Pan Avrupa Akdeniz…Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik-EK2

EK II

İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü KazanMASI İçin Menşeli Olmayan GİRDİlere Uygulanması Gereken İşçilik Ve İşlem Listesi

AS Tarife Pozisyonu Ürünün Tanımı Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler
      (1) (2)    (3)                           veya                     (4)
Fasıl 01 Canlı hayvanlar Kullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir  
Fasıl 02 Etler ve yenilen sakatat Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
Fasıl 03 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
y Fasıl 04 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler, aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
0403

 

 

 

 

 

 

Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin) – Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,

– ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının menşeli olduğu ve

– kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat.

 
y Fasıl 05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan Fasıl 5’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y 0502 Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmış İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi  
Fasıl 06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları – Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat.

 
Fasıl 07 Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular Kullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
Fasıl 08 Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları – Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği ve

-kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat.

 
y Fasıl 09

 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
0901 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
0902

 

Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 0910 Baharat karışımları Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
Fasıl 10 Hububat Kullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni; aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan hububatın, yenilebilir sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonunda yer alan köklerin veya meyvelerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y 1106 0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu 0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin kurutulması ve değirmenden geçirilmesi  
Fasıl 12 Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem Kullanılan Fasıl 12’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1301 Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) Kullanılan 1301 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.  
1302 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)    
 

 

– Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş) Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat  
  – Diğerleri Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
Fasıl 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler Kullanılan Fasıl 14’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y Fasıl 15 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
1501 Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dâhil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)    
  – Kemiklerden veya artıklarından elde edilen yağlar

 

0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  –   Diğerleri 0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat  
1502 Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )  

 

 
  – Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar 0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ya da 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – Diğerleri Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1504 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)  

 

 
  – Katı fraksiyonlar 1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – Diğerleri Kullanılan Fasıl 2 ve 3’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
y 1505 Rafine edilmiş lanolin 1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat  
1506 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):    
  – Katı fraksiyonlar 1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – Diğerleri Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.  
1507 ila 1515 Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:    
  – soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç) 1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden imalat  
  – Diğerleri Kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
1516 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

 

-Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği ve

– kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat.

Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.

 
1517 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

 

– Kullanılan Fasıl 2 ve 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği ve

– kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir

 
Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

 

–          -Fasıl 1’de yer alan hayvanlardan,

ve/veya

–          -Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 
y Fasıl 17 Şeker ve şeker mamulleri; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 1701

 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

 

Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:    
  – Kimyaca saf maltoz ve fruktoz 1702 pozisyonunda yer alan tüm girdiler dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – Diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

 

Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
  – Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat  
y 1703

 

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş) Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.  
1704

 

 

 

 

 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil) –          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat

 
Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları –          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat

 
1901 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):    
  – Malt hülasası

 

Fasıl 10’da yer alan hububattan imalat  
  – Diğerleri –          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat

 
1902 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):    
  – ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat  
  – ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler

 

– Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği,

Ve

– kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat

 
1903 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) 1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
1904 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )

 

-1806 pozisyonunda yer alanlar hariç, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

-kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği,

Ve

– kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen, imalat

 
1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler Fasıl 11’de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; Aşağıda belirtilenler hariç: Kullanılan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat  
y 2001 Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş ) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 
y 2004 ve

y 2005

Un, ezme veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
2006 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyve pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

 

–          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 

 
y 2008 – İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçen imalat  
  – yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvesi içi; mısır

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – diğerleri (buharla ya da suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş)

 

–          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 
2009 Meyve suları (üzüm şırası dâhil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) –          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 
y Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 
2101 Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği, imalat

 
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:    
  – Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu veya irmiği veya hazır hardal kullanılabilir.  
  – Hardal unu, irmiği ve hazır hardal

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları 2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları –          -Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

–          -Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 
y Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;

Aşağıda belirtilenler hariç:

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat

 
2202 Sular (mineral sular ve gazlı sular dâhil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç) – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen,

Ve

– kullanılan meyve suyunun (ananas, küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu, imalat

 
2207 Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden,

Ve

-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla %5 sınırına kadar kullanılabileceği, imalat

 
2208 Alkol derecesi hacim itibarıyla  %80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler

 

