Mevzuatlar

Tarih Mevzuat Başlığı
----- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90) (AB menşeli olmayan Mobilya ve aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği Gümrük İdareleri)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) (Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler – Yetkili Gümrük)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) (Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların S.D.Giriş işlemlerine yetkli gümrükler)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (Düz Cam İthalatında Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102) (Pil ve Akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:103) (Telsiz ve telekomünikasyon ithalatı)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104) (Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
----- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114) (Ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.