Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/27)

Course ID

05.08.2016-29792 Resmi Gazete

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/27)

 

MADDE 1 – (1) Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen iktisadi işletme, 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kapatılmış olup, söz konusu işletmenin Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.

Firma Unvanı Adresi
TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ
DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
ATATÜRK MAH. 32 ADA SEDEF
NO:7 D:6
ATAŞEHİR/İSTANBUL

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715