Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 92)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
92.01 Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer    
  telli aletler:    
9201.10  – Düz piyanolar:    
9201.10.10.00.00  – – Yeni olanlar    Adet 50
9201.10.90.00.00  – – Kullanılmış olanlar    Adet 50
9201.20.00.00.00  – Kuyruklu piyanolar    Adet 50
9201.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
92.02 Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi) :    
9202.10  – Yayla çalınanlar :    
9202.10.10.00.00  – – Kemanlar    Adet 50
9202.10.90.00.00  – – Diğerleri    Adet 50
9202.90  – Diğerleri:    
9202.90.30.00.00  – – Gitarlar    Adet 50
9202.90.80.00.00  – – Diğerleri    Adet 50
       
[92.03]      
       
[92.04]      
       
92.05 Nefesli diğer müzik aletleri ( klarnetler, trompetler, gaydalar, tu-    
  lumlar gibi) :    
9205.10.00.00.00  – Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik     
     aletleri    Adet 50
9205.90  – Diğerleri    
9205.90.10.00.00  – – Akordeonlar ve benzeri aletler:    Adet 50
9205.90.30.00.00  – – Ağız armonikaları    Adet 50
9205.90.50.00.00  – – Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli    
       benzeri aletler 50
9205.90.90.00.00  – – Diğerleri: 50
       
9206.00.00.00.00 Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kas –    
  tanyetler, marakkalar gibi)  50
       
92.07 Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar,    
  gitarlar, akordeonlar gibi) :    
9207.10  – Klavyeli aletler (akordeonlar hariç):    
9207.10.10.00.00  – – Orglar    Adet 50
9207.10.30.00.00  – – Dijital-piyanolar    Adet 50
9207.10.50.00.00  – – Sıntizayzır’lar    Adet 50
9207.10.80.00.00  – – Diğerleri 50
9207.90  – Diğerleri:    
9207.90.10.00.00  – – Gitarlar    Adet 50
9207.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
92.08 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, makinalı öten kuşlar,    
  müzikli testereler ve bu fasılın herhangi bir pozisyonunda belirtil-    
  meyen veya yer almayan diğer müzik aletleri; av hayvanlarını ve     
  kuşları çağırmaya mahsus her tür düdük ve aletler; düdükler, çağ –    
  rı boruları ve diğer çağrı veya ağızla işaret verme aletleri:    
9208.10.00.00.00  – Müzik kutuları 50
9208.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
92.09 Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için     
  mekanizmalar) ve aksesuarı (örneğin; mekanik olarak çalınan    
  kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort düdükleri ve     
  diyapazonlar:    
9209.30.00.00.00  – Müzik aletlerinin telleri 50
   – Diğerleri:    
9209.91.00.00.00  – – Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar 50
9209.92.00.00.00  – – 92.02 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve     
       aksesuarı 50
9209.94.00.00.00  – – 92.07 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve    
       aksesuarı 50
9209.99  – – Diğerleri:    
9209.99.20.00.00  – – – 92.05 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı 50
   – – – Diğerleri:    
9209.99.40.00.00  – – – – Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar 50
9209.99.50.00.00  – – – – Müzik kutuları için mekanizmalar 50
9209.99.70.00.00  – – – – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715