-2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri hâlihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle %5 sınırına kadar kullanılabilen imalat

 
y Fasıl 23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2301 Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 
y 2303 Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle %40’tan fazla olanlar) Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat  
y 2306 Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar (%3’ten fazla zeytinyağı içerenler) Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat  
2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar – Kullanılan tüm hububatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olduğu,

Ve

– kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat

 
y.Fasıl 24 Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler

Aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan Fasıl 24’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat  
2402 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat  
y 2403 İçilen tütün Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat  
y Fasıl 25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2504 Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş) Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi  
y 2515 Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş) Kalınlığı 25 cm.yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi  
y 2516 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş) Kalınlığı 25 cm.yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi  
y 2518 Kalsine dolomit Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi  
y 2519 Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.  
y 2520 Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y 2524 Tabii asbest lifleri Asbest konsantrelerinden imalat  
y 2525

 

Mika tozu Mika veya mika artıklarının öğütülmesi  
y 2530 Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi  
Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve küller Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 27  Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 2707 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  %65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
y 2709 Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar Bitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı  
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (2)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (2)

Veya

 
    Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  
2712 Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın) Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (2)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
2713 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
2714 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

 
    Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  
2715 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (bitümenli sakızlar ve cut-backs gibi) Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
y Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

y 2805 “Mischmetall” Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat  
y 2811 Kükürt trioksit Kükürt dioksitten imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 2833 Alüminyum sülfat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y 2840

 

Sodyum perborat

 

Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 2852 – Civanın halkalı eterli bileşikleri ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

  – Civanın nükleik asitli bileşikleri ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2852, 2932, 2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 29 Organik kimyasal ürünler; aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y 2901 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
y 2902 Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), benzen, toluen, ksilen

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 
y 2905 Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri 2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

2915 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y 2932 – İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

  – Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932, 2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

y 2939 Ağırlığı itibariyle %50’den az olmamak kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı konsantreleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 30 Eczacılık ürünleri; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  
3002 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:    
  – Dozlandırılmış veya perakende satışa hazır durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki veya daha fazla ürün karışımları ve bu amaçlarla kullanılan karıştırılmamış ürünler

 

3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – Diğerleri:    
  – – insan kanı 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – – Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – – Serum, hemoglobin, kan globulini ve serum globulini dışındaki kan fraksiyonları 3002 pozisyonunda yer alan girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – – hemoglobin, kan globulini ve serum globulini 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – – Diğerleri 3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
3003 ve 3004 İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundakiler hariç)  

 

 
  -2941 pozisyonunda yer alan amikasinden elde edilenler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 ve 3004 pozisyonunda yer alan girdiler toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.  
  – Diğerleri – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 3004 pozisyonlarında yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
y 3006 – Bu Fasılın 4(k) no’lu notunda belirtilen atık eczacılık ürünleri

– Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın):

Ürünün menşei, orijinal sınıflandırılmasındaki halini korur.  
     – – Plastiklerden olanlar Kullanılan Fasıl 39’da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat (5) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

  – – Mensucattan olanlar – Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından, imalat (7)

 
  – Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.  
y Fasıl 31 Gübreler;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3105 Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları; aşağıda belirtilenler hariç;

– sodyum nitrat

– kalsiyum siyanamid

– potasyum sülfat

– magnezyum potasyum sülfat

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve

 – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler; aşağıda belirtilenler hariç; Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3201 Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri Bitkisel menşeli tanen hülasalarından imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
3205 Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar ([i]) 3203, 3204 ve 3205 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

3301 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri Bu pozisyondaki farklı bir “grubun” (4) girdileri de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 34 Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3403 Ağırlık itibarıyla %70’ten az olmak koşuluyla bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarları

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

Veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 
3404 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:    
 

 

 

 

 

– Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  

 

 

 

 

 

  – Diğerleri

 

– 1516 pozisyonunda yer alan mum karakterini haiz hidrojenize yağlar;

–  3823 pozisyonunda yer alan mum karakterini haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve

– 3404 pozisyonunda yer alan girdiler;

Hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.

