Gümrük Yönetmeliği Ek:32

EK 32

 

A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ T 5
Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI 2 Gönderen/İhracatçı                                       No

 

3Formlar 4 Yük Listeleri
5 Kalemler 6Kapların Toplamı 7 Referans Numarası
8 Teslim Alan                                                  No

 

 

 

İLGİLİ NOTLAR:

104 nolu kutu: Uygun yere X  koyunuz

105 nolu kutu: Belge türü, sayı ve tarihi ile  veren idareyi yazınız

106 nolu kutu: Türü, sayı ve tarihi ile idarenin adını yazınız.

 

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen  Yer
B Geri Verileceği Yer 17 Gideceği Ülke
     ÖNEMLİ NOT:

Bu asıl nüsha taşınan eşya ile birlikte bulunacak ve;

–   İhraç edilen eşyaya ait olması durumunda Türkiye Gümrük Bölgesinin terkedildiği gümrük idaresine,

–   Diğer durumlarda eşyanın sevkedildiği gümrük idaresine,

İbraz edilecektir.

 

31Kapların ve eşyanın tanım Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu xxxxxx
xxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 Ölçü Birimi Xxxxxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
104 KULLANILACAĞI VE/ VEYA GİDECEĞİ YER
    Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkış     Erzak olarak  
         
    Aşağıdaki uluslararası kuruluşlara verilmek üzere     Diğer (belirtiniz):  
         
105

Lisanslar

106 Diğer Bilgiler
107 Uygulanan Mevzuat

 

108 Ek Belgeler 109 İlgili Belge
D  VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ                                 Mühür 110 Yer ve tarih
     Sonuç :

Kurşun mühür No :

Taşıtın Kimliği :

Verilen süre :

Sürenin başlangıç tarihi :

İmza

 

Beyan sahibinin veya vekilinin

Adı soyadı ve imzası

E ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNİN İŞL
  J  KULLANIM VE/VEYA VARIŞ KONTROLÜ

Bu Beyannamede tanımlanan eşya  (Uygun yere X  koyun)

……………………………………tarihinde arka sayfada beyan edilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmıştır
Arka sayfada beyan edilmiş olan kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmamıştır
Arka sayfada beyan edilmiş olan kullanıma ve/veya gideceği yere sadece aşağıda belirtilen miktarda eşya,
belirtilen tarihlerde ulaşmıştır.

Düşünceler:

 

Varış Gümrük İdaresi

Tescil Sayısı:…………

 

Yer ve Tarih:     İmza                                 Mühür

 

EK 32.1

 

A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ T 5
Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ NÜSHASI 2 Gönderen/İhracatçı                                       No

 

3Formlar 4 Yük Listeleri
5 Kalemler 6Kapların Toplamı 7 Referans Numarası
8 Teslim Alan

 

İLGİLİ NOTLAR:

104 nolu kutu: Uygun yere X  koyunuz

105 nolu kutu: Belge türü, sayı ve tarihi ile  veren idareyi yazınız

106 nolu kutu: Türü, sayı ve tarihi ile idarenin adını yazınız.

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi                           No 15 Sevkiyat/Gönderilen  Yer
17 Gideceği Ülke
31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu xxxx
xxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 Ölçü Birimi Xxxx
E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
104 KULLANILACAĞI VE /VEYA GİDECEĞİ YER

Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkış                                Erzak olarak

Aşağıdaki Uluslararası kuruluşlara verilmek üzere               Diğer (belirtiniz)

105

Lisanslar

106 Diğer Bilgiler  

 

 

107 Uygulanan Mevzuat

 

108 Ek Belgeler 109 İlgili Belge
D  VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ                                    Mühür 110 Yer ve tarih
E ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİNİN İŞLEMLERİ

EK 32.2

 

A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ T 5 BIS
2 Gönderen/İhracatçı                                       No

 

3Formlar xxxxx
 

ÖNEMLİ NOT

Bu formda belirtilen eşya, bu formun bağlı olduğu T5 Belgesinin 104 nolu kutusunda gösterilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmalıdır.

KONTROL BELGESİ ASLI
105 NOLU KUTUYLA İLGİLİ NOT

Belge türü, belgeyi veren idare, belge sayı ve tarihini yazınız

 

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu  xxxxx
xxxxxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi Xxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili  kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

 

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu  xxxx
xxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi Xxxxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili  kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu xxxxxx
xxxxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi Xxxxxxx
E K   B İ L G İ
100 (Dahili  kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

  110 Yer ve tarih :

 

Beyan sahibinin temsilcisinin  ismi ve imzası :

EK 32.3

 

A HAREKET GÜMRÜK İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ T 5 BIS
2 Gönderen/İhracatçı                                       No

 

3Formlar xxxxxxxx
 

ÖNEMLİ NOT

Bu formda belirtilen eşya, bu formun bağlı olduğu T5 Belgesinin 104 nolu kutusunda gösterilen kullanıma ve/veya gideceği yere ulaşmalıdır.

