Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 95)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
[95.01]      
       
[95.02]      
       
9503.00  Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri    
   tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler;    
  diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik    
  modeller( hareketli olsun olmasın );her türlü bilmeceler (puzzle):    
   – Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri    
      tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar:    
9503.00.10.11.00   – – Oyuncak bebekler için arabalar  – 100
9503.00.10.12.00   – – Üç tekerlekli bisikletler  – 50
    – – Diğerleri    
9503.00.10.19.11  – – – Skuterler  – 100
9503.00.10.19.19  – – – Diğerleri  – 100
   -Sadece insan şeklinde yapma bebekler (bunların aksam, parça ve     
    aksesuarları dahil) :    
9503.00.21.00.00  – – Oyuncak bebekler  – 100
9503.00.29.00.00  – – Aksam, parça ve aksesuarlar  – 100
9503.00.30.00.00  -Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek    
   türden küçültülmüş modeller   – 100
   – Diğer yapı setleri ve yapı oyuncakları:    
9503.00.35.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar 100
9503.00.39.00.00  – – Diğer maddelerden olanlar 100
   – Hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar:    
9503.00.41.00.00  – – İçleri doldurulmuş olanlar 100
9503.00.49.00.00  – – Diğerleri 100
9503.00.55.00.00  – Oyuncak müzik alet ve cihazları 100
   – Bilmeceler:    
9503.00.61.00.00  – – Ahşap olanlar 100
9503.00.69.00.00  – – Diğerleri 100
9503.00.70.00.00  – Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) 100
   – Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar):    
9503.00.75.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar 100
9503.00.79.00.00  – – Diğer maddelerden olanlar 100
   – Diğerleri:    
9503.00.81.00.00  – – Oyuncak silahlar 100
9503.00.85.00.00  – –  Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller 100
9503.00.87.00.00  – – Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları  100
   – – Diğerleri :    
9503.00.95.00.00  – – – Plastik maddelerden olanlar  100
9503.00.99.00.00  – – – Diğerleri 100
       
95.04 Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası,     
  tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya     
  masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil:    
9504.20  – Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarı:    
9504.20.00.10.00   – – Bilardo tebeşirleri 60
9504.20.00.90.00   – – Diğerleri 100
       
9504.30  – Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları,jeton veya benzeri     
     ödeme araçları ile çalışan diğer oyunlar (otomatik bowling     
     oyunu hariç):    
9504.30.10.00.00  – – Ekranlı olanlar    Adet 100
9504.30.20.00.00  – – Diğer oyunlar    Adet 100
9504.30.90.00.00  – –  Aksam ve parçalar 100
9504.40.00.00.00  – Oyun kağıtları 100
9504.50.00.00.00  – Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç) 100
9504.90  – Diğerleri:    
9504.90.10.00.00  – – Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip    
        olanlar) 100
9504.90.80.00.00  – – Diğerleri 100
       
95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık    
  eşyası veya sürpriz eşyası dahil):    
9505.10  – Noel eğlenceleri için eşya:    
9505.10.10.00.00  – – Camdan olanlar 100
9505.10.90.00.00  – – Diğer maddelerden olanlar 100
9505.90.00.00.00  – Diğerleri 100
       
95.06 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil)    
  veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme ha –    
  vuzları ve küçük oyun havuzları:    
   – Kar kayakları ve kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler:    
9506.11  – – Kayaklar:    
9506.11.10.00.00  – – – Uzun mesafe kayağı  Çift 40
   – – – Yokuş aşağı iniş için kayaklar    
9506.11.21.00.00  – – – – Tek kayaklar ve snowboard’lar Adet 40
9506.11.29.00.00  – – – – Diğerleri  Çift 40
9506.11.80.00.00  – – – Diğer kayaklar  Çift 40
9506.12.00.00.00  – – Kayak bağlayıcıları 40
9506.19.00.00.00  – – Diğerleri 40
   – Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporları yapmak    
      için diğer malzeme:    
9506.21.00.00.00  – – Rüzgar sörfleri 40
9506.29.00.00.00  – – Diğerleri 40
   – Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme:    
9506.31.00.00.00  – – Sopalar (komple)    Adet 40
9506.32.00.00.00  – – Toplar    Adet 40
9506.39  – – Diğerleri:    
9506.39.10.00.00  – – – Sopaların aksam ve parçaları 40
9506.39.90.00.00  – – – Diğerleri 40
9506.40.00.00.00  – Masa tenisi için eşya ve malzeme 40
   – Tenis, badminton veya benzeri sporlar için raketler (fileli olsun     
      olmasın):    
9506.51.00.00.00  – – Tenis raketleri (fileli olsun olmasın) 40
9506.59.00.00.00  – – Diğerleri 40
   – Küçük ve büyük toplar (golf ve masa tenis topları hariç):    
9506.61.00.00.00  – – Tenis topları 40
9506.62.00.00.00  – – Şişirilebilen toplar 40
9506.69  – – Diğerleri:    
9506.69.10.00.00  – – – Kriket ve polo topları 40
9506.69.90.00.00  – – – Diğerleri 40
9506.70  – Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil):    
9506.70.10.00.00  – – Buz patenleri  Çift 40
9506.70.30.00.00  – – Tekerlekli patenler  Çift 40
9506.70.90.00.00  – – Aksam, parça ve aksesuar 40
   – Diğerleri:    
9506.91  – – Kültür-fizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemesi    
9506.91.10.00.00  – – – Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri 40
9506.91.90.00.00  – – – Diğerleri 40
9506.99  – – Diğerleri:    
9506.99.10.00.00  – – – Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) 40
   – – – Diğerleri:    
9506.99.90.10.00  – – – – Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar ve    
            benzerleri 100
9506.99.90.90.00  – – – – Diğerleri 40
       
95.07 Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta iğneleri ve     
  diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri,     
  kelebek ağları ve benzeri diğer ağlar; kuş avcılığına mahsus     
  yapma kuşlar (92.08 veya 97.05 pozisyonundakiler hariç) ve benze-    
  ri avcılık ve atıcılık levazımatı:    
9507.10.00.00.00  – Olta değnekleri 40
9507.20  – Olta iğneleri (misina takılı olsun olmasın):    
9507.20.10.00.00  – – Olta iğneleri (misina takılmamış) 40
9507.20.90.00.00  – – Diğerleri 40
9507.30.00.00.00  – Olta makaraları 40
9507.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
95.08 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır    
  eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri;    
  gezici tiyatrolar    
9508.10.00.00.00  – Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri 50
9508.90.00.00.00  – Diğerleri 50

© Akif PARLATAN 500&1715