Bununla beraber, bu girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

3505 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
  – Nişasta eterleri ve esterleri 3505 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
  – Diğerleri 1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 3507 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

 

3701 Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kâğıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın),    

 

 

 

  -Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf veren filmler (seri halinde)

 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
  – Diğerleri

 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3701 ve 3702 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

3702 Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kâğıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş ) 3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

3704 Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kâğıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş) 3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 38 Muhtelif kimyasal maddeler;

Aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

y 3801 – Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; elektrotlar için karbonlu hamurlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  – Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30’dan fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları 3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 3803 Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine ) Ham sıvı reçinenin (tall oil) rafine edilmesi

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 3805 Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 3806 Ester sakızları Reçine asitlerinden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
y 3807 Odun katranı (Odun katranı zifti)

 

Odun katranının damıtılması Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
3808 Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kâğıtları gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3809 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kâğıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3810 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3811 Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar    
  – yağlama yağları için, bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar

 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  – Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
3812 Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3813 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
3814 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3818 Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3819 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
3820

 

 

y3821

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

 

(Virüsler ve benzerleri de dahil olmak üzere) Mikroorganizmaların veya bitki, insan ya da hayvan hücrelerinin gelişmesi veya korunması için hazırlanmış kültür ortamları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 
3822 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

 
3823 Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:    
  – Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
  – Sınai yağ alkolleri:

 

3823 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil)    
  –  Bu pozisyonda yer alan aşağıda belirtilenler:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.

 

  – Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar    
  – – Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri

– – 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol

   
  – – Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları.    
  – – İyon değiştiriciler    
  – – Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler    
  – – Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.    
  – – Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit    
  – – Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri    
  – – Fusel yağları ve Dippel yağı    
  – -Farklı anyon içeren tuzların karışımları    
  – – Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kâğıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)    
  –  Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
3901 ila 3915 İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
  – İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle %99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler)

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen,

Ve

– yukarıda belirtilen sınır dâhilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen, imalat (5)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
  – Diğerleri – Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat (5) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
y 3907 – Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerden (ABS) olanlar) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. (5)  
  – Poliesterden olanlar Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen ve/veya tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat  
3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini aşmayan imalat  
3916 ila 3921 Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir kısmı, 3920 pozisyonunun bir kısmı ve 3921 pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);    
  – Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer ürünler Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

  – Diğerleri:    
  – – İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle %99’dan fazla tek monomer katkılı ürünler) -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

Ve

– yukarıda belirtilen sınır dâhilinde, kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen, imalat (5)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

  –   – Diğerleri Kullanılan Fasıl 39 ‘da yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat (5). Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
y 3916 ve

y 3917

Profiller ve ince ve kalın çubuklar -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen,

Ve

– Yukarıda belirtilen sınır dâhilinde, ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen, imalat.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

y 3920 – İyonomer levhalar ve filmler

 

 

 

Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
  -rejenere selülozdan, poliamidlerden veya polietilenden levhalar

 

 

Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat.  
y 3921 Plastikten metalize folyoler Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek derecede transparan(6) polyester yapraklardan imalat. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
3922 ila 3926 Plastikten eşya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya;

Aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4001 Ayakkabılar için krep kauçuktan lamine edilmiş tabakalar Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi  
4005 Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde) Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
4012 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:    
  – Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi  
  – Diğerleri 4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.  
y 4017 Sertleştirilmiş kauçuktan eşya Sertleştirilmiş kauçuktan imalat.  
y Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4102 Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması.  
4104 ila 4106 Tabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması

Veya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 
4107, 4112 ve 4113 Tabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleler (parşömine edilmiş deri dâhil) (yünü veya kılları alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç) 4104 ila 4113 pozisyonları haricinde, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4114 Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler

 

Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, 4104 ila 4106, 4107, 4112 veya 4113 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat.  
Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 
y Fasıl 43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4302 Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):    
  – Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama.  
  – Diğerleri Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat.  
4303 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya 4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat.  
y Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 4403 Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya kışırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat.  
y 4407 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş) Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme

 

 

 

 
y 4408 Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dâhil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş) Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme  
y 4409 Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):    
  – Zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olanlar Zımparalama veya uç uca ekleme

 

 
  – Köşebentler ve pervazlar Kornişleme veya kalıplama  
y 4410 ila

y 4413

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dâhil) Kornişleme veya kalıplama  
y 4415 Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat  
y 4416 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat  
y 4418 – Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.  
  – Köşebentler ve pervazlar

 

Kornişleme veya kalıplama  
y 4421 Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri 4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat  
y Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4503 Tabii mantardan eşya  

