Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) – (III) Sayılı Liste

– (III) sayılı listenin A cetvelinde, alkolsüz içecekler ve alkollü içkiler,

– (III) sayılı listenin B cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri ve makaron, gibi mallar yer almaktadır.


(III)   SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

[536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen liste] (Yürürlük: 1/1/2019)

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu

sayılanlar hariç)

10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile

2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,7694
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer

üzüm şıraları hariç)

0 8,6996
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 58,7753
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 88,7064
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 70,4431
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 0 241,7315
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz

içeceklerin karışımları

0 8,6996
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir

(denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

0 241,7315
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre)

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim

itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0 241,7315
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 241,7315
2208.50 Cin ve Geneva 0 241,7315
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 241,7315
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 241,7315
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %

45.4’den fazla olanlar)

0 241,7315
2208.70 Likörler 0 241,7315
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 241,7315
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 241,7315
2208.90.71.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 241,7315

(B) CETVELİ

[554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen liste] (Yürürlük: 5/1/2019)

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,3244 0,4336
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,3244 0,4336
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,3244 0,4336
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,0000 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

40

 

67

 

 

0,3244

 

0,0000

 

 

0,4336

 

0,4200

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67 0,0000 0,4200
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 63 0,0729 0,4200
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda

olanlar)

63 0,0729 0,4200
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 63 0,0729 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,0000 0,4200
4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,0500

© Akif PARLATAN 500&1715