Su Ürünleri Yönetmelik EKLERİ

EK-1 (Değişik:RG-7/1/2010-27455)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Dalış Belgesi :

Ruhsat Tipi :

Son Geçerlilik Tarihi :

İLETİŞİM ADRESİ :

Verildiği Yer :

Verildiği Tarih :

ONAYLAYAN :

Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.

Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.

 

EK-2

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TÜZEL KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ

 

1-TÜZEL KİŞİLİĞİN

A- Ünvanı :

B- Adresi :

C- Kuruluş Tarihi :

D- Ticaret Sicil No :

E- Yetkili Temsilcinin Adı ve Soyadı :

 

2-RUHSAT TEZKERESİNİN

A- Numarası :

B- Verildiği Tarih :

C- Verildiği Yer :

D- Süresinin Bittiği Tarih :

 

3-RUHSAT SAHİBİNİN YAPACAĞI AVCILIK TÜRLERİ

A-

B-

C-

D-

E-

 

4- RUHSAT SAHİBİ AYNI ZAMANDA GEMİ SAHİBİ VEYA DONATANI İSE GEMİYE AİT RUHSAT TEZKERESİNİN

A- Tarihi :

B- Numarası :

C- Verildiği Yer :

 

Bu Ruhsat Tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik Hükümleri gereğince iki yıl için verilmiştir.

 

……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği

…../ …../ ………. …../ …../ ……….

Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.

 

……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği

…../ …../ ………. …../ …../ ……….

Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.

 

……………İl Müdürlüğü ……………Valiliği

…../ …../ ………. …../ …../ ……….

Süresi 2 (iki) yıl uzatılmıştır.

AÇIKLAMA:

  1. Ruhsat Tezkerelerinin istendiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.
  2. Bu Tezkereyi sahibinden başkası kullanamaz.
  3. Üzerinde silinti, kazıntı bulunan veya okunamayacak derecede eskimiş, yırtılmış olan, süreleri sona erdiği halde uzatılma işlemi yaptırılmamış bulunan Ruhsat Tezkereleri geçerli değildir.
  4. Bu Ruhsat Tezkeresi Türkiye’nin her tarafında geçerlidir.

EK-3 (Değişik:RG-7/1/2010-27455)

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ

Balıkçı Gemisinin Adı :

Aktivite Tipi :

Ruhsat Kod No. :

Filo Kayıt No. :

Bağlama Limanı :

Tam Boy (m.) :

Kütük Boy (m.) :

Tonaj (GRT) :

Tonaj (GT) :

Kütük Eni (m.) :

Kütük Derinliği (m.) :

Yapım Malzemesi :

Yapım Yılı :

Verildiği Yer :

Son Geçerlilik Tarihi :

Gemi Sahibi :

T.C. Kimlik No. :

İLETİŞİM ADRESİ :

Birincil Av Aracı :

İkincil Av Aracı :

Motor Markası :

Gücü (kW) :

Verildiği Tarih :

ONAYLAYAN :

Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri gereğince verilmiştir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir.

Belgede yer alan bilgilerde değişiklik olduğunda yenilenmesi zorunludur.

 

EK-4 (Mülga:RG-18/10/2001-24557)

 

EK-5

İÇ SULARA VE DENİZLERDEKİ İSTİHSAL YERLERİNE DÖKÜLMESİ YASAK OLAN ZARARLI MADDELER VE ALICI ORTAMA AİT KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER LİSTESİ

1-ATIKLARDA ARANACAK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

A- SICAKLIK : Su ürünleri istihsal yerlerine deşarj edilen,sıcaklığı alıcı ortam sıcaklığını, akarsuda 3 0C den fazla,deniz ve içsularda 2 Cden fazla, bir (1) saatlik zaman aralığında yapılan ölçümlerde ise, 0.5 0Cden fazla değiştiren atık sular alıcı suya verilemez.

B- KOKU :Kokusu su ürünlerine zarar verecek nitelikte olan atıklar alıcı suya verilemez.

C- RENK :Gün ışığının en az % 10 unun 5 m. derinliğe geçmesine mani olan atıklar alıcı suya verilemez.

D- BULANIKLIK : Karıştığı soğuk göllerin berraklığını 10 Jackson, sıcak göllerin 25 Jackson, soğuk akarsuların 10 Jackson, ve sıcak akarsuların ise 50 Jackson bulanıklık değerinden daha fazla değiştiren atıklar alıcı suya verilemez.

E- pH :Alıcı suyun pH değerini 6.5 – 8.5 değerleri dışına çıkaran atıklar alıcı suya verilemez.

F- OKSİJEN : Alıcı suyun çözünmüş oksijen miktarını 6.0 mg/lt den aşağı düşüren atıklar alıcı suya verilemez.

G- ASKIDA KATI MADDE : Alıcı suyun askıda katı madde miktarını 30 mg/lt den daha yüksek değere çıkaran atıklar alıcısuya verilemez.

H- ÇAMUR : İşletme faaliyeti sonucu ve arıtma işleminden sonra oluşan çamur alıcı suya verilemez.

İ- RADYOAKTİF MADDELER: Ne surette olursa olsun rakyoaktif maddelerle bulaşmış atıklar alıcı suya verilemez.