 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat  
Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
Fasıl 47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kâğıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 48 Kâğıt ve karton; kâğıt hamurundan, kâğıttan veya kartondan eşya;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 4811 Üzerleri çizilmiş, kaplanmış veya sadece kare biçimine getirilmiş kâğıt ve karton Fasıl 47’nin kâğıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
4816 Karbon kâğıdı, kendinden kopya eden kâğıt ve diğer kopya ve transfer kâğıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kâğıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın) Fasıl 47’nin kâğıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat

 

 
4817 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kâğıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
y 4818 Tuvalet kâğıdı

 

Fasıl 47’nin kâğıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
y 4819 Kâğıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
y 4820 Mektupluk bloknotlar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y 4823 Diğer kâğıt, karton, selüloz, vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) Fasıl 47’nin kâğıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat  
y Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar, aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4909 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın) 4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
4910 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dâhil):    
  – “Devamlı” türden olan takvimler veya kâğıt veya karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler üzerine takılı olan blok halindeki takvimler

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
  – Diğerleri 4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 50 İpek; aşağıda belirtilenler hariç: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 5003 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil), karde edilmiş veya taranmış İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması

 

 
5004 ila

y 5006

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler – Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden,

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
5007 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten imalat (7)  
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıttan imalat (7)

Veya

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmeyen)

 
y Fasıl 51 Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5106 ila 5110 Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik – Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
5111 ila 5113 Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten imalat (7)  
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıttan imalat (7)

Veya

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)

 
y Fasıl 52 Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5204 ila 5207 Pamuk ipliği – Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat(7)

 
5208 ila 5212 Pamuklu mensucat    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat (7)   
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

– kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan

Veya

– kâğıttan, imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
y Fasıl 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5306 ila 5308 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kâğıt ipliği -Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

-karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan

Veya

-kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
5309 ila 5311 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat (7)  
  – Diğerleri – hindistan cevizi ipliğinden,

–  tabii liflerden,

–  jüt ipliğinden,

 – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

 – kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

 – kâğıttan imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
5401 ila 5406 Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler – Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden imalat (7)

 
5407 ve 5408 Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat (7)  
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıttan imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
5501 ila 5507 Sentetik ve suni devamsız lifler Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat  
5508 ila 5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler – Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,

– kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıt yapımına mahsus maddelerden imalat (7)

 
5512 ila 5516 Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:    
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar Tek kat iplikten yapılan imalat (7)  
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıttan imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
y Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,

Veya

– kâğıt yapımında kullanılan girdilerden, imalat (7)

 
5602 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):    
  – İğne işi keçe – Tabii liflerden,

Veya

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat (7)

 
    Bununla beraber;

– 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler,

– 5503 veya 5506 pozisyonundaki

polipropilen lifler,

      Veya

– 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin, denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

 
  – Diğerleri – Tabii liflerden,

– kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden

Veya

– kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan imalat (7)

 
5604 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):    
  – Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat  
  – Diğerleri – Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden,

-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
5605 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

 

 

– Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
5606 Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dâhil); şenet iplik (chainette)

 

– Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan

Veya

– kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat (7)

 
Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:    
  – İğne işi keçeden – Tabii liflerden, veya

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurunda imalat (7)

 
    Bununla beraber;

– 5402 pozisyonundaki polipropilen

filamentler,

– 5503 veya 5506 pozisyonundaki

polipropilen lifler,

      Veya

– 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin, denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

 
    Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.  
  – Diğer keçeden – Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,

Veya

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
  – Diğerleri  – Hindistan cevizi ipliğinden veya jüt ipliğinden,

– suni ve sentetik filament ipliklerinden,

– tabii liflerden,

Veya

– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, imalat (7).

