Mevzuatlar

Tarih Mevzuat Başlığı
----- – Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler MEVZUATI
----- – Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri
16/10/2018 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)
----- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)
07/06/2018 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
----- Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
----- Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2007/36)
15/08/2018 Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 21)
02/05/2018 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25)
----- Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım Tarihleri

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.