Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 94)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç)    
  (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam    
  ve parçaları:    
9401.10  – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar:    
9401.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle     
        kaplanmamış)  100
9401.10.00.90.00  – – Diğerleri 100
9401.20.00.00.00  – Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar 100
9401.30  – Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve     
      sandalyeler:    
9401.30.00.00.11  – – Ahşap koltuk ve sandalyeler 100
9401.30.00.00.12  – – Adi metallerden koltuk ve sandalyeler 100
9401.30.00.00.19  – – Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler 100
9401.40.00.00.00  – Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp     
     veya bahçede kullanılanlar hariç) 100
   –  Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri     
      maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar:    
9401.52.00.00.00  – – Bambudan 100
9401.53.00.00.00  – – Hintkamışından 100
9401.59.00.00.00  – – Diğerleri  100
   – Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:    
9401.61  – – İçleri doldurulmuş, kaplanmış  olanlar:    
9401.61.00.00.11  – – – Çocuklar için olanlar 100
9401.61.00.00.19  – – – Diğerleri 100
9401.69  – – Diğerleri:    
9401.69.00.00.11  – – – Çocuklar için olanlar 100
9401.69.00.00.19  – – – Diğerleri 100
   – Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:    
9401.71  – – İçleri doldurulmuş, kaplanmış  olanlar:    
9401.71.00.00.11  – – – Çocuklar için olanlar 100
9401.71.00.00.19  – – – Diğerleri 100
9401.79  – – Diğerleri:    
9401.79.00.00.11  – – – Çocuklar için olanlar 100
9401.79.00.00.19  – – – Diğerleri 100
9401.80  – Oturmaya mahsus diğer mobilyalar:    
9401.80.00.00.11  – – Çocuklar için olanlar 100
9401.80.00.00.19  – – Diğerleri 100
9401.90  – Aksam ve parçalar:    
9401.90.10.00.00  – – Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara     
        ait olanlar 100
   – – Diğerleri :    
9401.90.30.00.00  – – – Ahşap olanlar 100
   – – – Diğerleri    
9401.90.80.00.11  – – – – Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilya-    
            lara ait olanlar  100
9401.90.80.00.19  – – – – Diğerleri 100
       
94.02 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan     
  mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde     
  kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları),     
  döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve      
  benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:    
9402.10  – Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam    
     ve parçaları    
9402.10.00.00.11  – – Dişçilik koltukları 50
9402.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
9402.10.00.00.21  – – Aksam ve parçalar 50
9402.90  – Diğerleri    
9402.90.00.00.11  – – Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik     
        tertibatlı ameliyat masaları 50
9402.90.00.00.12  – – Ortopedik masalar 50
9402.90.00.00.13  – – Mekanik tertibatlı karyolalar 50
9402.90.00.00.19  – – Diğerleri 50
9402.90.00.00.21  – – Aksam ve parçalar 50
       
94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:    
9403.10  – Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar:    
   – – Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:    
9403.10.51.00.00  – – – Yazı masaları 100
9403.10.58.00.00  – – – Diğerleri 100
   – – Yüksekliği 80 cm.yi ‘geçenler:    
9403.10.91.00.00  – – – Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar 100
9403.10.93.00.00  – – – Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları 100
9403.10.98.00.00  – – – Diğerleri 100
9403.20  – Metalden diğer mobilyalar:    
   – – Karyolalar:    
9403.20.20.00.11  – – – Çocuk karyolaları ve beşikler 100
9403.20.20.00.19  – – – Diğerleri 100
   – – Diğerleri:    
9403.20.80.10.00  – – – Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları 50
9403.20.80.90.00  – – – Diğerleri 100
9403.30  – Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar:    
   – – Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:    
9403.30.11.00.00  – – – Yazı masaları 100
9403.30.19.00.00  – – – Diğerleri 100
   – – Yüksekliği 80 cm.yi geçenler:    
9403.30.91.00.00  – – – Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve    
          fiş dolapları 100
9403.30.99.00.00  – – – Diğerleri 100
9403.40  – Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar :    
9403.40.10.00.00  – – Hazır mutfak üniteleri 100
9403.40.90.00.00  – – Diğerleri 100
9403.50  – Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar:    
9403.50.00.00.11  – – Çocuk karyolaları ve beşikler 100
9403.50.00.00.19  – – Diğerleri 100
9403.60  – Diğer ahşap mobilyalar:    
9403.60.10.00.00  – – Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap     
        mobilyalar 100
9403.60.30.00.00  – – Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 100
   – – Diğer ahşap mobilyalar:    
9403.60.90.10.00  – – – Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük     
         dolaplar 70
9403.60.90.90.00  – – – Diğerleri 100
9403.70  – Plastik maddelerden mobilyalar:    
9403.70.00.00.11  – – Çocuk karyolaları ve beşikler 100
9403.70.00.00.19  – – Diğerleri 100
   – Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya     
     benzeri maddelerden olanlar dahil):    
9403.82.00.00.00  – – Bambudan olanlar  100
9403.83.00.00.00  – – Hintkamışından 100
9403.89.00.00.00  – – Diğerleri  100
9403.90  – Aksam ve parçalar:    
9403.90.10.00.00  – – Metalden olanlar 100
9403.90.30.00.00  – – Ahşap olanlar 100
9403.90.90.00.00  – – Diğer maddelerden olanlar 100
       