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

 
y Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler;

Aşağıda belirtilenler hariç:

  

 

 
  – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   Tek kat iplikten imalat (7)  
  – Diğerleri – Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından, imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  

 

5805 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5810 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
5901 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat İplikten imalat  
5902 Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:    
  – Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler İplikten imalat  
  – Diğerleri Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat  
5903 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)

 

İplikten imalat

Veya

En az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)

 
5904 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) İplikten imalat (7)

 

 

 

 

 

 
5905 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:    
  – Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar İplikten imalat  
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya

-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imalat (7)

Veya

 
    En az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)  
5906 Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):    
  – Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar

 

–     – Tabii liflerden,

– karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
  – Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçenler) Kimyasal girdilerden imalat  
  – Diğerleri İplikten imalat  
5907 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)

 

İplikten imalat

Veya

En az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)

 
5908 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):    
  – Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat  
  – Diğerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
5909 ila 5911 Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:    
  – 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat   
  – Genellikle kâğıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş – Hindistan cevizi ipliğinden,

– aşağıdaki girdilerden:

— politetrafloroetilen ipliğinden (8),

— poliamid ipliğinden (çok katlı, fenolik reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)

— m-fenilendiamin ve isonaftalik asit polikondensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,

 
    — politetrafloroetilen monofillerinden (8),

     — poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,

     – cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve akrilik iplikle gipe edilmiş) (8),

     — poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden,

 
        — tabii liflerden,

    – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

   — kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, imalat (7),

 
  – Diğerleri – Hindistan cevizi ipliğinden,

– tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
Fasıl 60 Örme veya tığ ile yapılma eşya – Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
Fasıl 61 Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları    
  –    Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar İplikten imalat (7) (9)  
  – Diğerleri – Tabii liflerden,

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
y Fasıl 62 Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış)

Aşağıda belirtilenler hariç;

İplikten imalat (7) (9)  
y 6202,

y 6204,

y 6206,

y 6209 ve

y 6211

 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar)

 

İplikten imalat (9)

Veya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (9)

 
y 6210 ve

y 6216

Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya İplikten imalat (9)

Veya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat (9)

 
6213 ve 6214 Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:    
  – İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (7) (9)

Veya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (9)

 
  – Diğerleri Ağartılmamış tek iplikten imalat (7) (9)

Veya

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %47,5’ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6217 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):    
  – İşlemeli olanlar İplikten imalat (9)

Veya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (9)

 
  – Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya İplikten imalat (9)

Veya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat (9)

 
  – Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş) – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

 – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

 
  – Diğerleri İplikten imalat (9)  
y Fasıl 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar;

Aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
6301 ila 6304 Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:    
  – Keçeden ve dokunmamış mensucattan – Tabii liflerden,

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat (7)

 
  – Diğerleri:

 

   
  — İşlemeli olanlar Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (9) (10)

Veya

Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat

 
  — Diğerleri Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (9) (10)  
6305 Ambalaj için torba ve çuvallar – Tabii liflerden,

Veya

– karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden,

Veya

– kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, imalat (7)

 
6306 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:    
  –  Dokunmamış mensucattan -Tabii liflerden,

Veya

– kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat (7) (9)

 
  –  Diğerleri Ağartılmamış tek kat iplikten imalat (7) (9)  
6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dâhil) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
6308 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.  
y Fasıl 64 Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç: 6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.  
6406 Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dâhil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 65 Başlıklar ve aksam

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
       
6505 Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın) İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat (9)  
y Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
6601 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dâhil) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
Fasıl 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Aşağıda belirtilenler hariç

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 6803 Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya İşlenmiş kayagan taşından imalat  
y 6812 Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 6814 Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dâhil) (kâğıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde) İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dâhil ) imalat  
Fasıl 69 Seramik mamulleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 70 Cam ve cam eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7003,

y 7004 ve

y 7005

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 7001pozisyonundaki girdilerden imalat  
7006 7003, 7004 veya 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları    
  – SEMII standartlarına (11) göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka 7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat  
  –   Diğerleri 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7007 Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan] 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7008 Çok katlı yalıtım camları

 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7009 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dâhil) 7001 pozisyonundaki girdilerden imalat  
7010 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Veya

Kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

 
7013 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Veya

Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

Veya

elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

 
y 7019 Cam liflerinden (iplik hariç) eşya – Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,

Veya

– cam yününden imalat

 
y Fasıl 71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7101 Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y 7102,

y 7103 ve

y 7104

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat  
7106, 7108 ve 7110 Kıymetli metaller:

 

   
  – İşlenmemiş olanlar 7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,

Veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerle alaşımlarının yapılması

 
  – Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar

 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat  
y 7107,

y 7109 ve

y 7111

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)

 

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat

 

 
7116 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
7117 Taklit mücevherat

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat

 
y Fasıl 72 Demir ve çelik

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller

 

7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat  
7208 ila 7216 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar

 

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat  
7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller

 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat  
y 7218,

7219 ila 7222

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller 7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat  
7223 Paslanmaz çelikten teller

 

7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat  
y 7224, 7225 ila 7228

 

Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, sıcak haddelenmiş çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar 7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden imalat  
7229 Diğer alaşımlı çelikten teller 7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat  
y Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7301 Palplanşlar

 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat  
7302 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar 7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

 
7304, 7305 ve 7306 Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller 7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat  
y 7307 Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712) Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi  
7308 Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.

