Posts tagged: 2019

2019 Yılı Değerli kağıt bedelleri

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar Amaç ve kapsam     31.12.2018-30642 (3.Mükerrer) Resmi Gazete MADDE 1 – (1)...   Devamı...

© Akif PARLATAN 500&1715