94.04 Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da     
  plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış     
  veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler,     
  yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)    
  (kaplanmış olsun olmasın):     
9404.10.00.00.00  – Şilte mesnetleri 100
   – Şilteler:    
9404.21  – – Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar     
        (kaplanmış olsun olmasın):     
9404.21.10.00.00  – – – Kauçuktan olanlar 100
9404.21.90.00.00  – – – Plastik maddelerden olanlar 100
9404.29  – – Diğer maddelerden olanlar:    
9404.29.10.00.00  – – – Metal yaylı olanlar 100
9404.29.90.00.00  – – – Diğerleri 100
9404.30.00.00.00  – Uyku tulumları Adet 100
9404.90  – Diğerleri:    
9404.90.10.00.00  – – Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar 100
9404.90.90.00.00  – – Diğerleri 100
       
94.05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlat-    
  ma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların     
  aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim     
  tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:    
9405.10  – Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık    
      alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç):    
   – – Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar:    
9405.10.21.00.00  – – – Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar 150
   – – – Diğerleri:    
9405.10.40.10.00  – – – – Seramik maddelerden yapılmış olanlar 100
9405.10.40.90.00  – – – – Diğerleri 150
   – – Camdan olanlar:    
   – – – Avizeler    
9405.10.50.10.11  – – – – Kristal avizeler 100
9405.10.50.10.19  – – – – Diğerleri 100
9405.10.50.90.00  – – – Diğer aydınlatma cihazları 75
   – – Diğer maddelerden olanlar:    
   – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus     
            olanlar:    
9405.10.91.10.00  – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden     
               olanlar 150
9405.10.91.20.00  – – – – Ahşap olanlar 70
9405.10.91.30.00  – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 50
9405.10.91.40.00  – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.10.91.50.00  – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.10.91.90.00  – – – – Diğerleri 60
   – – – Diğerleri:    
9405.10.98.10.00  – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden    
               olanlar 150
9405.10.98.20.00  – – – – Ahşap olanlar 70
9405.10.98.30.00  – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 50
9405.10.98.40.00  – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.10.98.50.00  – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.10.98.90.00  – – – – Diğerleri 60
9405.20  – Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin     
      üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar:    
   – – Plastik veya seramik maddelerden olanlar:    
9405.20.11.00.00  – – – Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
          olanlar 150
   – – – Diğerleri:    
9405.20.40.10.00  – – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.20.40.90.00  – – – – Diğerleri 150
9405.20.50.00.00  – – Camdan olanlar 75
   – – Diğer maddelerden olanlar:    
   – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
          olanlar:    
9405.20.91.10.00  – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.20.91.20.00  – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
9405.20.91.30.00  – – – – Ahşap olanlar 70
9405.20.91.40.00  – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 50
9405.20.91.50.00  – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
   – – – Diğerleri:    
9405.20.99.10.00  – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.20.99.20.00  – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 150
9405.20.99.30.00  – – – – Ahşap olanlar 70
9405.20.99.40.00  – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 50
9405.20.99.50.00  – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.30.00.00.00  – Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 100
9405.40  – Elektrikli diğer aydınlatma cihazları:    
9405.40.10.00.00  – – Projektörler 60
   – – Diğerleri:    
   – – – Plastik maddelerden olanlar:    
9405.40.31.00.00  – – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar 150
9405.40.35.00.00  – – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar 150
9405.40.39.00.00  – – – – Diğerleri 150
   – – – Diğer maddelerden olanlar:    
   – – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar :    
9405.40.91.10.00  – – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.40.91.20.00  – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar 150
9405.40.91.30.00  – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9405.40.91.40.00  – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 60
9405.40.91.50.00  – – – – – Ahşap olanlar 70
