Gümrük Yönetmeliği Ek:3

EK 3          T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ

TURKISH CUSTOMS – BINDING ORIGIN INFORMATION

1 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                    Gizli 

 

 

 

 

 

 

2. BMB Referans Numarası
HAK SAHİBİ NÜSHASI
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not 

Bu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

 

Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası 

 

5. Eşyanın Tarife Pozisyonu 
1    
  6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi                                                       Gizli 

 

  7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin a) Tarife Pozisyonu

 

 

b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı 

 

c) İthal Edildiği Ülke
  8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar 

 

  9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tarih:                                                       İmza

Yer:                                                         Mühür

 
 
 
 
 

 

2 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                    Gizli 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BMB Referans Numarası 
GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI  
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not 

Bu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

 

Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası 

 

 

 

5. Eşyanın Tarife Pozisyonu 

 

2    
  6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi                                                            Gizli 

 

 

 

  7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin a) Tarife Pozisyonu

 

 

 

b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı 

 

c) İthal Edildiği Ülke
  8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar 

 

  9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………maddesine istinaden verilmiştir. 

 

 

Tarih:                                                       İmza

Yer:                                                         Mühür

 
 
 
 
 
 

© Akif PARLATAN 500&1715