 

KONTROL BELGESİ NÜSHASI

 

105 NOLU KUTUYLA İLGİLİ NOT

Belge türü, belgeyi veren idare, belge sayı ve tarihini yazınız

 

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu  xxxxx
xxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi xxxxxxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

 

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu  xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi xxxxxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

 

31Kapların ve eşyanın tanımı Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri 32 Kalem Sayısı

 

33 TGTC Pozisyonu xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx 35 Brüt Ağırlık (kg)
38 NetAğırlık (kg)
40 Özet Beyan/Önceki Belge
41 TGTC Birimi xxxxxxxxxxxxx
 

 

E K   B İ L G İ
100 (Dahili kullanım için)

 

103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)
105

Lisanslar

 

 

 

 

 

110 Yer ve tarih  :

 

 

Beyan sahibinin /temsilcisinin ismi ve imzası

 

 

 

EK 32.4

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÖNEMLİ NOTLAR

1.  Bir yük listesi sadece liste kapsamı eşyanın kullanımı ve/veya gideceği yerin aynı olması halinde kullanılabilir. Bu kullanım ve/veya gideceği yer, listenin ekli bulunduğu T5 kontrol belgesinin 104 nolu kutusunda yer almalıdır.

2. İhracı herhangi bir ihracat ödemesine tabi eşyanın bu belgede yer alması halinde, ödemeye esas eşya ayniyetinin belgede yer alması gerekir.

3.Eşyayla ilgili lisans, izin vs belgelerin bu listenin eklendiği T5 kontrol belgesinin 105 nolu kutusu yerine, listede eşya tanımından sonra yer almalıdır.

 

YÜK LİSTESİ

T5 ASIL

Yanda tescil sayı ve tarihi yer alan T5 belgesiyle birlikte kullanılır.

HAREKETGÜMRÜK İDARESİ

T5 Belgesi tescil sayı ve tarihi

Kalem

No

Kapların marka ve numaraları – konteyner no.ları – adet ve cinsleri  

Eşya

Brüt

Ağırlık(Kg)

Net

Ağırlık(Kg)

Yazı ile Net Miktar

(Kg, lt, vs.)

 

Düşünceler

 

 

 

Toplam kap adedi (rakamla) Toplam(Kg) Toplam(Kg) Yer ve Tarih:

 

Beyan sahibi/Temsilcisinin İmzası

EK 32.5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÖNEMLİ NOTLAR

4. Bir yük listesi sadece liste kapsamı eşyanın kullanımı ve/veya gideceği yerin aynı olması halinde kullanılabilir. Bu kullanım ve/veya gideceği yer, listenin ekli bulunduğu T5 kontrol belgesinin 104 nolu kutusunda yer almalıdır.

5.  İhracı herhangi bir ihracat ödemesine tabi eşyanın bu belgede yer alması halinde, ödemeye esas eşya ayniyetinin belgede yer alması gerekir.

6. Eşyayla ilgili lisans, izin vs belgelerin bu listenin eklendiği T5 kontrol belgesinin 105 no.lu kutusu yerine, listede eşya tanımından sonra yer almalıdır.

 

YÜK LİSTESİ T5 NÜSHA

Yanda tescil sayı ve tarihi yer alan T5 belgesiyle birlikte kullanılır.

HAREKETGÜMRÜK İDARESİ

T5 Belgesi tescil sayı ve tarihi

Kalem

No

Kapların marka ve numaraları – konteyner no.ları – adet ve cinsleri  

Eşya

Brüt

Ağırlık(Kg)

Net

Ağırlık(Kg)

Yazı ile Net Miktar

(Kg, lt, vs.)

 

Düşünceler

 

 

EK 32.6

T5 KONTROL BELGESİ KULLANMA TALİMATI

A . GENEL BİLGİLER

 1. T5 kontrol belgesi ile birlikte, bir yada daha fazla T5 BIS devam formu veya bir yada daha fazla T5 yük listesi kullanılabilir. Ancak, T5 kontrol belgesi ekinde en fazla 3 nüsha T5 BIS devam formu kullanılabilir. T5 kontrol belgesiyle birlikte, 3 nüsha T5 BIS  devam formunun beyan edilen eşyaya yetmemesi halinde, T5 kontrol belgesi ile birlikte T5 Yük Listesi kullanılır.
 2. T5 kontrol belgesi, kapsamı eşyanın, gümrük mevzuatında belirtilen şekilde kullanımını veya sevkiyatını ispatlayan belgedir.
 3. T5 kontrol belgesi, asıl imzayı taşıyan belge aslı ile iki nüshadan oluşur. Belge aslı belgeyi düzenleyen idarede kalır ve eşya iki nüshayla sevkedilir. Varış gümrük idaresi, eşyayı teslim aldığında, bir nüshayı kendinde alı koyar, diğer nüshayı, belgeyi düzenleyen idareye iade eder.
 4. Eğer;

– T5 BIS  devam formu kullanılıyorsa, hem T5 kontrol belgesi, hem de T5 BIS  devam formu kullanılmalıdır.

