Pan Avrupa Akdeniz…Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik-EK4-b

EK IV (b)

EUR-MED Menşe Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen EUR-MED menşe beyanı, dipnotlarla uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe uyarlama

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki no: ……………. (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin ……………………………………. (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied 3

 

Faroece uyarlama

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …………. (1) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …………………………………….(2)

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied 3

 

İngilizce uyarlama

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of  ……………………………………. preferential origin (2).

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied (3)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………(4)

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………………………………………………..(5)

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

1 Menşe beyanı bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının yetki numarası, bu boşluğa yazılmalıdır. Menşe beyanı, bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığında, parantez içindeki kelimeler ihmal edilir veya bu bölüm boş bırakılır.

2  Ürünlerin menşei belirtilir.

3 Gerektiğinde doldurulacak veya silinecektir.

4 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu veriler ihmal edilebilir.

5 İhracatçının imzalamasının gerekmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

© Akif PARLATAN 500&1715