Pan Avrupa Akdeniz…Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik-EK5

(Değişik:RG-6/2/2018-30324)(1)   EK-V

BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE GEÇERLİ MENŞE KÜMÜLASYONU

Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerli olup, ülkeler ve tarihler itibariyle aşağıda yer alan Tablo-1’de belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Tablo-1’de ISO-3166 A2 standardına göre([1]) kullanılan ülke kodlarının karşılıkları şu şekildedir:

Avrupa Birliği : EU
EFTA Ülkeleri : EFTA
Faroe Adaları : FO
Cezayir : DZ
Mısır : EG
İsrail : IL
Ürdün : JO
Lübnan : LB
Fas : MA
Filistin : PS
Suriye : SY
Tunus : TN
Türkiye : TR
Arnavutluk : AL
Bosna Hersek : BA
Makedonya : MK
Karadağ : MA
Sırbistan : RS
Kosova : KO
Gürcistan : GE
Ukrayna : UA
Moldova : MO

                                                                     TABLO 1

(Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Kümülasyonun Taraf Ülkeler Bazında Geçerlik Tarihleri)

  EU EFTA FO DZ EG IL JO LB MA   PS SY TN TR AL BA KO MG MK RS MO GE UA
EU   1.2.

2016

12.5.

2015

1.2.

2016

  1.5.

2015

1.4.

2016

1.2.

2015

1.5.

2015

1.2.

2015

EFTA 1.2.

2016

    1.5.

2015

1.1.

2015

1.11.

2012

1.5.

2015

FO 12.5.

2015

    1.10.

2017

DZ    
EG 1.2.

2016

   
IL    
JO    
LB    
MA    
PS    
SY    
TN    
TR 1.10.

2017

    –             1.10.

2017

AL 1.5.

2015

1.5.

2015

    1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

BA 1.1.

2015

  1.2.

2015

  1.4.

2014

1.2.

2015

1.2.

2015

1.2.

2015

1.4.

2014

KO 1.4.

2016

  1.4.

2014

1.4.

2014

  1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

MG 1.2.

2015

1.11.

2012

  1.4.

2014

1.2.

2015

1.4.

2014

  1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

MK 1.5.

2015

1.2.

2016

  1.4.

2014

1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2014

  1.4.

2014

1.4.

2014

RS 1.2.

2015

1.5.

2015

  1.4.

2014

1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

  1.4.

2014

MO   1.10.

2017

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

 
GE    
UA    

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (1) Bu değişiklik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

[1] Avrupa Birliği için kullanılan “EU” ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) için kullanılan “EFTA” kısaltmaları hariç olmak üzere.

© Akif PARLATAN 500&1715