– T5 yük senetleri kullanılıyorsa, T5 kontrol belgesi yine kullanılmalı, ancak 3,11, 33, 35, 38, 100, 103 ve 105 nolu kutular çizilmeli, bu bilgiler T5 yük listelerinde gösterilmelidir.

 1. Bir T5 kontrol belgesiyle, hem T5 BIS devam formu, hem de T5 Yük senedi aynı anda kullanılamaz.

B. T5 KONTROL BELGESİYLE İLGİLİ KURALLAR

 1. FORMUN KULLANIMI

Belge makine veya sabit mürekkepli tükenmez kalemle açık ve okunaklı olarak yazılır. Daktilo ve yazının ilk harfi, 2 nolu kutunun sol üst köşesindeki kutuya yazılmalıdır.

Belge üzerinde kazıntı, silinti yapılamaz, üst üste yazılamaz. Yapılacak düzeltmeler, yanlış yazılanın üstü çizilerek doğrusunun yazılması, yazan tarafından düzeltmenin imzalanması ve idare tarafından mühürlenmesi şeklinde olur. Gümrük idaresi gerekli görürse, yeni bir beyanın verilmesini isteyebilir.

 1. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER

2 nolu kutu- Gönderen/İhracatçı :

Gönderen/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.

Kutudaki (No) kısmına ihracatçının vergi numarası yazılır.

3 nolu kutu- Formlar :

Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsıyor ise bu kutu boş bırakılır. Bu kutunun doldurulması, eşyanın kalem sayısının birden fazla olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde söz konusu olur. İki alt bölüm olarak doldurulacak kutunun birinci alt bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.

Örneğin: Sevkiyat için T5 BIS devam formu söz konusu ise beyannameye 1/3, ilk T5 BIS devam formuna 2/3, T5 BIS devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.

4 nolu kutu- Yükleme Belgeleri:

Eğer varsa ekte bulunan yükleme belgelerinin sayısı rakamla bu kutuya yazılır.

5 nolu kutu- Kalem Sayısı:

Kullanılan tüm T5, T5 BIS devam formu ve yük listelerinde kayıtlı eşyanın kalem sayısı yazılır. Kalem sayısı, eşyanın tanımına ilişkin 31 nolu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

6 nolu kutu- Kap Adedi:

Beyanname konusu toplam kap adedi yazılır.

7 nolu kutu- Referans Numarası:

Bu bölümün yazılması zorunlu değildir. Akit sahibi taraflar arasında sipariş mektubu gibi bir referans söz konusu ise,  beyan sahibi tarafından beyanname üzerine söz konusu sevkiyata ilişkin referans numarası kaydedilebilir.

8 nolu kutu- Teslim Alan:

Eşyanın teslim edileceği kişi veya şirketlerin tam ismi ile adresi yazılır.

l4 nolu kutu- Beyan Sahibi/Temsilcisi:

Beyan sahibi kişi veya firmaların tam adı ve adresi yazılır. Beyanda bulunan kanuni temsilci veya gümrük müşaviri ise bunların adı ve adresi tam olarak yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise ihracatçının/gönderenin veya onun temsilcisi olan beyan sahibinin vergi numarası yazılır.

l5 nolu kutu- Çıkış Ülkesi:

Bu kutuya “Türkiye” yazılır.

l7 nolu kutu- Gideceği Yer:

Bu kutuya eşyanın en son olarak gideceği il veya ülkenin adı yazılır.

31 nolu kutu-  Kapların ve Eşyanın Tanımı (Kapların ve konteynerlerin marka numara ve cinsleri)

Türkiye’ye girecek eşyanın cins, nevi, niteliği tarife tatbikatını kolaylaştıracak şekilde ifade edilir. Ayrıca, bu kutuya kap adedi, işaret, marka ve varsa konteyner adedi ve numarası yazılır.

Eşyanın dökme eşya olması halinde “DÖKME” ibaresi yazılır.

Ayrıca, eşyanın gümrük vergisi ve katma değer vergisi dışında başka bir mali yüke tabi tutulacağı hallerde, bu husus (31) nolu kutuya kaydedilir. Örneğin, eşya Toplu Konut Fonuna tabi ise buraya “Toplu Konut Fonuna tabidir.”, Özel Tüketim Vergisi tahsil edileceği hallerde ise “Özel Tüketim Vergisine tabidir.” şeklinde meşruhat düşülür.