2- ALICI ORTAMA AİT KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER

A- KİMYASAL MADDELER

KİMYASAL MADDENİN ADI KABUL EDİLEBİLİR

(TOLERE) DEĞER

(miligram/lt)

1- ALÜMİNYUM 0.07
2- AMONYUM İYONU 0.02
3- ARSENİK 0.1
4- ASETİK ASİT 15.8
5- ASETON 5.3
6- BAKIR 0.01
7- BARYUM 5.0
8- BERİLYUM 0.015
9- BENZEN 5.0
10- YAĞ VE GRES (Evsel Atıklardan) 3.0
11- YAĞ VE GRES (Endüstriyel 1.0
12- BOR 3.0
13- BROM 1.0
14- BÜTİL ALKOL 0.2
15- BÜTİRİK ASİT 100.0
16- CİVA 0.004
17- ÇİNKO 0.003
18- DEMİR 0.7
19- MALAHİT YEŞİLİ 0.1
20- PRİDİLMERKÜRASETAT 0.5
21- TRİPAFLAVİN 4.0
22- FORMALİN 60.0
23- FENİLMERKÜRASETAT 0.58
24- BENZOİK ASİT 550.0
25- POTASYUM PERMANGANAT 1.0
26- HİDROJEN PEROKSİT 25.0
27- HEKSAMETİLENTETRAMİN 5.0
28- KALSİYUM SİYANÜR 1.5
29- LİZOL 8.0
30- SAĞROTAN 30.0
31- MALEİK ANHİDRİT 30.0
32- DİETAOLAMİN 80.0
33- DİETİLAMİN 70.0
34- DİKLOROPROPEN 40.0
35- DİMETİLAMİN 30.0
36- DİMETİLDİOKSİN 0.005
37- DİNİTROBENZEN 1.0
38- DİNİTROKREZOL 0.1
39- FENOL 0.2
40- O-KREZOL 2.3
41- M-KREZOL 6.5
42- P-KREZOL 4.0
43- Q-KSİLENOL 4.0
44- M-KSİLENOL 4.0
45- P-KSİLENOL 2.0
46- PYROCATECHOL 2.0
47- PİRİDİN 5.0
48- FLOR İYONU 1.5
49- FOSFAT IYONLARI 15.0
50- GÜMÜŞ 0.003
51- HALOJENLİ FENOLLER 0.001
52- KADMİYUM 0.01
53- KALAY 1.2
54- KALSİYUM 800.0
55- KARBONDİOKSİT (Serbest) 5.0
56- KARBONMONOKSİT 0.01
57- KLORFENOLLER 0.02
58- O-KLORFENOL 0.015
59- P-KLORFENOL 0.06
60- M-KLORFENOL 0.06
61- KLOR(Serbest) 0.01
62- KLORÜR 170.0
63- KATRAN 0.1
64- KİNİNON 0.1
65- KOBALT 1.0
66- KURŞUN 0.1
67- KROM 0.1
68- KRESOL 0.5
69- KSİLEN 0.3
70- KÜKÜRTLÜ HİDROJEN 0.3
71- LİTYUM 33.0
72- MAGNEZYUM 14.0
73- MANGANEZ 1.0
74- METANETİYOL 0.5
75- METİLAMİN 10.0
76- MOLİBDEN 64.0
77- NAFTALİN 3.4
78- NAFTOL 0.455
79- NİKEL 0.3
80- NİTRAT İYONLARI 4.2
81- NİTRİK ASİT 0.01
82- NİTRİT İYONLARI 10.0
83- OKSALİK ASİT 20.0
84- OZON 0.01
85- HAM PETROL 0.003
86- NORMAL BENZİN 10.0
87- SÜPER BENZİN 30.0
88- MAZOT VE FUEL-OİL 50.0
89- DENDRİN 10.0
90- TOLUİDİN 18.0
91- KİNOM 5.0
92- MONONİTROTOLUEN 10.0
93- DİNİTROTOLUEN 10.0
94- TRİNİTROTOLUEN 1.5
95- DİNİTROBENZEN 2.0
96- TOLUEN 10.0
97- FENANTREN 1.0
98- POTASYUM 50.0
99- REÇİNELER 1.0
100- SOPANİNLER 5.0
101- SELENYUM 0.05
102- SİYANÜR 0.02
103- SİYANHİDRİT ASİT 0.05
104- SODYUM 85.0
105- SÜLFAT 90.0
106- SÜLFİT 0.5
107- SÜLFÜR 0.1
108- ÜRE 17.1
109- TANNİK ASİT 0.4
110- TOLUEN 10.0
111- TOLUİDİN 8.0
112- TRİETİLAMİN 1.0
113- TRİNİTROTOULEN 2.0
114- ALKİLBENZOL SÜLFONAT (ABS) 0.1
115- LİNEER ALKİL SÜLFONAT(LAS) 0.02

