Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 93)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
93.01 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki    
  silahlar hariç)    
9301.10.00.00.00  – Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)    Adet 200
9301.20.00.00.00  – Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri    
     ve benzeri fırlatıcılar    Adet 200
9301.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 200
       
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler     
  hariç):    Adet 75
       
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri     
  cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan     
  ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban-    
  ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol-    
  verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler     
  gibi):    
9303.10.00.00.00  – Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar    Adet 75
9303.20  – Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar     
     dahil):    
9303.20.10.00.00  – – Yivsiz, tek namlulular    Adet 75
9303.20.95.00.00  – – Diğerleri    Adet 75
9303.30.00.00.00  – Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler    Adet 75
9303.90.00.00.00  – Diğerleri    Adet 75
       
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş    
  sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)    Adet 75
       
93.05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve     
  aksesuarları:    
9305.10.00.00.00  – Revolverler ve tabancalara ait olanlar 75
   – 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:    
9305.20.00.10.00  – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9305.20.00.90.00  – – Diğerleri 75
   – Diğerleri:    
9305.91.00.00.00  – – 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar 200
   – – Diğerleri :    
9305.99.00.10.00  – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
   – – – Diğerleri    
9305.99.00.90.11  – – – – Dipçik taslakları 75
9305.99.00.90.19  – – – – Diğerleri 75
       
93.06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler    
  ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek-    
  ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala –    
  rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):    
   – Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı    
     silah kurşunları:    
9306.21.00.00.00  – – Fişekler 1000 Ad 75
9306.29.00.00.00  – – Diğerleri 75
9306.30  – Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:    
   – – 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun –    
       daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:    
9306.30.10.10.00  – – – 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar 200
9306.30.10.90.00  – – – Diğerleri 75
   – – Diğerleri:    
9306.30.30.00.00  – – – Harp silahlarına ait olanlar 200
   – – – Diğerleri    
9306.30.90.00.10  – – – – Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler 75
9306.30.90.00.90  – – – – Diğerleri 75
9306.90  – Diğerleri:    
9306.90.10.00.00  – – Harp silahlarına ait olanlar 200
9306.90.90.00.00  – – Diğerleri 75
       
9307.00.00.00.00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların    
  aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları 50

© Akif PARLATAN 500&1715