 

 

 

 
y 7315 Patinaj zincirleri

 

Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 74 Bakır ve bakırdan eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

 – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
7401 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7402 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):    
  – Rafine edilmiş bakır

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – Bakır alaşımları ve diğer elementler içeren rafine edilmiş bakır Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat  
7404 Bakır döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
7405 Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
7501 ila 7503 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 
y Fasıl 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya

 Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
7601 İşlenmemiş alüminyum

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

Veya

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat

 
7602 Alüminyum döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 7616 Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı bantlar dâhil)] alüminyumdan metal depluvayye

 

 

 

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar da dâhil, mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği)

Ve

–  kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 
Fasıl 77 Armonize Sistem Nomenklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.    
y Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
7801 İşlenmemiş kurşun    
  – Rafine edilmiş kurşun ‘İşlenmemiş’ veya ‘külçe’ kurşundan imalat  
  – Diğerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
7802 Kurşun döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
7901 İşlenmemiş çinko

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
7902 Çinko döküntü ve hurdaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen,  imalat

 
8001 İşlenmemiş kalay Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.  
8002 ve 8007 Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan diğer eşya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya:    
  – Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve bunlardan mamul eşya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  – Diğerleri Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y Fasıl 82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
8206 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

 

 

8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemek koşuluyla takıma dâhil edilebilir.  
8207 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dâhil) – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

 

 
8208 Mekanik makine ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,  imalat

 
y 8211 Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dâhil) (8208 pozisyonundakiler hariç)

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.  
8214 Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kâğıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dâhil) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.  
8215 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.  
y Fasıl 83 Adi metallerden çeşitli eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  
y 8302 Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.  
y 8306 Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir.  
y Fasıl 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,  imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

y 8401 Nükleer yakıt elemanları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat (12) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
8402 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,  imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8403 ve

y 8404

Merkezi ısıtma kazanları (8402 pozisyonundakiler hariç) ve merkezi ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 8403 ve 8404 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat.
8406 Buhar türbinleri ve diğer buhar türbinleri

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8408 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8409 Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,  imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8412 Diğer motorlar ve kuvvet hâsıl eden makineler

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y 8413 Döner pozitif hareketli pompalar – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

y 8414 Sanayide kullanılan vantilatör ve benzerleri – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,  imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8415 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (8415 pozisyonundaki klima cihazları hariç) – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
y 8419 Ağaç, kâğıt hamuru, kâğıt veya karton sanayiine mahsus makineler

 

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8420

 

Kalenderler ve diğer hadde makineleri (metal veya cam hadde makineleri hariç) ve bu makinelerin silindirleri

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

 Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8423 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dâhil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8425 ila 8428 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makine va cihazlar

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8429 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler ve yol silindirleri:    
  – Yol silindirleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
  – Diğerleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8430 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makineleri; kar küreyicileri ve püskürtücüleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının

%10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

y 8431 Sadece ve esas itibariyle yol silindirlerinde kullanılmaya mahsus aksam ve parçalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8439 Lifli selülozik maddelerden kâğıt hamuru imaline veya kâğıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makine veya cihazlar – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8441

 

 

 

 

 

Kâğıt hamuru, kâğıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar (her cins kesme makine ve cihazları dâhil) – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

y 8443

 

Büro makinelerine (örneğin otomatik bilgi işlem makineleri, kelime işlem makineleri vb.) mahsus yazıcılar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8444 ila 8447 Bu pozisyonlarda yer alan tekstil sanayiinde kullanılmaya mahsus makineler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y 8448 8444 ve 8445 pozisyonundaki tekstil makinelerinde kullanılmaya mahsus yardımcı makine ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8452

