Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Bulunan Ülkeler

TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BULUNAN ÜLKELER:

EFTA (İsviçre-Norveç-İzlanda ve Lihtenştayn) (Yürürlük Tarihi:01.04.1992)

 
 
ÜLKE
 
Anlaşmanın
İmza Tarihi
 
 
 
Anlaşmanın
Yürürlüğe Girişi
1
EFTA
10.12.1991
 • Anlaşma Metni
 
01.04.1992
2
İsrail
14.03.1996
 • Anlaşma Metni
01.05.1997
3
Makedonya
07.09.1999
 • Anlaşma Metni
01.09.2000
4
Bosna ve Hersek
03.07.2002
01.07.2003
5
Filistin
20.07.2004
 
01.06.2005
6
Tunus
25.11.2004
 
01.07.2005
7
Fas
07.04.2004
 
01.01.2006
8
22.12.2004
 
01.01.2007 (06.12.2011’de Karşılıklı Askıya alındı)
9
Mısır
27.12.2005
 
01.03.2007
10
Arnavutluk
22.12.2006
01.05.2008
11
Gürcistan
21.11.2007
 • Anlaşma Metni
01.11.2008
12
Karadağ
26.11.2008
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Alaşması (Karar Sayısı:2009/15753)
01.03.2010
13
Sırbistan
01.06.2009
 
01.09.2010
14
Şili
14.07.2009
 
01.03.2011
15
Ürdün
01.12.2009
 
01.03.2011
16 Lüblan 14.07.2009
 • Türkiye ile Lübnan arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması
Lübnan tarafının, iç onay sürecini tamamlamasına müteakip yürürlüğe girecektir.
17 Morityus 09.09.2011   01.05.2013
18 Güney Kore
01.08.2012   01.05.2013
19 Malezya 17.04.2014
 • Anlaşma Metni (2015-7593 BKK)
01.08.2015
20 Kosova 28.09.2013    Her iki tarafın iç onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.
21 Moldova 11.09.2014   01.11.2016
22 Fareo Adaları 16.12.2014 14.02.2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. 29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‘yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe konulmuştur.   01.10.2017
23 Singapur 14.11.2016
 • (15.08.2017-30155R.G. Mürerrer) Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/10555)
01.10.2017
24 Gana        Her iki tarafın iç onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.
25 Sudan  24.12.2017 Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakereleri 2016 Yılı Aralık ayında başlamış ve bir yıl gibi oldukça kısa bir sürede tamamlanmış olup, Anlaşma Sn. Cumhurbaşkanımızın 24 Aralık 2017 tarihinde Sudan’a gerçekleştirdiği ziyareti vesilesiyle Ekonomi Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ ve Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim El Sir ALİ tarafından anılan tarihte Hartum’da imzalanmıştır.

 

Her iki tarafın iç onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.

26 Katar  Ocak-2018      Her iki tarafın iç onay süreçlerinin tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.

 –Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır.

–1 Aralık 2009 tarihinde imzalanarak 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Gana ile STA müzakereleri tamamlanmış olup, yakın bir zamanda imzalanması hedeflenmektedir.
 • Halihazırda 13 ülke/ülke grubu (Peru, Ukrayna, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Japonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun, Seyşeller, Körfez İşbirliği Konseyi, Libya, MERCOSUR ve Çad) ile STA müzakereleri devam etmektedir.
 • Söz konusu müzakereler kapsamında; Peru, Meksika, Japonya ile yürütülen müzakerelerde hizmet ticareti ve yatırımlara ilişkin fasıllar da görüşülmektedir.
 • Ayrıca, 10 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Tayland*, Hindistan, Endonezya**, Vietnam, Orta Amerika Topluluğu, Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de STA müzakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur.

NOTLAR: AB’nin Euro-Med ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşmaları:

AB’nin bölge ülkelerinden Cezayir (1 Eylül 2005), Mısır (1 Haziran 2004), İsrail (1 Haziran 2000), Ürdün (1 Mayıs 2002), Fas (1 Mart 2000), Filistin (1 Temmuz 1997) ve Tunus (1 Mart 1998) ile Ortaklık Anlaşmaları, Lübnan (1 Mart 2003) ile Geçici Anlaşması ve Suriye (1 Temmuz 1977) ile parafe edilmiş ancak yürürlüğe konulmamış bir İşbirliği Anlaşması bulunmaktadır.

—————————————————————————————————————————

Türkiye’nin Euro-Med ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşmaları:

Ülkemizin bölge ülkelerinden halen İsrail (1 Mayıs 1997), Filistin (1 Haziran 2005), Tunus (1 Temmuz 2005), Fas (1 Ocak 2006), Mısır (1 Mart 2007), Ürdün (1 Mart 2011 ) ile yürürlükte olan anlaşması mevcuttur. Bununla birlikte, Suriye ile 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Ortaklık Anlaşması (OA) Suriye’de çıkan karışıklıklar nedeni ile 4 Aralık 2011 tarihinde Suriye tarafından, 6 Aralık 2011 tarihinde ise ülkemiz tarafından askıya alınmıştır. Türkiye ile Lübnan arasındaki OA 24 Kasım 2010’da imzalanmış olup, her iki ülkede iç onay sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan, Libya ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini teminen beş tur müzakere gerçekleştirilmiş, ancak, ülkede yaşanan siyasi koşullar nedeniyle görüşmelere ara verilmiştir. Diğer taraftan, Cezayir ile STA akdetme girişimlerimiz 2000 yılından bu yana sürdürülmekle birlikte, Cezayir tarafı ancak DTÖ’ye üyelikten sonra ülkemizle bir STA’nın imzalanabileceğini ifade etmişlerdir.

© Akif PARLATAN 500&1715