B-ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI

AKTİF MADDENİN

ULUSLARARASI ADI

KABUL EDİLEBİLİR

(TOLERE) DEĞER

MİKROGRAM/LİTRE

1- ALDRİN (2) 0.04
2- BHC (1) 2.0
3- CLORDANE (1) 37.5
4- CPYONRAHE (1) 2.0
5- ENDRİN (1) 0.2
6- HEPTACHLOR (1) 0.2
7- LİNDANE (1) 0.2
8- DDT (1) 0.6
9- DİCOFOL (2) 100.0
10- DİELDRİN (1) 0.3
11- ENDOSÜLFAN (2) 0.2
12- PERTHANE (1) 3.0
13- TDE (DDD) (1) 3.0
14- TOXAPHENE (1) 3.0
15- CHLOROBENZİLATE (1) 550.0
16- DİLAN (1) 16.0
17- TETRODİFON (2) 1100.0
18- STROBAN (1) 2.5
19- PARATHİON-ETHYL (1) 1.0
20- MONOCHROTOPHOS (2) 7000.0
21- DİCROTOPHOS (2) 600.0
22- DİOXATHİON (2) 14.0
23- DİAZİNON (2) 0.9
24- DİCHLORVOS (2) 0.07
25- EPN (2) 0.1
26- ETHİON (2) 0.01
27- AZİNPHOS-METHYL (2) 0.2
28- MALATHİON (2) 1.8
29- PARATHİON-METHYL (2) 96.0
30- MEVİNPHOS (2) 0.16
31- PHOSPHAMİDON (2) 3.8
32- TRİCHLORPHON (2) 8.1
33- CARBARYL (2) 1.3
34- ANİLAZİNE (2) 15.0
35- ATRAZİN (2) 12600.0
36- BAKIR SÜLFAT (2) 150.0
37- 2, 4-D İSOPROPYLESTER (2) 800.0
38- 2, 4-D BÜTYLESTER (2) 1300.0
39- 2,4-D BÜTYL+İZOPROPYLESTER (2) 1500.0
40- DALAPON (2) 6000.0
41- DİCAMPA (2) 5800.0
42- CAPTAFOL (2) 31.0
43- DİQUAT (2) 12300.0
44- DİÜRON (2) 380.0
45- FENTİN HYDROXİDE (2) 33.0
46- PARAQUAT (2) 3700.0
47- SİLVEX (2) 1200.0
48- SİMAZINE (2) 5000.0
49- SODYUM ARSENİTE (1) 36500.0
50- TRİFLURALİN (2) 11.0
51- VERNOLATE (2) 5900.0

 

AÇIKLAMA : (1) Bu maddelerin kullanımı ülkemizde yasaklanmış olup, etkilerinin uzun yıllar doğada olması nedeniyle listede yer almıştır.

(2) Halen ülkemizde ruhsatlı olarak kullanılan Zirai mücadele ilaçları.

C- FEKAL KOLİFORM :

Alıcı sudaki Fekal Koliform miktarı, 10 EMS/100 ml’den fazla olamaz. 100 ems/100ml olan değerler, ancak numunelerin %20 sinde bulunabilir.

D- TOPLAM KOLİFORM :

Alıcı sudaki toplam koliform miktarı, 70 EMS/100ml’den fazla olamaz. 230 EMS/100 ml.olan değerler, numunelerin % 10 unda bulunabilir.

E- E.COLİ :

Alıcı sudaki E.Coli miktarı 2 EMS/100 ml olmalıdır. Bu değer maksimum 7 EMS/100 ml olabilir.

 

EK-6 (Mülga tablo:RG-10/3/2010-27517)*

AÇIKLAMALAR:

(1) Atık suda bu parametrelerin birden fazlasının bulunduğu hallerde, her parametrenin tespiti için ayrı ayrı analiz yapılır. Ölçülen değerlerin, kabul edilebilir değerler içerisindeki % oranları hesaplanır. Bu % değerlerin toplamı 100’ü geçemez.

(2) Endüstriyel atıklarda BOI5 ve KOI için kabul edilebilir değerler, listede belirtilen kabul edilebilir değerlerin,1.5 katı alınarak uygulanır.

* Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No. 2010/5519 sayılı dosyası üzerinden verdiği 19/1/2011 tarihli kararı ile bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürütülmesi durdurulmuştur. Söz konusu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile beşinci fıkrasında geçen “ve Ek-6’da” ibaresi, 12 nci maddesi ve Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 sayılı Sulara Boşaltılabilecek Atıklar tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan tablo aşağıdaki gibidir:

SULARA BOŞALTILABİLECEK ATIKLAR

PARAMETRELER KABUL EDİLEBİLİR (TOLERE) DEĞER

MİLİGRAM / LİTRE

1 – Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

( BOI5 ) 20 °C

 

(2)

50.0
2 – Kimyasal Oksijen İhtiyacı

( KOI )

(2) 170.0
3 – Askıda Katı Madde 200.0
4 – Yağ ve Gres (Evsel Atıklardan) 30.0
5 – Yağ ve Gres (Endüstriyel Atıklardan) 10.0
6 – Fenoller (1) 5.0
7 – Serbest siyanür 0.06
8 – Toplam Siyanürler 0.3
9 – Serbest Klor 0.5
10 – Toplam Sülfür 1.0
11 – Nitrat Azotu 5.0
12 – Toplam Fosfor

(Değişik satır:RG-23/8/1995-22383)

1.0
13 – Amonyak Azotu

(Değişik satır:RG-23/8/1995-22383)

0.2
14 – Florür 20.0
15 – Civa (1) 0.01
16 – Kadmiyum (1) 0.05
17 – Kurşun (1) 0.5
18 – Arsenik (1) 0.5
19 – Krom(Toplam) (1) 0.5
20 – Bakır (1) 0.5
21 – Nikel (1) 0.5
22 – Çinko (1) 2.0
23 – pH değeri 5-9
24 – Zehirlilik Seyreltilmemiş atıkta, test edilen balıkların 48 saat sonunda % 20 sinden fazlası ölmemelidir.
25 – Fekal koliform Çift kabuklu yumuşakçaların istihsal yerlerine deşarj edilecek atıklardan alınan numunelerde, Fekal Koliform miktarı 10 EMS/100 ml.den fazla olamaz. 100 EMS/100 ml. olan değerler ancak numunelerin % 20 sinde bulunabilir. Diğer su ürünlerinin yetiştirildiği veya istihsal edildiği alanlarda ise, atık su numunesinde Fekal Koliform 200 EMS/ 100 ml. den fazla olamaz.

