Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 99)

Course ID
FASIL 99                
ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
                 
9905.00.00.00.00 Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya      
                 
99.19 Diğerleri:              
9919.00.00.00.11  – Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya          
9919.00.00.00.12  – Miras yoluyla intikal eden eşya            
9919.00.00.00.13  – Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası      
9919.00.00.00.14  – Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası   
9919.00.00.00.15  – Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya   
9919.00.00.00.16  – Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya      
9919.00.00.00.17  – Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya          
9919.00.00.00.18  – Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya          
9919.00.00.00.19  – Diğerleri                
                 
99.30 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:          
9930.24.00.00.00  – 1 ila 24. fasıllardaki eşya            
9930.99.00.00.00  – Diğerleri (27. Fasıl hariç)            
                 
99.31 Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi 
  ekipmanın çalışması için verilen eşya:           
9931.24.00.00.00  – 1 ila 24. fasıllardaki eşya            
9931.99.00.00.00  – Diğerleri (27. Fasıl hariç)            
                 

© Akif PARLATAN 500&1715