9405.40.91.60.00  – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.40.91.70.00  – – – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.40.91.80.00  – – – – – Camdan olanlar 75
9405.40.91.90.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar:    
9405.40.95.10.00  – – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.40.95.20.00  – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar 150
9405.40.95.30.00  – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9405.40.95.40.00  – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 60
9405.40.95.50.00  – – – – – Ahşap olanlar 70
9405.40.95.60.00  – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.40.95.70.00  – – – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.40.95.80.00  – – – – – Camdan olanlar 75
9405.40.95.90.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Diğerleri:    
9405.40.99.10.00  – – – – – Adi metallerden olanlar 100
9405.40.99.20.00  – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar 150
9405.40.99.30.00  – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9405.40.99.40.00  – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 60
9405.40.99.50.00  – – – – – Ahşap olanlar 70
9405.40.99.60.00  – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.40.99.70.00  – – – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.40.99.80.00  – – – – – Camdan olanlar 75
9405.40.99.90.00  – – – – – Diğerleri 50
9405.50  – Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları:    
9405.50.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar 150
9405.50.00.20.00  – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar 150
9405.50.00.30.00  – – Ahşap olanlar 70
9405.50.00.40.00  – – Sepetçi eşyası ve Iuffadan olanlar 50
9405.50.00.50.00  – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.50.00.60.00  – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.50.00.70.00  – – Camdan olanlar 75
   – – Adi metallerden olanlar:    
9405.50.00.81.00  – – – Maden ocaklarında kullanılan lambalar 10
9405.50.00.89.00  – – – Diğerleri 100
9405.60  – Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve    
     benzeri eşya:    
9405.60.20.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar 150
   – – Diğer maddelerden olanlar:    
9405.60.80.10.00  – – – Adi metallerden olanlar 50
9405.60.80.20.00  – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
            olanlar 150
9405.60.80.30.00  – – – Ahşap olanlar 70
9405.60.80.40.00  – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9405.60.80.50.00  – – – Camdan olanlar 75
9405.60.80.90.00  – – – Diğerleri 50
   – Aksam ve parçalar:    
9405.91  – – Camdan olanlar:    
9405.91.10.00.00  – – – Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler     
          hariç) 75
   – – – Diğerleri:    
9405.91.90.10.00  – – – – Projektörlere ait olanlar 60
   – – – – Diğerleri    
9405.91.90.90.11  – – – – – Lüks lambası camları 75
9405.91.90.90.18  – – – – – Diğerleri 75
9405.92.00.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar 150
9405.99  – – Diğerleri:    
9405.99.00.11.00  – – –  9405.10 Alt pozisyonundakilere ait olanlar 100
9405.99.00.12.00  – – – 9405.60 AIt pozisyonundakilere ait olanlar 50
9405.99.00.13.00  – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9405.99.00.14.00  – – – Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 60
9405.99.00.15.00  – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
             olanlar 150
9405.99.00.16.00  – – – Ahşap olanlar 70
9405.99.00.17.00  – – – Sepetçi eşyası ve luffadan,demir veya çelikten ve aluminyumdan     
             olanlar 50
9405.99.00.18.00  – – – Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya selüloz vatkadan ve     
            seramikten olanlar 100
9405.99.00.21.00  – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
9405.99.00.22.00  – – – Bakırdan olanlar 40
9405.99.00.29.00  – – – Diğerleri 60
       
94.06 Prefabrik yapıIar:    
9406.10.00.00.00  – Ahşap olanlar 40
9406.90  – Diğerleri:    
   – – Taşınabilir (mobil) evler    
9406.90.10.12.00  – – – Demir ve çelikten olanlar 40
9406.90.10.13.00  – – – Plastik maddelerden olanlar 150
9406.90.10.14.00  – – – Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar 75
9406.90.10.15.00  – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9406.90.10.16.00  – – – Aluminyumdan olanlar 50
9406.90.10.19.00  – – – Diğer maddelerden olanlar 150
   – – Diğerleri    
   – – – Demir ve çelikten olanlar    
9406.90.31.00.00  – – – – Seralar 40
9406.90.38.00.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğer maddelerden olanlar:    
9406.90.90.10.00  – – – – Plastik maddelerden olanlar 150
9406.90.90.20.00  – – – – Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar 75
9406.90.90.30.00  – – – – Seramik maddelerden olanlar 100
9406.90.90.40.00  – – – – Aluminyumdan olanlar 50
9406.90.90.90.00  – – – – Diğerleri 150

© Akif PARLATAN 500&1715