Çift kabuklu yumuşakçalarda intervalvular (kabuklararası) sıvılarda Fekal Koliform miktarı ise 300 EMS/ 100 ml’den fazla olamaz.

 

EK-7 (Değişik:RG-21/9/2008-27004)

ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARDA KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK KABUL EDİLEBİLİR ÜST SINIR DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
KİMYASAL (X1) KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık) TOKSİKOLOJİK (X1) KABUL EDİLEBİLİR DEĞER MİKROBİYOLOJİK (X1) KABUL EDİLEBİLİR DEĞER
CANLI AĞIR METALLER PSP 100 g’da 80 Mikrogramdan az olmalıdır. Fekal Koliform Kabuklararası sıvıda ve ette 300 EMS/100 g
– Cıva 0,5 mg/kg
– Kadmiyum 1,0 mg/kg ASP g’da 20 Mikrogramdan az olmalıdır. E. coli Kabuklararası sıvıda ve ette 230 EMS/100 g
– Kurşun 1,5 mg/kg
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR DSP Hiç bulunmamalıdır Salmonella 25 g Ette hiç bulunmamalıdır.
-Benzo(a)piren 10 μg/kg V. parahaemolyticus Hiç bulunmamalıdır.
DİOKSİNLER
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
DONDURULMUŞ VE İŞLENMİŞ AĞIR METALLER PSP 100 g’da 80 Mikrogramdan az olmalıdır. A- PATOJENLER
– Cıva 0,5 mg/kg Salmonella 25 g ette hiç bulunmamalıdır. n=5, c=0
– Kadmiyum 1,0 mg/kg
– Kurşun 1,5 mg/kg V. parahaemolyticus Hiç bulunmamalıdır.
– Kalay (İnorganik) (X2) 200 mg/kg ASP g’da 20 Mikrogramdan az olmalıdır. V. cholera Hiç bulunmamalıdır.
B- MİKROORGANİZMALAR (g’da)
DSP Hiç bulunmamalıdır Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=100, M=1000
Koliform n=5, c=2, m=10, M=100
E. Coli n=5, c=1, m=10, M=100
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR L. Monocytogenes n=5, c=0
Benzo(a)piren (Konservede dahil) 10 μg/kg
DİOKSİNLER
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
(X1) : Bu analizler üretim ve yetiştiricilik alanında yapıldığı taktirde, canlı üründe aranmaz.
(X2) : Konserve ürünlerde.
n : Analizi yapılması gereken örnek ünite sayısı.
c : m ve M değerleri arasında değer gösteren kabul edilebilir maksimum örnek ünite sayısı. (Hatalı numune ünitelerinin kabul edilebilir maksimum sayısı.)
m : Hatalı kabul edilen örnek ünitelerinin g’ında bulunmasına müsaade edilen mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.)
M : Örnek ünitenin g’ında kabul edilebilecek maksimum mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.)

EK-8 (Değişik:RG-21/9/2008-27004)

KABUKLULAR VE YUMUŞAKÇALARDA (KAFADAN BACAKLILAR, KARINDAN BACAKLILAR) KİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK VE ORGANOLEPTİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER
 

A.CANLI

YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (yaş ağırlık)
KABUKLULAR (Karides, Kerevit , İstakoz , Yengeç vb.) Ağır Metaller
– Cıva (X1) 0,5 mg/kg
– Kadmiyum (X1) 0,5 mg/kg
– Kurşun (X1) 0,5 mg/kg
DİOKSİNLER (X1)
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
 

B. TAZE VE SOĞUTULMUŞ

1. YUMUŞAKÇALAR (KAFADAN VE KARINDAN BACAKLILAR)
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU ORGANOLEPTİK KRİTERLER KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık)
PARAMETRE KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ
YUMUŞAKÇALAR (KAFADAN VE KARINDAN BACAKLILAR) Deri – Deri rengi canlı veya donuk – Rengi soluklaşmış, Toplam Uçucu Bazik Azot (TVBN) < 10 Uygun
(Deniz Salyangozu, Ahtapot, – Ete yapışık – Etten kolaylıkla ayrılıyor mg Azot/100 g 10-15 Kabul Edilebilir
Mürekkep Balığı, Kalamar v.b.) Et – Çok sıkı, sert, sıkı – Hafif gevşek, > 15 Kabul Edilemez
– Beyaz, inci parlaklığında veya kireç beyazlığında – Pembe beyaz veya hafif sarıya dönük AĞIR METALLER
– Cıva (X1) 0,5 mg/kg
Kollar – Koparılmaya dayanıklı veya direnç göstermekte – Daha kolay koparılmakta – Kadmiyum (X2) 1,0 mg/kg
Koku – Taze deniz yosunu kokusunda, hafif veya hiç kokusu yok – Mürekkep kokusu – Kurşun (X2) 1,0 mg/kg
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR
Benzo(a)piren 5,0 µg/kg
DİOKSİNLER
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
2. KABUKLULAR
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU PARAMETRE ORGANOLEPTİK KRİTERLER KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık)
KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ
Karides ve Kerevit Görünüm (Bütün Türler İçin) Kabuk yüzeyi nemli ve ışıltılı,

Kaptan kaba aktarılma durumunda, karideslerin birbirlerine yapışmamaları,
Etin değişik kokusu olmamalı,
Karidesler kum, mukus ve diğer yabancı maddelerden ari,

