10  – Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):    
9031.10.00.10.00  – – Elektronik veya elektrikli olanlar 40
9031.10.00.90.00  – – Diğerleri 50
9031.20  – Deney standları:    
9031.20.00.10.00  – – Elektronik veya elektrikli olanlar 40
9031.20.00.90.00  – – Diğerleri 50
   – Diğer optik alet ve cihazlar :    
9031.41.00.00.00  – – Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken    
       taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne    
       mahsus olanlar 50
9031.49  – – Diğerleri    
9031.49.10.00.00  – – – Profil projektörleri Adet 50
9031.49.90.00.00  – – – Diğerleri 50
9031.80  – Diğer alet, cihaz ve makinalar:    
   – – Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:    
9031.80.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 50
9031.80.20.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
9031.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 50
9031.80.80.90.00  – – – Diğerleri 50
9031.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9031.90.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 50
9031.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
90.32 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:    
9032.10  – Termostatlar:    
   – – Elektronik olanlar:    
9032.10.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.20.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
   – – Diğerleri:    
9032.10.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.80.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
9032.20  – Basınç kontrol cihazları (manostatlar):    
9032.20.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   – – Diğerleri    
9032.20.00.90.11  – – – Elektronik basınç kontrol cihazları Adet 40
9032.20.00.90.19  – – – Diğerleri Adet 40
   – Diğer alet ve cihazlar:    
9032.81  – – Hidrolik veya pnömatik:    
9032.81.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
   – – – Diğerleri    
9032.81.00.90.11  – – – – Seviye kontrol cihazları 40
9032.81.00.90.12  – – – – Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri 40
9032.81.00.90.19  – – – – Diğerleri 40
9032.89.00.00.00  – – Diğerleri 40
9032.90  – Aksam, parça ve aksesuar:    
9032.90.00.10.00  – – Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar 40
9032.90.00.90.00  – – Diğerleri 35
       
9033.00 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça    
  ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan) 50
9033.00.10.00.00  – Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla    
       LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan,    
       ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan     
       LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)  50
9033.00.90.00.00  – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715