Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik-Ekleri

(Değişik:RG-7/1/2014-28875)(1)

Ek-1

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar.

b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler.

c) Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler.

ç) Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler.

2- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi.

3- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi

4- ÇİFTLİK AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi.

5- YABAN AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Av hayvanı eti işleyen tesisler.

b) Parçalama tesisi.

6- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kıyma üreten işletmeler.

b) Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler.

c) Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler.

7- ET ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

8- CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Sevkiyat merkezi.

b) Arındırma merkezi.

9- BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Fabrika gemisi.

b) Dondurucu gemisi.

c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi/Dondurulmuş balıkçılık ürünleri tesisi.

ç) İşleme tesisi.

d) Toptan satış yeri.

e) Mezat salonu.

10- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

a) Toplama merkezi.

b) Süt işleme tesisi.

11- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ

a) Yumurta paketleme tesisi.

b) Sıvı yumurta tesisi.

c) İşleme tesisi.

12- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

13- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ

a) Toplama tesisi.

b) İşleme tesisi.

14- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

15- JELATİN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

16- KOLLAJEN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

______

(1) Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Değişik:RG-7/1/2014-28875) (1)

Ek-2

DEPO, PERAKENDE, TOPLU TÜKETİM İŞLETMECİLERİNDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi. (Ek-4)

 

______

(1) Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Değişik:RG-24/11/2016-29898) (1)

EK-3 

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1-İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi. (Ek-4)

2-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

3- Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.

_____

(1) Bu değişiklik 1/1/2017  tarihinde yürürlüğe girer.

(Değişik:RG-24/11/2016-29898) (1) 

Ek-4

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

 

………………………………….…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemin kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

                                      İşletme Sahibi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı  
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı  
İşletmecinin Vergi Numarası  
İşletmenin Faaliyet Konusu  
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi İli/İlçesi  
Köy/Mahalle  
Cadde/Sokak  
Bina No/Semt  
Gemi ise bağlı olduğu liman  
İşletmenin Adresi İli/İlçesi  
Köy/Mahalle  
Cadde/Sokak  
Bina No/Semt  
Gemi ise bağlı olduğu liman  
Telefon ve Faks Numarası, E-posta Adresi  
   
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için) Veren Kurum  
Tarih  
Numarası  
İşletmenin

 

 

Makinelerinin Beygir Gücü  
Toplam Personel Sayısı  
İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı  
Mesleği-Bölümü  
T.C. Kimlik Numarası  
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri ……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca (  )
Mevsimsel (   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

****Kayıt kapsamındaki faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri Ton/ Yıl detaylı şekilde beyannameye ek olarak yer alır.

______

(1) Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ek-5

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ

 

  Kayıt Numarası :
  İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı :
  İşletmenin Ticaret Unvanı :
  Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi :
  İşletmenin Adresi :
  İşletmenin Faaliyet Konusu :
  Belgenin İlk Veriliş Tarihi :
  Belgenin Değişiklik Tarihi :

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İL/İLÇE MÜDÜRÜ

Ek-6

KAYIT KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ İÇİN KODLAMA SİSTEMİ 

TR-İl Trafik Kodu-K-İşletme kayıt numarası(6 Hane)

Ek-7

(Değişik:RG-10/1/2013-28524)

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe,

2- Beyanname genel kısmı (Ek-10),

3Beyanname özel kısmı (Ek-11),

4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,

5- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

Ek-8

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ŞARTLI ONAY BELGESİ

Onay Numarası :
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı :
İşletmenin Ticaret Unvanı :
İşletmenin Adresi :
İşletmenin Kategorisi :
İşletmenin Faaliyeti :
Belgenin Veriliş Tarihi :
Belgenin Değişiklik Tarihi :

 

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

İL/İLÇE MÜDÜRÜ 

Ek-9

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ONAY BELGESİ

Onay Numarası :
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı :
İşletmenin Ticaret Unvanı :
İşletmenin Adresi :
İşletmenin Kategorisi :
İşletmenin Faaliyeti :
Belgenin Veriliş Tarihi :
Belgenin Değişiklik Tarihi :