Kabuk yüzeyi mat, soluk ve nemini kaybetmiş,
Karideslerde birbirlerine yapışma, Ette ağır amonyak kokusu oluşumu,
Kum, mukus ve diğer maddelerle bulaşık,
AĞIR METALLER
-Cıva (X1) 0,5 mg/kg
-Kadmiyum (X1) 0,5 mg/kg
-Kurşun (X1) 0,5 mg/kg
Görünüm
(Kabuklu Karidesler) (Derin Su Karidesi)
Rengi pembe veya açık solgun, açık kırmızı küçük beyaz lekeler veya kırmızımtrak pembede, beyaz noktalı mavimtrak pembeye, kabuğun göğüs kısmı açık renkte veya griye doğru dönüşüm,
Aynı tarzda pembe renkte, kısmen koyu renklenmeye doğru değişim,
Renkte koyulaşma ve kırmızımtrak pembeden gri ve koyu siyaha doğru dönüşüm,

Baştan kuyruğa kadar rengin kararması

POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR
Benzo(a)piren 5,0 µg/kg
DİOKSİNLER (X1)
Et (Kabuğun ayıklanması sırasında ve sonrasında etin durumu) Teknik açıdan kaçınılmaz et kayıpları olmakla birlikte kolaylıkla kabuğunun soyulması, az miktarda et kayıplarıyla daha az kolaylıkla kabuğundan ayrılma,
Sıkı ancak sert değil veya daha az sıkı ve daha az sert
Kabuktan ayırma sırasında et kaybının fazlalığı ve ayrılmanın zor olması,

Gevşek ve sıkılığını kaybetmiş

Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
Parçalar Nadiren karides parçaları kabul edilebilir veya az miktarda parça kabul edilebilir Yoğun parçalanmış karides parçaları ile birlikte olması
Koku Taze deniz yosunu kokusu veya koku yok, asidimsi koku Tamamen deniz kokusunun kaybı, yoğun amonyak ve asit kokusu

 

YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU PARAMETRE ORGANOLEPTİK KRİTERLER KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Yaş Ağırlık)
KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ
Yengeç, Pavurya Görünüm – Doğal görünümde – Doğal görünümü kaybolmuş, AĞIR METALLER
Istakoz v.b. – Renkte değişim, -Cıva (X1) 0,5 mg/kg
– Kabuk yüzeyinde matlaşma, -Kadmiyum (X1) 0,5 mg/kg
-Asidimsi koku -Kurşun (X1) 0,5 mg/kg
Kabuk – Soluk pembe veya pembeden portakal kırmızısına kadar değişen renkte, siyah leke yok – Solma, POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR
-Özellikle kabuk ve kuyruk kesimleri arasında grimsi renk, Benzo(a)piren 5,0 µg/kg
-Siyah nokta DİOKSİNLER (X1)
Göz ve solungaçlar -Siyah parlak gözler veya donuk ve gri-siyah – Solungaçlar koyu gri renkte, Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
-Pembe solungaçlar veya griye dönük -Kabuğun sırt yüzünde yeşilimsi renklenme Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
Koku – Kabuklulara özgü hafif koku veya bu kokunun kaybolması, amonyak kokusu yok – Ekşi koku
Kuyruk eti – Beyaza çalan mavimsi şeffaf et, yarı şeffaf değil, ancak renkte de değişim yok – Etin görünümü donuk ve mat
C. DONDURULMUŞ VE İŞLENMİŞ
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU PARAMETRELER
KABUKLULAR KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞER (Yaş Ağırlık) MİKROBİYOLOJİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Tolere)
(Kerevit, Karides, İstakoz, Yengeç vb. ) AĞIR METALLER A-PATOJENLER
– Cıva (X1) 0,5 mg/kg – Salmonella 25 g’da olmayacak n=5, c=0
– Kadmiyum (X1) 0,5 mg/kg B-MİKROORGANİZMALAR (g’da)
– Kurşun (X1) 0,5 mg/kg – Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=100, M=1000
– Kalay (İnorganik) (X3) 200 mg/kg – Koliform n=5, c=2, m=10, M=100
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR – E. coli n=5, c=1, m=10, M=100
Benzo(a)piren (X1) 5,0 µg/kg – L. monocytogenes n=5, c=0
DİOKSİNLER (X1)
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
KARINDAN BACAKLILAR AĞIR METALLER A-PATOJENLER
Cıva 0,5 mg/kg – Salmonella 25 g’da olmayacak n=5, c=0
Kadmiyum 1,0 mg/kg
( Deniz Salyangozu vb. ) Kurşun 1,0 mg/kg
Kalay (İnorganik) (X3) 200 mg/kg
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR B-MİKROORGANİZMALAR (g’da)
Benzo(a)piren 5,0 µg/kg – Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=100, M=1000
DİOKSİNLER – Koliform n=5, c=2, m=10, M=100
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g – E. coli n=5, c=1, m=10, M=100
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g – L. Monocytogenes n=5, c=0
KAFADAN BACAKLILAR AĞIR METALLER A-PATOJENLER
Cıva 0,5 mg/kg – Salmonella 25 g’da olmayacak n=5, c=0
(Ahtapot, Mürekkep balığı, Kalamar vb.) Kadmiyum (X2) 1,0 mg/kg
Kurşun 1,0 mg/kg
Kalay (İnorganik) (X3) 200 mg/kg
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR B- MİKROORGANİZMALAR(g’da)
Benzo(a)piren 5,0 µg/kg – Mesofilik aerobik bakteri n=5, c=2, m=106, M=107
– Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=103, M=5×103
– Koliform n=5, c=2, m=160, M=210
– E. coli n=5, c=2, m=10, M=100
DİOKSİNLER – L. monocytogenes n=5, c=0
Dioksinlerin toplamı en çok 4,0 pg/g
Dioksinlerin ve benzeri PCBs’lerin toplamı en çok 8,0 pg/g
(X1): Kabuklular (Yengeç etinin kahverengi kısmı, istakoz ve benzeri büyük kabukluların (Nephropidae ve Palinuridae) baş ve göğüs etleri hariç)
(X2): İç organları alınmış halde aranır.
(X3): Konserve ürünler
n: Analizi yapılması gereken örnek ünite sayısı.
c: m ve M değerleri arasında değer gösteren kabul edilebilir maksimum örnek ünite sayısı ( Hatalı numune ünitelerinin kabul edilebilir maksimum sayısı ).
m: Hatalı kabul edilen örnek ünitelerinin g’ında bulunmasına müsaade edilen mikroorganizma sayısı ( Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez).
M: Örnek ünitelerinin g’ında kabul edilebilecek maksimum mikroorganizma sayısı ( Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez).

