ÖTV (I) Sayılı Liste (A) ve (B) Cetvelleri

– (I) sayılı listenin A cetvelinde; akaryakıt ürünleri, doğal gaz, LPG,

– (I) sayılı listenin B cetvelinde; akaryakıta katılabilen solvent türevleri, tiner, bazyağ, madeni yağlar ve yağlama müstahzarları, yer almaktadır.


(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Yürürlük Tarihi: 7/1/2020

 (PDF Formatında görmek için TIKLAYINIZ…)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

0

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,1500

Litre

Oktanı (RON) 95’den az olanlar

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,3765

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,3765

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,3765

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,4985

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,4985

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,4985

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

Litre

Oktanı (RON) 98’den az olanlar

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

Litre

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

(Kerosen)

0

Litre

Jet yakıtı

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

1,5782

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.47.00.18

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i

geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller)

1,7245

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller)

1,7245

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler)

Diğerleri

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

1,5782

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller)

1,7245

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve

2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

1,7245

Litre

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller)

0,4760

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller)

0,4760

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller)

0,4760

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller)

0,4760

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

0,2370

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

0,2370

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)

0,2370

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)

0,2370

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,2240

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Yüksek kükürtlü fuel oil

2710.19.68.00.31

(Fuel oiller)

0,2240

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)

0,2240

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler)

Diğerleri

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)

0,4760

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)

0,2370

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i

geçmeyenler

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller)

0,2240

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

0

Kilogram

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,4144

Kilogram

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,4144

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

1,4144

Kilogram

Diğerleri

1,4144

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

Standart Metreküp

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

1,4144

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

1,4144

Kilogram

Bütan

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90

hariç)

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

0

Kilogram

Kalsine edilmemiş

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

0

Kilogram

Kalsine edilmiş

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

0

Kilogram

Diğerleri

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral

katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az

petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

1,1209

Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,4985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,4985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,4985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,4985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,4985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,4985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,4985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,4985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,4985

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985

Kilogram

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91,

2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

1,5007

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,4985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,4985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,4985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,4985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

2,4985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya

mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,9390

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

0,9390

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Hidrolik yağları

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Beyaz yağlar, sıvı parafin

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,5007

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

Kilogram

Diğerleri

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin

1,5007

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit

1,5007

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar

1,5007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

1,1367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

1,1367

Litre

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle

% 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,5007

Kilogram

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

Kilogram

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve

en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,5007

Kilogram

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,5007

Kilogram

Not:14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

(I) SAYILI LİSTE  (A) ve (B) CETVELİ için TIKLAYINIZ...

© Akif PARLATAN 500&1715