 

Dikiş makineleri (8440 pozisyonundaki kitap dikme makineleri hariç ); özellikle dikiş marinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinelerinin iğneleri:  

 

 

 

 
  – Dikiş makineleri (yalnız düz dikiş yapanlar) (motorsuz olanlarının başları 16 kg’ı, motorlu olanlarının da başları motorla birlikte 17 kg’ı geçmeyenler)

 

 

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

– başın (motorsuz) montajında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin menşeli tüm girdilerin kıymetini aşmadığı,

Ve

– kullanılan zigzag, ip germe ve çengel mekanizmasının hâlihazırda menşeli olması gereken, imalat

 
  – Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8456 ila 8466 8456 ila 8466 pozisyonlarında yer alan makineli aletler, bunların aksam, parça ve aksesuarları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8469 ila 8472 Büro makineleri (örneğin, yazı makineleri, hesap makineleri, otomatik bilgi işlem makineleri, teksir makineleri, tel zımba makineleri) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8480 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8482 Her nevi rulmanlar – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
8484 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y 8486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makine ve aletler ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

– metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye mahsus takım tezgahları (presler dahil) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

– taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makineler ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

– ışığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede kullanılan türde model üretim cihazları olan çizim yapmaya mahsus aletler ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – enjeksiyon veya basınçlı döküm için olan kalıplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  – kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus makine ve cihazlar

 

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8431 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 

8487 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
y Fasıl 85 Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

Aşağıda belirtilenler hariç;

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8501 Elektrik motorları ve jeneratörler (elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç)

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8503 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8501 ve 8503 pozisyonlarında sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

y 8504

 

Otomatik bilgi işlem makinelerine mahsus güç sağlama üniteleri

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y 8517

 

Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dâhil), (8443, 8525, 8527 veya 8528 pozisyonlarında yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

y 8518 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri, hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8519 Plak döndürücüler, pikaplar, kasetçalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan):

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8521 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tuner ile birlikte olsun olmasın)

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan tüm menşeli girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

8522 Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç):    
  – Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kaydedilmemiş diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları ve diğer mesnetler (fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
  – Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus kaydedilmiş diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları ve diğer mesnetler (fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç) – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
  – Disk imaline mahsus matris ve kalıplar (fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç) – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8523 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.

 

  – Yakınlık (proximity) kartları veya künyeleri ile iki veya daha fazla elektronik entegre devreli olan akıllı kartlar – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
  – Tek elektronik entegre devreli olan akıllı kartlar – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Veya

Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), 6 ncı maddede belirtilen ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
8525 Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makineleri – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8526 Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8527 Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8528 Monitörler ve projektörler; (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):    
  – Monitörler ve projektörler; (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türde olanlar – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
  – Diğer monitörler ve projektörler; (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8529 Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:    
  – Sadece veya esas itibariyle video (görüntü) kayıt veya tekrar verme cihazlarına mahsus olanlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
  –  Sadece veya esas itibariyle monitörler ve projektörlere (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar) (sadece veya esas itibariyle 8471 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan türde olanlar) mahsus olanlar

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
  –  Diğerleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.

 

8535

 

Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya elektrik devresinden korunmasına veya elektrik devresine veya devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar:    
  – Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
  – Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar    
  – – Plastikten olanlar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  – – Seramikten olanlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
  – – Bakırdan olanlar

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
8537 Elektriğin kontrol ve dağıtımına mahsus olup, 8535 veya 8536 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar,konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. Fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları (8517 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8538 pozisyonunda sınıflandırılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat.
y 8541 Diyotlar,transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; henüz chip halinde kesilmemiş disk (wafer) hariç – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat.
8542 Elektronik entegre devreler ve mikrodevreler:    
  – Monolitik entegre devreler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’unu geçmeyen, imalat

veya

Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), 6 ncı madede belirtilen ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
  – Bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin aksam ve parçası olan multiçipler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
  – Diğerleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
8544 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40ını geçmeyen imalat  
8545 Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8546 Her tür maddeden elektrik izolatörleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8547 Elektrikli makine, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj  amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil ) izole edici bağlantı parçaları (örneğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8548 Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları    
  – Elektronik mikro montajlar – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 8541 ve 8542 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
  – Diğerleri