EK-9 (Değişik:RG-21/9/2008-27004)

 

BALIKLARDA ORGANOLEPTİK, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞERLER
A. TAZE VE SOĞUTULMUŞ

YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU PARAMETRE ORGANOLEPTİK KRİTERLER KİMYASAL
PARAMETRE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞER (Yaş ağırlık)
KABUL EDİLEBİLİR KABUL EDİLEMEZ
GÖRÜNÜM
Balıklar Deri Canlı ve parlak, renk kaybı yok veya canlı fakat parlak olmayan renk
Bazı türler için karın ile sırt arasında açık renk farkı veya daha az renk farkı
Solgun, donuk renk,
Derinin etten ayrılması
Toplam Uçucu Bazik Azot (X4)
ABVT (TVBN) mg Azot / 100 g.
< 20 Uygun
20-28 Kabul Edilebilir
> 28 Kabul Edilemez
Mukoza Şeffaf ve akıcı (sulu) mukoza, sümüksü madde veya hafif bulanık mukoza Sütlü mukoza,
Donuk renkte, saydam değil
Histamin (X3) m=100 mg/kg
M=200 mg/kg
n=9
c=2
Göz Dışbükey (şişkin) şeffaf kornea veya hafif çökmüş yansımalar gösteren saydam tabaka
Siyah parlak gözbebeği veya solgun göz bebeği
Merkezde içbükey (*)
Sütümsü kornea,
Gri renkli gözbebeği
Solungaçlar
Parlak Renk
Mukoza yok veya hafif berrak mukoza lekeleri
Daha az renkli veya renk kaybına uğramış
Sütümsü mukoza (sümüksü madde) AĞIR METALLER
Cıva ( X1) (X6) (X7)
Kadmiyum (X2) (X6) (X7)
Kurşun (X6) (X7)
0,5 mg/kg
0,05 mg/kg
0,3 mg/kg
Et (Karından Kesit) Mavimsi, yarı şeffaf pürüzsüz, parlak veya kadifemsi cilalı, keçemsi
Orijinal renginde bir değişiklik yok veya hafif değişmiş
Saydamsız (*) POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR  

2 μg/kg

Benzo(a)piren (X6) (X7) 2 μg/kg
Omurga Omurga boyunca renklenme yok veya hafif pembe
Ayrılmadan kırılıyor veya yapışık
Kırmızı (*)
Yapışık değil (*)
Organlar Böbrekler, diğer organ kalıntıları ve aortun içindeki kan parlak kırmızı veya donuk kırmızı, kanda renk kaybı Böbrekler, diğer organ kalıntıları ve kan kahverengimsi (*)
Et Sıkı ve esnek, pürüzsüz yüzeyli veya esneklikte azalma Yumuşak ve gevşek (*)
Kolayca deriden ayrılan pullar,(*)
Pürüzlü yüzey
DİOKSİNLER
Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7)
– Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8)
4,0 pg/g 8,0 pg/g
Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7)
Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8)
4,0 pg/g

