Mevzuatlar

Tarih Mevzuat Başlığı
15/04/2018 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23/06/2018 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2018/11687)
23/06/2018 Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik
16/02/2018 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)
23/11/2018 Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 354)
27/03/2018 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun
30/11/2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)
18/05/2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun Sayısı:7143)
----- Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/26)
01/12/2018 Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.