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y Fasıl 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dâhil) trafik sinyalizasyon cihazları

Aşağıda belirtilenler hariç,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 

 

 

 

8608 Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dâhili suyolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dâhil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 87 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

Aşağıda belirtilenler hariç,

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8709 Fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8710 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8711 Motosikletler (mopedler dâhil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler    
  -silindir hacmi aşağıda belirtilen kapasitede içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:    
  -50 cm3.ü geçmeyenler – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat

 

  – – 50 cm3.ü geçenler – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat

 

  – Diğerleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 

y 8712 Bilyalı rulmansız bisikletler 8714 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8715 Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parçaları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8716 Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y Fasıl 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

Aşağıda belirtilenler hariç;

 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 8804 Rotoşütler 8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8805 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir. Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9001 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontak lensler dâhil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9002 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9004 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y 9005 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri (astronomik yansıtıcı teleskoplar ve bunların mesnetleri hariç)

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9006 Fotoğraf makineleri (sinematografik olanlar hariç); kameralar; fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (elektrikle çalışan flaş lambaları hariç)

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9007 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın)

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9011 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil)

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
y 9014 Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9015 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dâhil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9016 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9017 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makineleri, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dâhil):    
  – Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar)

 

9018 Pozisyonundaki diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
  – Diğerleri – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9019 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9020 Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmeyen imalat
9024 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kâğıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makine ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9025 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine halde olanları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9026 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (9014, 9015, 9028 veya 9032 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9027 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dâhil); mikrotomlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dâhil)    
  -Aksam ve parçalar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
    -Diğerleri – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9029 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzerleri; hız göstergeleri ve takometreler (9014 ve 9015 pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9030 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 
9031 Bu Fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makineleri; profil projektörleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9032 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9033 90. Fasılda yer alan makine, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
y Fasıl 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Aşağıda belirtilenler hariç;

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
9105 Diğer saatler

 

 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9109 Saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş)

 

 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen,

Ve

– kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9110 Tamamlanmış saat veya saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinelerinin taslakları – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

– yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  %10’unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9111 Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9112 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen, imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9113 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:    
  – Adi metalden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) veya kıymetli metallerle kaplanmış olanlar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
  – Diğerleri Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
Fasıl 92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 94 Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Aşağıda belirtilenler hariç;

 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 9401 ve

y 9403

Adi metalden mobilya (Metrekare ağırlığı 300 gram veya daha az olan dolgusuz pamuklu kumaş kaplanmış)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
    9401 veya 9403 pozisyonlarındaki girdilerle kullanılmaya hazır formlardaki pamuklu mensucattan,

– Mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini aşmaması,

Ve

 
    – kullanılan diğer girdilerin menşeli olması ve 9401 veya 9403 pozisyonları dışındaki bir pozisyonda yer alması koşullarıyla, imalat  
9405 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dâhil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
9406 Prefabrik yapılar

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 9503 Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
y 9506  Golf sopaları ve bunların aksamı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir.  
y Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  
y 9601 ve

y 9602

Yontulmaya elverişli hayvansal, bitkisel ve mineral maddelerden eşya Ürünle aynı pozisyonda yer alan yontulmaya elverişli ‘işlenmiş’ girdilerden imalat  
y 9603 Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 
9605

 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları

 

 

Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır.

Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

 
9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

 

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
9608 Bilyeli kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dâhil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.

 

 
9612 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)

 

– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

Ve

– kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat

 
y 9613 Piezo-ateşleyici çakmaklar Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat  
y 9614 Pipolar ve pipo lüleleri Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat  
Fasıl 97 Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  

(1) “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 7.1 ve 7.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

(2) “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 7.2 nolu Giriş Notuna bakınız.

(3) Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

(4) Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

(5) Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonlarıyla, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hâkim maddeler grubu için uygulanır.

(6) Gardner-Hazemeter (örn. Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar, yüksek derecede transparan olarak kabul edilecektir.

(7) Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 5 nolu Giriş Notuna bakınız.

(8) Bu girdilerin kullanımı kâğıt yapma makinelerinde kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

(9) 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

(10) Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

(11) SEMII –  Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

(12) Söz konusu kural 31.12.2005 tarihine kadar geçerli olacaktır.

© Akif PARLATAN 500&1715