8,0 pg/g

Karın Zarı (periton) Tamamen ete yapışık veya yapışık Yapışık değil (*)
Koku (Solungaçlar, deri, karın boşluğu) Deniz yosunu kokulu veya ne kötü nede deniz yosunu kokulu Ekşi
Kıkırdaklı Balıklar Gözler Dış bükey, parlak ve ışıltılı veya az çökük ve ışıltı kaybolmuş
Göz bebekleri küçük veya ovalleşmiş
Sarımtrak renkli, iç bükey
Görünüm Ölüm sertliğinde veya ölüm sertliğine yakın sertlikte veya sertlik durumu azalmış
Deri üzerinde bir miktar açık renkte mukoza mevcut veya deri üzerinde ve özellikle ağız etrafında ve solungaç ağızlarında mukoza yok
Ağız ve solungaç ağızlarında büyük miktarda mukoza
Koku Deniz yosunu kokusunda veya koku yok veya hafif koku, ancak amonyak kokusu yok Sert (keskin) amonyak kokusu
Yassı Balıklar (Dil, pisi) Deri Rengi canlı, parlak, ışıltılı veya canlı
Mukoza sulu,
Yapısı sert elastiki veya sert
Rengi açılmakta,
Deri katlı,
Mukoza kalın,
Gevşek ve yumuşak
Görünüm Yüzgeç kenarları yuvarlaklaşmış veya katı
Yarı saydam
Gevşek ve yumuşak
Karın Beyaz ve parlak renkte,
Yüzgeçler etrafında mor yansımalar veya sadece yüzgeçler etrafında kırmızı lekeler
Sarıdan yeşile dönmüş karın,
Ette kırmızı lekeler
ÜRÜN GRUBU PARAMETRE KONTROL ŞEKLİ KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞER
Balıklarda (Uskumrugiller, ringa ve benzeri balıklar, Atlantik, Pasifik Somonlar) Sindirim Sistemi ve Kaslarda Parazit Görsel Muayene Hiç bulunmamalıdır.
B. DONDURULMUŞ VE İŞLENMİŞ
YAPILACAK ANALİZLER VE KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞERLER
ÜRÜN GRUBU FORMU KİMYASAL KABUL EDİLEBİLİR (Tolere) DEĞER (Yaş ağırlık) MİKROBİYOLOJİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞER (Tolere)
BALIKLAR DONDURULMUŞ Histamin (X3) m=100 mg/kg M=200 mg/kg n=9 c=2 A-PATOJENLER
– Salmonella 25 g’da olmayacak n=5, c=0
– V. parahaemolyticus Hiç bulunmamalıdır.
– V. cholera Hiç bulunmamalıdır.
AĞIR METALLER B-MİKROORGANİZMALAR (g’da)
-Cıva (X1) (X6) (X7) 0,5 mg / kg – Mesofilik aerobik bakteri n=5, c=2, m=106, M=107
-Kadmiyum (X2) (X6) (X7) 0,05 mg / kg – Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=103, M=5×103
-Kurşun (X6) (X7) 0,3 mg / kg – Koliform n=5, c=2, m=160, M=210
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR – E. coli n=5, c=2, m=9, M=12
Benzo(a)piren (X6) (X7) 2 μg/kg yağda – L. Monocytogenes n=5, c=0
DİOKSİNLER
– Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7) 4,0 pg/g
– Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8) 8,0 pg/g
İŞLENMİŞ Histamin (X3) m=200 mg/kg, M=400 mg/kg n=9, c=2 A-PATOJENLER
– Salmonella 25 g’da olmayacak n=5, c=0
AĞIR METALLER – V. parahaemolyticus Hiç bulunmamalıdır.
Cıva (X1) (X6) (X7) 0,5 mg / kg – V. cholera Hiç bulunmamalıdır.
Kadmiyum (X2) (X6) (X7) 0,05 mg / kg B-MİKROORGANİZMALAR (g’da)
Kurşun (X6) (X7) 0,3 mg / kg – Mesofilik aerobik bakteri n=5, c=2, m=105, M=106
POLİSİKLİKAROMATİKHİDROKARBONLAR – Staphylococcus aureus n=5, c=2, m=102, M=5×103
Benzo(a)piren (X6) (X7) (X9) 2 μg/kg yağda – Koliform n=5, c=2, m=93, M=95
DİOKSİNLER – E. coli n=5, c=2, m=3, M=6
– Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7) 4,0 pg/g – L. Monocytogenes n=5, c=0
– Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8) 8,0 pg/g
KONSERVE Histamin (X3) m=100 mg/kg M=200 mg/kg n=9 c=2 Balık konservelerinin mikrobiyolojik kontrolü (Ticari Sterilite Kontrolü) Steril olmalıdır.
AĞIR METALLER Clostridium spp. Hiç bulunmamalıdır.
– Kalay (İnorganik) 200 mg/kg L. monocytogenes n=5, c=0
DİOKSİNLER
– Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7) 4,0 pg/g
– Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8) 8,0 pg/g
HAVYAR (X5) AĞIR METALLER – Toplam mesofilik aerobik bakteri n=5, c=2, m=104, M=105
– Kalay (İnorganik) 200 mg / kg – E. coli n=5, c=0
– Staphylococcus aureus n=5, c=0
DİOKSİNLER – Salmonella n=5, c=0
– Dioksinlerin toplamı en çok (X6) (X7) 4,0 pg/g – Clostridium perfingens n=5, c=2, m=10, M=102
– Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı en çok (X8) 8,0 pg/g – L. monocytogenes n=5, c=0
(*) : Bozulmanın daha ileri aşamasında
(X1): Fener balıkları (Lophius spp.), Atlantik yayını/kedi balığı (Anarhichas lupus), Palamut (Sarda sarda), Yılan balıkları (Anguilla spp.), Kütük balığı (Hoplostethus spp.), Coryphaenoides rupestris , Kalkan benzeri yassı balık (Hippoglossus Hippoglossus) ,Kılıç balığı benzeri balıklar (Makaira spp.), (Istiophorus platypterus), Megrim (Lepidorhombus spp.), Barbunya (Mullus spp.), Turna (Esox lucius), Palamut/iri uskumruya benzer balık (Orcynopsis unicolor), Tavuk balığı (Tricopterus minutes), Portekiz köpek balığı (Centroscymnes coelolepis), Vatoz (Raja spp.), Mercan türü balıklar (Sebastes marinus, S.mentella, S. viviparus), Kıl kuyruk yılan balığı (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo), Mercan balıkları (Pagellus spp.), Köpek balığı (tüm türleri), Uskumru türü balıklar (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiousus, Gempylus serpens ), Mersin balığı (Acipenser spp.), Kılıç balığı (Xiphias gladius), Orkinos (Thunnus spp., Euthynnus spp. ve Katsuwonus pelamis) balıklar için: 1.0 mg /kg olarak uygulanır.
(X2): Palamut ( Sarda sarda ), Karagöz (Diplodus vulgaris), Yılan balığı (Anguilla anguilla), Hamsiler (Engraulis spp.) Kefal (Mugil labrosus labrosus), İstavrit (Trachurus spp.), Luvarus imperialis, Sardalya (Sardina pilchardus), Sardalya türleri ( Sardinops spp.), Orkinos (Thunnus spp., Euthynnus spp. ve Katsuwonus pelamis), Dil balığı (Dicologoglossa cuneata) etleri için: 0.1 mg / kg olarak, Kılıç balığı (Xiphias gladius) eti için 0,3 mg/kg olarak uygulanır.
(X3): Bakanlık talep ettiği taktirde Engraulidae, Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae familyasına ait türlerde aranır.
(X4): Organoleptik muayene sonucu şüphelenildiği taktirde tüm balık türlerinde aranır.
(X5): Balık yumurtasından elde edilmiş havyar ve havyar benzeri ürünler.
(X6): Balık, bütün halde tüketiliyorsa maksımum limit bütün haldeki balığa uygulanır.
(X7): Balık karaciğeri (GTİP No: 0302 70 00) hariç uygulanır.
(X8) : Yılan balığı eti (Anguilla anguilla) ve ürünleri için 12 pg/g uygulanır.
(X9) : Füme edilmiş ürünlerde 5 μg/kg yağda
n : Analizi yapılması gereken örnek ünite sayısı.
c : m ve M değerleri arasında değer gösteren kabul edilebilir maksimum örnek ünite sayısıdır. (Hatalı numune ünitelerinin kabul edilebilir maksimum sayısı.)
m : Hatalı kabul edilen örnek ünitelerinin g’ında bulunmasına müsaade edilen mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.)
M : Örnek ünitenin g’ında kabul edilebilecek maksimum mikroorganizma sayısı. (Hiçbir örnek M’den fazla değer gösteremez.)

