YYS Elektronik Başvuru İşlemleri (Genelge 2020/17)

Course ID
14/07/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

GENELGE (2020/…)

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.
01.09.2020 tarihine kadar, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvuru işlemleri kağıt ortamında da gerçekleştirilebilecek olup bu tarihten sonra sertifika başvuruları elektronik ortamda yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek: Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu TIKLAYINIZ…

Dağıtım:
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

© Akif PARLATAN 500&1715