Bu kutuda kullanılmayan yerler çizilir.

32 nolu kutu- Kalem No:

Bu kutu iki alt bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt bölümde, 5 nolu kutuda yeralan toplam kalem sayısı içerisinde mezkur beyanda belirtilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir.

5 nolu kutuda kalem sayısı 1 ise yani beyan tek kalem ise bu kutu boş bırakılır.

İkinci alt bölüm boş bırakılır.

33 nolu kutu- Türk Gümrük Tarife Cetveli (G.T.İ.P.) Numarası:

Dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüme Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sekiz numarası yazılır.

İkinci alt bölüme Türk Gümrük Tarife Cetvelinin dokuz ve on numaralı açılımları yazılarak, üçüncü alt bölüme ise onbir ve oniki numaralı açılımlar kaydedilir.

35 nolu kutu- Brüt Ağırlık: (Kg)

Bu kutuya 31 nolu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplamı anlaşılır. (Konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç tutulur).

38 nolu kutu- Net Ağırlık : (Kg)

31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

40 nolu kutu-Özet Beyan/özet beyan hükmündeki belgeler:

Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise bu kutuya buna ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

41 nolu kutu- Ölçü Birimi :

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi yazılır.

103 nolu kutu- Yazı İle Net Miktar:

Bu kutuya eşyanın net miktarı, (kg, lt, m2, vs.) metrik birimler üzerinden yazıyla gösterilir.

104 nolu kutu- Kulanım/Gideceği Yer:

Kutuda uygun olan yeri x işareti koyarak belirtilir. Eğer eşyanın kullanım amacı veya gideceği yerin karşılığı bu seçenekler değilse, “diğer” kutusu işaretlenerek belirtilir.

107 nolu kutu- Uygulanan Mevzuat:

Eşyanın kullanım ve/veya gideceği yerde, kontrol edilmesi için, eşyanın tabi olduğu gümrük veya dış ticaret mevzuatı belirtilir.

108 nolu kutu- Ekli Belgeler:

T5 Kontrol belgesine eklenmiş bulunan belgeler bu kutuya yazılır.

109 nolu kutu- İlgili Belge:

Sevkedilen eşyanın tabi olduğu gümrük rejimine ilişkin belgeyi düzenleyen gümrük idaresinin adı belge türü, tescil sayı ve tarihi yazılır.

110 nolu kutu- Yer ve Tarih; Beyan Sahibinin veya Vekilinin Adı Soyadı ve İmzası

Beyanda bulunacak kişinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda beyannameyi imzalayan yetkili şahsın unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve belge numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden gümrük müşavir yardımcısının adı, soyadı ve belge numarası yazılır ve adı geçen gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşaviri ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

 1. T5 BIS DEVAM FORMU T5 BIS DEVAM FORMUNA İLİŞKİN KURALLAR
 2. FORMUN KULLANIMI

T5 Kontrol belgesi formunun kullanımına ilişkin B.1 başlığında yer alan hükümler uygulanır.

 1. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER

T5 kontrol belgesi formunun kutulara yazılacak bilgilere ilişkin B.2 başlığında yer alan hükümler uygulanır.

T5 kontrol belgesini imzalayan kişinin imza aslı, T5 BIS  devam formunun hem aslında hem de kopyasında yer almalıdır.

Eşyanın özelliklerinin yazıldığı kutuların kullanılmaması halinde, bu kutuların sonradan doldurulmasını önlemek için, belgenin düzenlenmesi esnasında kapatılmalıdır.

C. T5 YÜK LİSTELERİNE İLİŞKİN KURALLAR

 1. FORMUN KULLANIMI

Belge makine veya sabit mürekkepli tükenmez kalemle açık ve okunaklı olarak yazılır.

Belge üzerinde kazıntı, silinti  yapılamaz, üst üste yazılamaz. Yapılacak düzeltmeler, yanlış yazılanın üstü  çizilerek doğrusunun yazılması, yazan tarafından düzeltmenin imzalanması ve idare tarafından mühürlenmesi şeklinde olur. Gümrük idaresi gerekli görürse,yeni bir form verilmesini isteyebilir.

 1. KUTULARA YAZILACAK BİLGİLER

T5 yük listelerinde kayıtlı eşya, “kalem no” başlıklı ilk sütunda birden başlamak üzere gösterilir.

T5 kontrol belgesinin 31, 33, 35, 38, 100, 103 ve 105 nolu kutularında yer alan bilgilerin, T5 yük listelerinde yer alması zorunludur.

© Akif PARLATAN 500&1715