EK-10 (Mülga:RG-18/10/2001-24557) (Yeniden düzenleme:RG-15/2/2004-25374)

İDARİ PARA CEZASI KARARI Seri No :
Karar No :
Karar Tarihi :

 

İDARİ PARA CEZASININ MUHATABI
Gerçek Kişi Tüzel Kişilik
Vergi Kimlik No

Vergi Kimlik No

Adı ve Soyadı Unvanı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Tarihi ve Yeri Kanuni Temsilcisinin Adı ve Soyadı
Adresi
Görevi
Vergi Kimlik No
Balıkçı Gemisi Vergi Dairesi Adı
Adı Adresi
Ruhsat Kod No
Bağlama Limanı
Teknik Kütük No
İdari Para Cezasının Yasal Dayanağı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 36’ncı maddesi ve Yönetmeliği
Nedeni
Suçun İşlendiği Yer
Tarih ve Saat
Cezanın Miktarı
Ödeneceği Kuruluş …………………… Malmüdürlüğü /Vergi Dairesi
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ MERCİİ Yetkili İdare Mahkemesi
SON İTİRAZ TARİHİ Tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.
DÜZENLEYEN KONTROL GÖREVLİLERİ
Adı Soyadı
Görevi
Görev Yeri
Mühür /İmza

 

Mühür /İmza

 

 

EK-11 (Ek:RG-15/2/2004-25374)

TUTANAK VE TEBLİGAT Seri No:
Sıra No:
Tarih :
CEZANIN MUHATABI Adı Soyadı Adresi:
Unvanı
Vergi Kimlik No
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun..……../………….……………………Yönetmeliğinin ………./………….. Numaralı Sirkülerin ……………. maddesinde yer alan hükme aykırı olarak ……………………………………………………………………………………. suçu işlediğiniz tespit edilmiştir.

Bu nedenle hakkınızda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36’ncı maddesinin …………….. bendinin …………… fıkrasına göre ……………………………………………………………………………………

tutarında idari para cezası kesilmiş ve aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan heyet huzurunda tarafınıza tebliğ edilmiştir.

Bahse konu idari para cezasını 30 gün içinde …………………………………………………………… Malmüdürlüğü/Vergi Dairesine ödemeniz gerekmektedir. Ödemediğiniz takdirde, para cezası 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmektedir.

İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz hakkınız bulunmaktadır.

İtiraz, verilen bu para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz.

TEBLİĞ

EDEN

Adı ve Soyadı/ Unvanı Adı ve Soyadı/ Unvanı
 

İmza/Mühür

 

 

İmza/Mühür

TEBELLÜĞ EDEN* Adı ve Soyadı / Unvanı
İmza
İfadesi:

*Suçlu tebellüğ etmediği takdirde, bu durum kontrol görevlileri tarafından belirtilerek imzalanacaktır.

Not: İfadenin daha uzun olması halinde başka bir kağıda devam edilecektir.

EKİ İdari Para Cezası Kararı ( ) adet

Zapt Tutanağı ( ) adet

EK-12 (Ek:RG-15/2/2004-25374)

ZAPTETME (ELKOYMA) TUTANAĞI No :
Tarih:
ZAPTEDİLEN SU

ÜRÜNLERİ VE

İSTİHSAL

VASITALARININ

Türü Miktarı Özelliği
YALNIZ ………… KALEMDİR.
ZAPTETME

GEREKÇESİ

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu/Yönetmeliği/ ………………………… Numaralı

Sirkülerin …………….. maddesi hükümlerine aykırı olarak hareket edildiğinden

YASAL DAYANAK 1 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36/ ……. bendi/……… fıkrası
Yukarıda belirtilen su ürünlerine / istihsal vasıtalarına Su Ürünleri Kanununa aykırılık nedeniyle el konulmuştur.
Teslim Alanlar Teslim Eden

Adı Soyadı/ İmza

Adı Soyadı
Unvanı
Mühür/İmza

 

© Akif PARLATAN 500&1715