Pan Avrupa Akdeniz…Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik-EK3-a

EK III (a)

EUR.1 Dolaşım Belgesi ve

EUR.1 Dolaşım Belgesi için Başvuru Formu Örnekleri

Basım Talimatı

  1. Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm’lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kâğıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kâğıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2′den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
  2. Taraf ülkelerin yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havidir. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)             EUR.1   No A     000.000
  Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
  2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

      arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.

 

3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)      (ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

 

4.        Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

       

5.        Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

7.        Gözlemler

         

  8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri[1]; Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

 

 

9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

 

 

 

 

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

        

 

 

 

 

 

 

  11.    GÜMRÜK VİZESİ

           

     Onaylanan Beyan

     İhraç Belgesi2

     Form………………………………….….No…….. ………..

     Gümrük İdaresi………………………………………………………..

      Düzenleyen Ülke veya  Alan…………………………………….

     ……………………………………………………….

                                   (Yer  ve Tarih)

     …………………….…………………………………

                                        (İmza)

 

 

 

 

 

                       Mühür

                      

 

 

 

 

 

12. İHRACATÇI BEYANI

      

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

           

 

……………………………………………………….

                                   (Yer  ve Tarih)

 ..………………………………………………………

                                        (İmza)

          

 

               

 

13.      DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI: 14.      KONTROLÜN SONUCU
 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan kontrol bu belgenin (*)

 

           Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

 

             Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

 

 

 

……………………………………………………………………….

                                 (Yer ve tarih)

 

 

 

                                                                                             Mühür

 

 

 

………………………………………………………………………………….

                                      (İmza)

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

                            (Yer ve  tarih )

 

 

 

                                                                                                          Mühür

 

 

 

…………………………………………………………………………

                                   (İmza)

 

________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

NOTLAR

  1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke veya alanın gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
  2. Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkânsız kılmak üzere iptal edilmelidir.
  3. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)                   EUR.1           No A  000.000
  Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
  2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

arasındaki tercihli ticarette kullanılan belge için başvurudur

 

3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)                        
  4.       Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar 5.        Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

 

 

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

7.        Gözlemler

         

 

 

 

.           Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri[2] Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.) 10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 

         

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                               

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ ([3]);

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

 

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 

 

Ederim.

                                                                                    ………………………………………………………

                                                                                                      (Yer ve tarih)

                                                              ……………………………………………………..

                                                                                                      (İmza)

 

([1]) Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

(2) Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

([2]) Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

([3]) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen yeniden ihraç edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım belgeleri, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

© Akif PARLATAN 500&1715