 

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İL/İLÇE MÜDÜRÜ

 

 (Değişik:RG-10/1/2013-28524) (1)

Ek-10

GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

GENEL KISIM

 

………………………………….…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemin onay işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

                                      Gıda İşletmecisi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı  
İşletmenin Ticaret Unvanı  
İşletmecinin Vergi Numarası  
1.       İşletmenin Adresi

 

İli/İlçesi/Posta Kodu  
Köy/Mahalle  
Cadde/Sokak  
Bina No/Semt  
Gemi ise bağlı olduğu liman  
Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi  
İşletmenin

 

Makinelerinin Beygir Gücü  
Toplam Personel Sayısı  
Çalıştırılması Zorunlu Personel Adı Soyadı  
Mesleği / Bölümü  
T.C. Kimlik Numarası  
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri ……-……..saatleri arası

……………gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi Tüm yıl boyunca (   )
Mevsimsel (   )

Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

Su Temini (   ) Şebeke Suyu

(   ) Kuyu Suyu

(   ) Diğer  : ……………………….

       

__

(1) Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Ek-11

(Değişik:RG-10/1/2013-28524)

GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ ÖZEL KISIM

İşletmecinin Adı-Soyadı/ İşletmenin Ticaret Unvanı ve Adresi:

İşletme Kategorisi İşletme Faaliyeti(1) Hayvan türü(2) Kurulu kapasite
I= Genel faaliyet gösteren işletmeler Soğuk depo (   )

Et ve et ürünleri  (   )

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

   
Yeniden ambalajlama işletmesi (   )

Et ve et ürünleri   (   )

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

   
Toptan satış yeri (   )    
Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıda (    )    
II= Evcil tırnaklıların eti Kesimhane  (   )    
Parçalama tesisi  (   )    
III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti Kesimhane  (   )    
Parçalama tesisi  (   )    
IV= Çiftlik av hayvanları eti Kesimhane  (   )    
Parçalama tesisi  (   )    
V= Yaban av hayvanı eti Av hayvanı eti işleme tesisi (3)(   )    
Parçalama tesisi  (   )    
VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE Kıyma üreten işletme (   )    
Hazırlanmış et karışımları üreten tesis (  )    
MAE üreten tesis (  )    
VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar kısmında belirtilecektir.) İşleme tesisi (  )

Hatırlatmalar: ………………………….

   
VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar Sevkiyat merkezi (   )    
Arındırma merkezi (  )    
IX= Balıkçılık ürünleri Fabrika gemisi (   )    
Donduruculu gemi (   )    
Taze balıkçılık ürünleri tesisi (   )    
İşleme tesisi (   )    
MAE üreten tesis (   )    
Toptan satış yeri (   )    
Mezat salonu (   )    
X= Çiğ süt ve süt ürünleri Toplama merkezi  (   )    
İşleme tesisi (   )    
XI= Yumurta ve yumurta ürünleri      
Yumurta paketleme merkezi (   )    
Sıvı yumurta tesisi (   )    
İşleme tesisi (   )    
XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.) İşleme tesisi (   )    
XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu Toplama merkezi (   )    
İşleme tesisi (   )    
XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar İşleme tesisi (   )    
XV= Jelatin İşleme tesisi (   )    
XVI= Kollajen İşleme tesisi (   )    
İşletmenin soğuk hava deposu/depoları
  Depolanan hammadde/ara ürün/son ürün adı Depo adedi Depo hacmi (m3) Depolama kapasitesi (Ton)
Soğutma        
Soğuk muhafaza        
Dondurma        
Donmuş muhafaza        

1 Bu ekte belirtilen faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri (Ton/Yıl) detaylı şekilde beyanname ekinde yer almalıdır.

