Mevzuatlar

Tarih Mevzuat Başlığı
11/03/2019 Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)
----- Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları (B.K.K. 85/9801)
----- Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10718)
----- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2016/8478)
----- Teknik Düzenlemeler Kararı (Karar: 2013/4284)
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)
----- Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/11167)
----- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (Karar Sayısı 89/14391)
----- Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2924)
----- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı:2006/10895)

© 2005 TURKISHST LTD. ALL RİGHTS RESERVED.