2 Hayvan türü: Ek-13’ün B tablosunda yer alan hayvan türleri ilgili olduğu yerde belirtilecektir.

3 Av hayvanı eti işleme tesisi: Yaban av hayvanlarının avlanmadan sonra av hayvanının ve etinin piyasaya arzı için hazırlandığı tesis.

Ek-12

İŞLETME ONAY NUMARASI KODLAMASI:

İl Trafik Plaka No – İşletme Numarası ( 4 hane)

Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait aynı adreste aynı işletmeye bağlı birden fazla kategoride faaliyet varsa bunların hepsi için aynı onay numarası kullanılmalıdır. İşletmeye şartlı onay verilmesi durumunda işletme numarasının önüne “G” harfi konulur. İşletmenin onay alması halinde düzenlenecek onay belgesinde işletme numarasının önünde bulunan “G” harfi kaldırılır.


Ek-13

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI

Onay numarası İşletmenin Adı/Ticaret unvanı İşletmenin Adresi İşletme Kategorisi İşletme Faaliyeti İşletmenin Diğer Faaliyetleri Türler Hatırlatmalar
               
               

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI İÇİN YARDIMCI TABLOLAR

A)

Temel Sektörler Faaliyet Kodları
Et TM, PT, SD, AHİ, KYM, HEK, MAE, İŞLT, YA, KH
Süt TM, SD, İŞLT, YA
Yumurta TM, SD, YPM, SY, İŞLT, YA
Balıkçılık ürünleri / çift kabuklu yumuşakça MS, SD, SM, TBÜ, FG, ARM, MAE, İŞLT, YA, TS, DG

B)

İşletme Kategorisi İşletme Faaliyeti/ İşletme Diğer Faaliyeti Türler Hatırlatmalar
I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

II= Evcil tırnaklıların eti

III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

IV= Çiftlik av hayvanları eti

V= Yaban av hayvanı eti

VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

IX= Balıkçılık ürünleri

X= Çiğ süt ve süt ürünleri

XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün, hatırlatmalar sütununda detayı yer alacaktır.)

XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

XV= Jelatin

XVI= Kollajen

MS = Mezat salonu

TM = Toplama merkezi

PT = Parçalama tesisi

SD = Soğuk depo

SM = Sevkiyat merkezi

YPM= Yumurta paketleme merkezi

TBÜ = Taze balıkçılık ürünleri tesisi

FG = Fabrika gemisi

AHİ= Av hayvanı işleme tesisi

SY = Sıvı yumurta tesisi

KYM= Kıyma üreten işletme

HEK= Hazırlanmış et karışımları üreten işletme

MAE = Mekanik ayrılmış et üreten işletme

ARM = Arındırma merkezi

İŞLT = İşleme tesisi

YA = Yeniden ambalajlama işletmesi

KH = Kesimhane

TS = Toptan satış yeri

DG = Donduruculu gemi

K= Kanatlılar

S= Sığır

M= Manda

KY= Koyun

KÇ= Keçi

DV= Deve

TVS= Tavşanımsılar

D= Domuz

TT= Tek tırnaklılar

kü=Kan ürünleri

eü= Et ürünleri

eöt= Et özütleri ve etten elde edilen toz halindeki ürünler

immb= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsak

kb=Kurbağa bacağı

s: Salyangoz

yÇM= Evcil tırnaklılar dışındaki çiftlik kara memelileri.

(Çiftlikte yetiştirilen geyik karaca, yaban domuzu)

UK=Uçamayan kuşlar (Devekuşu, rhea, emu gibi)

yK= Yabani kuşlar

yTVS= Yabani tavşanımsılar

yT= Yabani tırnaklılar

yKM= Yaban tırnaklılar ile yaban tavşanımsılar dışındaki yaban kara memelileri.

                                                                     (Değişik:RG-24/11/2016-29898) (1)

Ek-14

           KAYIT KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYET KONULARI

  • Gıda üretimi yapan işletmeler.
  • Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.
  • Toplu tüketim işletmeleri.
  • Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.
  • İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.
  • Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.

______

(1) Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

© Akif PARLATAN 500&1715